Osobnosti

Umělci a známé osobnosti podporující Koalici STOP HF:
Zpěvák pan Jaroslav Hutka, herec, zpěvák, textař Jan Vodňanský, divadelní sdružení Queue, pan senátor Petr Pakosta (nezávislý), paní poslankyně Zdeňka Horníková (ODS), pan senátor Jiří Oberfalzer (ODS), pan Martin Bursík (Strana Zelených), paní Kateřina Jacques (Strana Zelených), herec a moderátor Petr Vacek, Prof. RNDr. Bedřich Moldan, dr. h. c. (TOP 09 – kandidát na senátoora za Náchodsko), moderátor Michal Jančařík,  pan poslanec Michal Hašek, hejtman jihomoravského kraje a předseda Asociace krajů ČR (ČSSD), pan hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc (ČSSD), pan páter Pavel Světlík, ředitel A Rocha ČR, Václava Domšová, zastupitelka KHK jeho a předsedkyně výboru pro kulturu a památkovou péči (kandidátka na senátorku za Náchodsko, ANO 2011), Šimon Pánek, ředitel nadace Člověk v tísni, herec Jiří Lábus, herec Tomáš Hanák (Divadlo sklep),  Bc. Hana Nedvědová, starostka Hronova (Patrioti), Štěpán Klásek, biskup Královéhradecké diecéze Církve československé husitské, Prof. Milan Zelený, ekonom (kandidát na prezidenta ČR), hudebník Jiří Pavlica (kapelmajstr skupiny Hradišťan), herec, režisér, scénárista Zdeněk Svěrák, poslanec Evropského parlamentu MUDr. Jiří Maštálka, poslanec Evropského parlamentu RNDr. Pavel Poc, poslanec PS PČR Ing. Antonín Seďa, poslanec PS PČR Ing. Jiří Paroubek, poslanec PS PČR Mgr. Tomáš Úlehla (expert na hodnocení vlivu na životní prostředí – EIA), Doc. Ing. Jiří Oliva Ph.D., místopředseda Poslanecké sněmovny PČR, malíř a grafik Michal Burget, houslista a skladatel Tomáš Mach, kandidátka do EP za LES paní MVDr. Milena Vicenová, poslanec Parlamentu ČR pan Miloš Babiš

Všem osobnostem pokládáme dvě otázky:
1. Jaký je Váš názor na použití HF v ČR?
2. Jak vnímáte Koalici STOP HF?

A zde jsou jejich vyjádření:

Ing. Petr Pakosta: od roku 2006 Senátor Parlamentu České republiky
Zájmy: koníčky: kolo, lyžování, motocykl, potápění, kaktusy

1. Metodu HF považuji za mimořádně bezohlednou vůči životnímu prostředí, a to obecně. V České republice pak považuji tuto metodu za zcela nepoužitelnou, a to jednak vzhledem ke složité geologické stavbě české kotliny, jednak vzhledem k hustotě osídlení. Jsem přesvědčen, že prosazovat tady něco podobného může jen šílenec, nebo ten, kdo má zcela jiné zájmy, než je prospěch České republiky.
2. Já prostě odmítám akceptovat to, že bych chodil po zemi, která je někde pod mýma nohama nasáklá vodou s karcinogenními či mutagenními chemikáliemi, že by z vodovodního kohoutku místo naší skvělé vody tekla nechutná jedovatá břečka, nebo že by naše krajina zcela změnila vzhled a byla by poseta těžními plošinami a celou těžní infrastrukturou. A v tomto jsme s Koalicí STOP HF zajedno – její kampaň navíc na všechna tato nebezpečí razantním způsobem upozorňuje. V Koalici STOP HF tvrdě pracují lidé, kterým není jedno, co se u nás děje, kteří pracují bez finančního ohodnocení pro všechny občany ČR a kteří mají můj hluboký obdiv a úctu.

Mgr. Michal Jančařík: Moderátor Počasí Michal, vystudoval Filozofickou fakultu UK v Praze, obor andragogika a personální řízení. Má za sebou také čtyři ročníky práv. Od roku 1995 působí jako moderátor, nejdříve pracoval pro TV Prima v letech 1998 – 1999 a od roku 2000 do současnosti je průvodcem Počasí v TV Nova. Podnikl také mnohé cestovatelské expedice (Peru, Mexiko, Norsko, Slovinsko, Ukrajina, Tanzánie, Nový Zéland).

