Podpořte nás

PETICE: stophf.cz/petice

  • Založte kontaktní místo k podepisování petic

  • Šiřte naše www stránky

  • Oslovte své poslance, aby přijali zákon o zákazu hydraulického štěpení hornin v ČR, který se bude projednávat na podzim 2012.

Další možností podpory je zařízení vstupu kteréhokoli města či obce do Koalice (členem je i Hradec Králové, Beroun, Frenštát pod Radhoštěm, Rožnov pod Radhoštěm, Karlštejn, Svatý Jan Pod Skalou…). Čím nás bude více v rodině STOP HF, tím lépe se podaří přesvědčit poslance o schválení zákona. Můžete pomoci i nákupem v e-shopu, kde je stanovena spodní hranice nákupu a horní není omezena. Výdělek půjde na podporu kampaně.

Jak nás můžete dále podpořit:

Pro podnikatele: formou sponzorského daru (možno odepsat z daňového základu uzavřením smlouvy a sponzorském daru), nebo poskytnutí finančního daru o.s. Živá voda, či provedením služby zdarma.

Kampaň můžete podpořit zasláním peněz na účet o.s. Živá voda:

176 442 160/0600

na který mohou samozřejmě přispět jakoukoli částkou i fyzické osoby.

O.s. Živá voda zastupuje Koalici STOP HF před úřady a zajišťuje financování Koalice STOP HF učetnickým způsobem (jednoduché účetnictví). Náklady na kampaň jsou vedeny v účetnictví odděleně.

Potřebujeme:

dataprojektor
tisk plakátů, a dalších tiskovin
banery
poskytnutí např. textilu: triček, dárkových předmětů
tampónový tisk, sítotiskový tisk,
kovové buttony

Kdo by nás chtěl podpořit, ozvěte se, prosím, na oba níže uvedené emaily najednou:

jirimaliko3@gmail.com nebo jitaklim@centrum.cz

 

Sponzoři

Železářství Soukup, Nadační fond Petra Pakosty, AGRO CS a.s., paní Hana Brahová, pan Bernard Lainka, Tiskárna Matěna, pan R. Kinčl, pan Martin Kašpar

Moc děkujeme.

JAK VSTOUPIT DO KOALICE?

Kterýkoli subjekt či občan, jenž souhlasí s třemi cíli uvedenými níže, může vstoupit do Koalice STOP HF. Vstup negeneruje ani závazky ani povinnosti. Koalice STOP HF je pokusem sjednotit občany, nevládní organizace, spolky, obce, města či kraje na ochranu naší domoviny před dopady průzkumu či těžby metodou HF.

Cíle Koalice STOP HF:

  1. zastavení HF metod průzkumu či těžby v ČR
  2. šíření petice STOP HF s působností na území ČR
  3. řízení kampaně STOP HF s cílem pomoci ohroženým obcím a ochraně vod v ČR

Vstoupit či vystoupit lze pomocí vyplnění tohoto formuláře. V něm se uvede jméno, typ subjektu (občan, sdružení, obec, město) a adresa.

Míra spolupráce závisí na Vás. Lze šířit petice, zakládat kontaktní místa, oslovit místní poslance, psát články, šířit adresu těchto stránek, po dohodě s námi lze zorganizovat přednášku o vlivech HF na úrovni současného vědeckého poznání.

Za Koalici STOP HF

s úctou vedoucí národní kampaně Jiří Malík

 

Finanční podpora
Zde můžete libovolnou částkou podpořit činnost Koalice STOP HF.  
 Za finanční dary Vám předem děkujeme.
Přihlášení
Spolupráce

S PODPOROU MĚSTA
HRADEC KRÁLOVÉFrack Free World.org


Kód pro vložení odkazu na Vaše stránky:

<a href="http://stophf.cz" title="Koalice STOP HF" alt="Koalice STOP HF"><img src="http://stophf.cz/img/stop_hf_color_lo_150.png"></a>
Facebook
Twitter