1. Měl jsem možnost vidět, jak tahle metoda zohyzdí krajinu na fotkách z Ameriky. Každý Čech by to měl vidět. V jejich nekonečných prostorech si to snad mohou dovolit, ale udělat tohle v naší miniauturní zemi? Nehledě k rizikům kontaminace vody atd., nenechme si zdevastovat tak unikátně krásnou krajinu, kterou tu stále ještě máme. Nenechme si kvůli byznysu změnit krajinu, kde žijeme po tolik generací. Takový masivní zásah – vždyť je to krádež národní identity!
2. Vždy je velice složité se prosadit proti moci peněz, tato kampaň je další důkaz. Držím palce.

Mgr. Zdeňka Horníková: Poslankyně PS ČR  a jak sama píš ve svém CV: učitelka, matka, učitelka, matka, učitelka, podnikatelka, v roce 1994 členka MZ v Náchodě, místostarosta, poté starostka města Náchod.

1. Metoda HF je dle mého názoru a momentálně dostupných informací metodou potenciálně silně škodící životnímu prostředí. Pro naši českou zemi ji tedy v danou chvíli pokládám za naprosto nevhodnou.
2. V České republice nám kampaň STOP HF pomohla významnou měrou. Pokud zvážíme možnost realizace těžby břidlicových plynů, byla kampaň STOP HF jistě jedním z hlavních pilířů, proč k realizaci průzkumů a následně vrtů zatím nedošlo. Samotná kampaň je vedena seriózně se znalostí věci a důrazem na základní fakta. Ti, kteří se na ní podílejí, spolupracují na nalezení řešení a snaží se zabránit možným, ale nevratným škodám. Za serióznost kampaně děkuji a jsem připravena k další spolupráci. S úctou a pozdravem, Zdeňka Horníková.

Mgr. Pavel Světlík: evangelický kazatel Církve bratrské, a to na Šumavě v Prachaticích, Husinci a v současné době v České Skalici. Studoval zemědělství a theologii, 1965 – 1975. Od roku 1965 byl členem České společnosti ornitologické a v r. 1967 získal pod odborným vedením terénního ornitologa a skautského vůdce Jiřího Prášila (skautsky zvaného Šilka) z Třebechovic kroužkovací licenci. Po sametové revoluci v r. 1989 začal kazatel Světlík opět organizovat přírodovědně zaměřené kluby. V roce 2002 je založena zjeho iniciativy česká A Rocha v které je výkonným pracovníkem.

1.HF metodu považuji za naprosto nepřijatelnou výzkumnou metodu. Ničí krajinu a ohrožuje zdravý lidský život. Pokud je ovšem pravdivá vaše informace, že MŽP jakkoliv nadále koketuje s možností tohoto drsného a přírodě škodlivého výzkumu, pak je to jen další facka a výsměch naši české nemocné demokracii. Byli jsme totiž při různých setkáních upokojeni, že místní samosprávy např. ve východních Čechách, pověděli k výzkumu jednotně své jasné „ne“. Včetně hejtmana. Jak je pak možné, že se o takové možnosti na vyšších instancích nadále uvažuje? Ministerstvu pak asi zcela schází „zelené srdce“ a myslí v jiných barvách, ekonomicky sice výhodných, ale lidstvu škodlivých. Z hlediska stvoření je pro mne voda a její ochrana jednou z priorit. Zdravá voda byla vždy rozumnými a nesobeckými lidmi považována za jeden z nejvzácnějších divů a darů Stvořitele lidstvu. Její ochrana a čistota nesnese žádná rizika.
2. Velmi si vážím lidí z koalice STOP HF, kteří jako disidenti nové doby pozvedají v unavené a zklamané společnosti, za nás prosté občany svůj hlas. Jejich „výkřik“ je téměř prorocký. Bude-li však přeslechnut nebo poražen vahou peněz či arogancí vládnoucí a obyčejné lidi přehlížející moci, přinese to jistě své – zlé ovoce. Provázím koalici STOP HF přáním moudrosti a křesťanskou modlitbou. Mgr. Pavel Světlík, ředitel A Rocha v ČR.

Jan Birke: starosta Náchoda

1. Nechci se stavět do role odborníka, ale po zkušenostech ze zahraničí,  považuji použití této metody na území České republiky za nepřijatelné. S ohledem na hustotu osídlení a bohaté přírodní krásy naší země a především zdroje pitné vody, je to pro mě nepředstavitelné. Právě konkrétní zdroje pitné vody na Náchodsku a jejich nutná ochrana mě vedou k tak zásadnímu odporu již od samého začátku.  Napadá mě pro tuto metodu jediné přirovnání – „Je to jako bodnutí nožem přímo do srdce…“ – a naše země přeci je srdcem Evropy… to nemůže být přijatelné snad pro žádného občana České republiky.
2. Především jsem rád, že probíhá a to velmi úspěšně. Od samého počátku vlny odporu proti záměru těžby břidlicových plynů na Náchodsku se zástupci osobně intenzivně spolupracuji. Považuji za nutné bojovat tzv. na více frontách, jako starostu jednoho z měst, kterých se problematika týká, mě v tom podpora občanů neustále utvrzuje. Osvětu je třeba provádět i nadále, zdaleka jsme ještě nevyhráli. A právě v tom Koalice STOP HF odvádí velký kus práce.

Ing. Václava Domšová, zastupitelka královéhradeckého kraje

1. Naše republika je územně malá a natolik krásná, že myšlenky na využívání HF jdou mimo zdravý rozum. Na území Královéhradeckého kraje se navíc jedná o lokality s rezervoáry velice kvalitními pitné vody. To jsou hlavní důvody, proč nechci, aby se dělaly průzkumy, natož aby se zde těžily HF.
2. Koalici STOP HF vnímám jako tým zkušených, obětavých a odborně zdatných lidí, kteří ve svém volném čase (a mnohdy za své peníze) dělají všechno pro to, aby nám všem ochránili území a přírodu od nebezpečného fenoménu, kterým HF dnes bohužel jsou. Je mi ctí i potěšením s nimi spolupracovat.

Prof. RNDr. Bedřich Moldan, dr. h. c. (ekologie a životní prostředí), profesor UK Praha, ředitel Centra pro otázky životního prostředí. Po Listopadu první ministr životního prostředí. Byvší senátor PČR,  předseda Vědecké rady Evropské environmentální agentury v Kodani. Napsal mnoho odborných prací, článků, knížek, učebnic. Předsedou Expertní komise TOP 09 pro životní prostředí.  Člen vědecká rady STOP HF.

 1. HF považuji obecně za krok špatným směrem, ze tří důvodů: (i) Rozsáhlá devastace životního prostředí (ohrožení vod, biodiverzity, hrozba seismického narušení, široká oblast znečištění (ii) nekontrolované a nekontrolovatelné úniky metanu (více než 30x vyšší globální ohřívací potenciál než CO2), takže značný příspěvek ke zvýšení skleníkového efektu atmosféry (iii) metan je sice nejčistší z fosilních paliv, ale přece jen je to fosilní palivo. V dlouhodobé perspektivě (20 – 50 let) je třeba počítat s tím, že éra fosilních paliv postupně skončí. Investice do výzkumu a nových technologií je proto třeba – z ekonomických i ekologických důvodů – plně směřovat do „nové energetiky“: obnovitelné zdroje, „skladování“ energie, distribuční sítě, efektivita. Pro ČR to vše platí dvojnásob, navíc díky malému geografickému měřítku naší krajiny by devastace byla naprosto zničující a je proto nepřijatelná. K tomu přistupuje samozřejmě i skutečnost, že samotná existence ložisek břidlicového plynu je z geologických důvodů krajně nepravděpodobná.
2. Koalici STOP HF vítám a plně podporuji.

Milan Maček, starosta Borohrádku (Východočeši)

1. a 2. Pokud se mohu vyjádřit k záměru průzkumu a těžby  břidličných plynů v ČR, stojím jednoznačně na vaší straně. Své stanovisko opírám  i o zkušenosti, které z těžařské praxe mám. Mnoho let jsem totiž pracoval v podniku ŽPSV.  Mimo hlavní betonářskou výrobu, byla  jedním z nosných programů firmy i povrchová těžba v pískovnách a kamenolomech, kde se prováděly plošné clonové odstřely.  Nějaký čas jsem v této firmě měl na starosti veškerou výrobu, která samozřejmě podléhala báňskému zákonu a všem souvisejícím normám s těžbou spojených.  Vzhledem k tomu, že v současné době  neexistuje efektivní a šetrná technologie, jak již bylo mnohokrát zveřejněno, s průzkumem ani těžbou BP, v žádném případě s ní nesouhlasím a vaše stanovisko bezvýhradně podporuji. Vážím si vaší iniciativy a protože mám v paměti ještě doby, kdy se dalo z každého potůčku a studánky napít, mohu posoudit z hlediska historicky krátké doby neskutečné proměny, které se v oblasti změn přírodních zdrojů dějí. A o tom, že je voda pro život jedním ze zdrojů nejcennějších, zcela jistě nikdo nepochybuje. V posledních letech také hodně cestuji a poznávání světa je pro mé uvědomění zcela zásadní. Člověk, který pozná jiné kultury a prostředí, si pak lépe uvědomí, jakými dary přírody a rozmanitou krásou je naše republika obdařená. Při jedné cestě do Egypta jsme jeli s manželkou na fakultativní zájezd do uměle vytvořeného parku, který se v překladu jmenoval RÁJ. Park byl zbudován v předminulém století Angličany. S  udržovanou zelení a africkou faunou působil velmi příjemně. V podstatě až na ty palmy, vypadal podobně jako některé naše a anglické parky. Pro Egypťany, to však byla významná turistická atrakce. Když jsem se mimo jiné šikovného a vzdělaného egyptského průvodce zeptal, proč se tento park jmenuje Ráj a co pro ně ráj vůbec znamená, odpověděl mi bez váhání: No ráj je přece všude tam, kde je dostatek krásné a úžasné zeleně jako tady. Dál není myslím co komentovat. Mohu jenom říci, uvědomme si význam těchto slov a važme si života v krajině, která je našim domovem.

Bc. Hana Nedvědová, starostka Hronova (Patrioti)

„Stojím v čele hronovské radnice už 14 let a nechci se stydět za to, že jsem politikem. Stále věřím, že se dá politika dělat slušně, člověk nemusí krást, podplácet, brát úplatky. I politik může chodit klidně spát. Já spím klidně!“

1. Jednoznačně považuji záměr použití této metody v ČR za naprosto nevhodný. Nemám sice technické vzdělání, ale od chvíle, kdy jsme byly jako obce v zájmovém území těžařů s jejich plánem seznámeni, jsem se snažila získat co nejvíce informací. Aktivně jsem se od samého počátku snažila záměru těžařů zabránit. Účastnila jsem se všech jednání při společném postupu starostů měst okresu Náchod, zúčastnila jsem se demonstrace v Náchodě, byla jsem na veřejném slyšení v Senátu na toto téma, zúčastnila jsem se i schůzky s náměstkem ministra životního prostředí v Božanově. Všude jsem apelovala na to, že metoda hydraulického štěpení může mít v našem kraji nedozírné následky, a to hlavně v souvislosti s Polickou křídovou pánví, ze které je zásobováno obyvatelstvo Broumovska, Náchodska, Jaroměřska i samotného Hradce Králové pitnou vodou.

Přiznávám, že jsem byla velmi nemile překvapena postojem Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, který vydal souhlasné stanovisko se záměrem průzkumu a těžby. Ani s postojem ministerstva životního prostředí nemohu vyjádřit svůj souhlas. Alibisticky nás jeho představitelé vyzývali k tomu, abychom jako představitelé samospráv „hledali“ důvody, proč je veřejný záměr ochrany zdrojů pitné vody větší než záměr zkoumat zásoby plynu.

Na Náchodsku a Broumovsku už nám spadl pomyslný kámen ze srdce – těžaři od svého záměru ustoupili. Ale na Trutnovsku i v dalších lokalitách ČR ne. Je potřeba se proti tomu zásadně postavit!

2. Jako velmi potřebnou. Má moji plnou podporu. Vím, jaké to je bojovat proti záměrům lobbistických skupin. Zažila jsem to před lety, když jsem zásadně vystoupila proti prodeji náchodské vodárny. Zjistila jsem, že politikům vůbec nejde o dobrou věc, ale hlavně o peníze a vlastní prospěch. Jsou schopni prodat cokoliv, dovolit v naší zemi cokoliv.

Bez lidí, kteří se dnes v Koalici STOP HF angažují, by se určitě nepodařilo záměr těžařů na Broumovsku a Náchodsku odvrátit. Přeji nám všem, aby se to povedlo i v dalších zájmových lokalitách těžařů. Sama přiložím ruku k dílu!

Štěpán Klásek, biskup Královéhradecké diecéze Církve československé husitské

1. Metoda tzv. hydraulického štěpení hornin je podle mého názoru v našem prostředí příliš velkým rizikem pro životní prostředí, zejména pro vodní zdroje. Mám obavu, že některé věci pokládáme za naprostou samozřejmost a málo si jich vážíme jako jedinečného daru. A právě čistá voda mezi ně patří.
2. Lidem sdruženým v Koalici STOP HF děkuji za to, že naplňují biblický příkaz a střeží zemi, která nám byla jen na čas svěřena, a burcují ostatní z jejich lhostejnosti.

Prof. Milan Zelený, ekonom (kandidát na prezidenta ČR)

1. Negativní. Fracking ohrožuje kvalitu pitné vody a zvyšuje úniky metanu do atmosféry. Fracking je také nákladnější a méně spolehlivé než všechny ostatní metody. Jde o metodologii „poslední instance“. Je to otázka priorit. Snižování cen energie (pomocí alternativních zdrojů) prodraží a tak i omezí politiku HF.
2. Vnímám STOP HF jako místní a regionální iniciativu a rád bych viděl její integraci do celkového procesu politické autonomizace a ekonomické relokalizace českých regionů a lokalit, směrem od korupce stranických centrál.

Zdeněk Svěrák, herec, scénárista, režisér, komik, zpěvák, spisovatel

1. Nenechme si zničit svou krajinu. Nenechme si otrávit vodu, je vzácnější než zlato.

2. Vážím si lidí, kteří se dali do boje s bezohlednou podnikavostí a ziskuchtivostí, a chci k nim patřit.                                                                Zdeněk Svěrák

 

MUDr. Jiří Maštálka, po studiu medicíny nastoupil v roce 1981 jako lékař kardiologické kliniky Fakultní nemocnice v Plzni. V roce 2009 byl znovu zvolen poslancem Evropského parlamentu, kde je v politické skupině GUE/NGL. Je členem Výboru pro právní záležitosti, Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Moldavsko, Delegace v Parlamentním shromáždění Euronest a pracuje také ve Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin.

j_mastalka

1. Samozřejmě vím, že energetická bezpečnost je a bude prioritou i v budoucnu. Metoda zajištění těžby, při které zahraniční těžební společnosti chtějí na území České republiky, v chráněných oblastech, nebo v jejich bezprostřední blízkosti, vhánět do podzemí tisíce litrů chemických látek, je nejen podle mého názoru pro Českou republiku nevhodná. Použití hektolitrů těchto látek povede k nevratnému poškození a kontaminaci vodních zdrojů a k závažnému narušení životního prostředí. Významně může stoupnout i riziko kontaminace značně vzdálených zdrojů pitné vody – strategické komodity. O vodu jde i v těch oblastech, jejichž obyvatelé o možném riziku nemají tušení, nebo se domnívají, že jejich lokality se tento způsob těžby vůbec netýká. Jako poslanec Evropského parlamentu zastupující zájmy občanů České republiky, ale i jako lékař, budu tuto problematiku nadále pečlivě sledovat, vyhodnocovat a zvažovat další možné kroky, které by pomohly k ochraně životního prostředí a lidského zdraví.

2. Iniciativu chápu jako pokus o nastolení rovnocenné a kvalifikované debaty k dané problematice. Vítám a oceňuji každé úsilí, které povede ke zvýšení dostupnosti relevantních informací a jejich shromáždění na jednom místě. Chápu ji také podobně jako občanskou iniciativu, která byla spojena s odporem proti uvažované výstavbě radaru na území České republiky v lokalitě Brdy.

RNDr. Martin Bursík

1. Plány těžit břidlicový plyn v ČR pokládám za mimořádně nebezpečné a škodlivé. Po ukončení studia ochrany životního prostředí na Karlově universitě jsem šest let pracoval jako hydrolog. Z praktické zkušenosti při modelování znečištění podzemních vod vím, že chování podzemní zvodnělé vrstvy je nevyzpytatelné. Teoretické zákony hydrauliky neplatí a riziko neočekávaného přenosu chemických látek používaných při této metodě do podzemních vod a jejich znečištění je velmi vysoké. Nezanedbatelné je i riziko poškození charakteru unikátní krajiny všech tří regionů, ve kterých je průzkum a těžba zvažována. A nesmíme zapomínat, že jde o fosilní methan, který je nejagresívnějším skleníkovým plynem a přispívá tak podstatnou měrou ke globální změně klimatu. Vláda a ministerstvo životního prostředí by se měli, namísto orientace na pokračování spalování fosilních paliv, zaměřit na změnu energetické politiky směrem k využívání obnovitelných zdrojů energie a snížení plýtvání energiemi v domácnostech, službách, průmyslu, dopravě i energetice.

2. Koalice Stop HF donutila svým tlakem a systematickou prací ministerstvo životního prostředí ke změně postoje k povolení průzkumných prací a odvrátila tak akutní nebezpečí následné těžby. Poslání koalice bohužel není u konce. Postoj ministerstva není pevný. Prosadit návrh zákona o zákazu těžby břidlicových plynů v současném politicky nestabilním prostředí bude velmi těžké. Koalici Stop HF od počátku plně podporuji a vážím si práce jejích lidí i dosažených výsledků.

RNDr. Pavel Poc, poslanec Evropského parlamentu

1. Použití HF v České republice pokládám za geologický, technologický i ekonomický nesmysl a extrémní riziko ohrožení životního prostředí, podzemních vod i krajiny jako celku. Dovedu v určitých případech pochopit toleranci k riziku, když potenciální výsledek riziko vysoce převažuje, ale to rozhodně není případ ČR a troufám si tvrdit ani EU. Takže ze všech hledisek je to jasné NE.

2. Věřím ve funkčnost systému zastupitelské demokracie. Jestliže selhává, není jen vina politiků samotných, ale také projev nemoci společnosti, která je do funkcí posílá. Tou nemocí je občanská pasivita střídaná aktivní honbou za osobním obohacením. Koalice STOP HF je pravý opak toho, co nás do dnešního marasmu dovedlo. Je to iniciativa lidí, kteří se zajímají, co se kolem nich děje a nechtějí to nechat být. Pro mě je ohromná vzpruha už jenom to, že takoví lidé existují.

Ing. Antonín Seďa, poslanec PS PČR

1. Jsem přesvědčen, že metoda hydraulického štěpení – HF pro těžbu zemního plynu z břidlic není šetrná k přírodnímu prostředí. Taktéž celosvětovým úsilím je výroba energií z obnovitelných zdrojů, za což metodu HF nepovažuji.

2. Koalice STOP HF svojí činností představuje pravou náplň občanské společnosti. Občané se totiž sdružují do zájmových sdružení a tím vyjadřují svůj názor na daný problém a zároveň, což je podstatné, informují širokou veřejnost. A protože jde povětšinou o dobrovolnou činnost, je třeba členům Koalice poděkovat za jejich práci a přispět přinejmenším mediální podporou.

 

Ing. Jiří Paroubek, poslanec PS PČR

1. Hydraulické štěpení – tedy technologie, která umožňuje vytvořením puklin lépe odtěžit některá ložiska ropy a zemního plynu, je podle mého názoru pro nasazení v České republice nevhodná. U Trutnova, na Karlštejnsku či u Zlína opravdu není možné vytvořit těžařskou oblast o velikosti, kterou tato metoda vyžaduje. Zajímal jsem se o tuto problematiku blíž a mnohé informační zdroje prokazují, že se jedná o velmi nebezpečnou a životní prostředí ohrožující aktivitu. Během těžby dochází k únikům metanu, který je svou nebezpečností 20x horší, než CO2, a jehož koncentrace v ovzduší dokonce roste mnohem víc, než u CO2. Pokud se tedy chceme chovat zodpovědně, kupujeme auta s nízkými emisemi, jsou tu emisní povolenky, je zahájení takovéto těžby naprostým nesmyslem. A ekonomický přínos je také sporný. Již v červnu 2011 New York Times zveřejnily, že hospodářské výsledky firem těžících břidlicové plyny jsou nadhodnoceny. To samozřejmě vyvolalo ohromný poprask. Především na burze. Přirozené je, že se management těchto firem, který je na ceně akcií závislý, snaží nějak hodnotu své firmy navýšit. No a hledání nových ložisek, příslib těžby v Evropě, to všechno jsou impulzy, na které akciový trh reaguje pozitivně. Proto ten zájem o Polsko a i o nás. Vždy je dobré se dívat, kdo má z takovýchto aktivit skutečný prospěch. A musím říct, že zde pro naši zemi nevidím vůbec žádný ekonomický přínos, jen zhoršování životního prostředí v oblastech, které patří mezi naše nejoblíbenější turistické destinace. Jsem z těchto všech důvodů i proti geologickému průzkumu míst, kde by se hydraulické frakování mohlo použít.

2. Osobně považuji aktivity občanské společnosti za jeden z největších výdobytků demokracie. Výsledky, kterých se doposud podařilo Koalici STOP HF dosáhnout, jsou obdivuhodné. A to ať již jde o pozastavení připravených povolení k průzkumu či o legislativní aktivity. Jde o dobrou věc, která chrání naši zem před bezohledným plundrováním, proto se připojuji k podpoře koalice občanských iniciativ STOP HF.

Mgr. Tomáš Úlehla,  poslanec PS PČR

Pan poslanec nám spontánně poslal SMS poté, co prostudoval naši brožuru, kterou dostal každý poslanec dolní komory parlamentu:

Dobrý den, se zájmem jsem si pečlivě Vámi přečetl předloženou, respektive zpracovanou brožuru o břidličné kauze v ČR, a rozhodl jsem se vyjádřit k obsahu přehledně pojatého elaborátu s exaktními fakty, dokladujícími neoddiskutovatelné argumenty. Jako osoba oprávněná k posuzování vlivu staveb a technologií na ŽP (EIA, SEA), posuzování zdravotních rizik, hygienických aspektů i nakládání s odpady a odpadními vodami, ale i bývalý vedoucí odboru ochrany ŽP a zemědělství Magistrátu města Zlín, člen různých výborů a komisí ŽP na Kraji zlínském, na radnici, v ODS, v poslanecké sněmovně (t.č. místopředseda výboru pro ŽP), vč. podvýboru zabývajícího se OZE a energetikou, ve Výboru regionu v Bruselu a Stále delegace parlamentního shromáždění v radě Evropy ve Strasbourgu, IRE Salzburg a dalších (člen poradního sboru E.ON, poradních týmů ministra ŽP a zdravotnictví atd.) SOUHLASÍM S TÍM, ŽE REALIZACE METODY „HF“ NENÍ PRO ČR ZA STÁVAJÍCÍ SITUACE ANI NEZBYTNÁ ANI ŽÁDOUCÍ.  S pozdravem Tomáš Úlehla, poslanec a soukromý ekologický poradce – vystudovaný v o  oboru Systematická biologie a ekologie na Přírodovědecké fakultě University Palackého v Olomouci (promoce v r. 1989, praxe v oboru téměř 25 let).

Na dodatečný dotaz, zda souhlasí s prezentací jeho názoru na našich stránkách v rubrice osobnosti a co soudí o práci Koalice STOP HF, ihned odpověděl:

Můj názor na Koalici STOP HF je zcela neutrální, protože já tento způsob vyjadřování nesouhlasu neberu jako nejoptimálnější formu protinázorů prosazování protinázorů, i když v kultivované diskusní rovině může být docela účinným nástrojem k zamezení realizace „nepravostí“… Pokud bych ale nechtěl vyjádřit moji podporu vaší odborné argumentaci proti HF, pak bych ani nepsal dnešní SMS.

Doc. Ing. Jiří Oliva Ph.D., místopředseda Poslanecké sněmovny PČR

1.  Použití metody HF za účelem získání břidlicového plynu považuji v podmínkách ČR nejen za nesmyslnou, ale také krajně neodpovědnou. Tlaková injektáž hlubokých vrstev horniny roztokem chemikálií představuje velké environmentální riziko a představa šachovnicovitého rozmístění vrtů v krajině Náchodska, Broumovska a Trutnovska znamená totální devastaci české krajiny. V USA se metoda používá zejména v pouštních oblastech (navíc s problematickým ekonomickým efektem) a i tam připomíná nainjektovaná oblast měsíční krajinu. Přenesení tohoto pohledu do české krajiny nemůže člověk se zdravým rozumem podporovat. Propagátoři metody zamlčují nehody, které těžbu provází a při kterých nelze vyloučit kontaminaci spodních vod. V rámci svých možností udělám vše pro zákaz použití podobných metod u nás.

2.  Koalici STOP HF  chápu jako  občanskou reakci na situaci, kdy stát přestává být zárukou ochrany životního prostoru občanů. Ti pak zcela logicky berou iniciativu do svých rukou a nelze se jim divit. Nevládní organizace tvoří všude ve světě nedílnou součást politického systému a pokud se činnost koalice STOP HF zabývá věcí tak zásadní pro naši krajinu i zdraví obyvatel, její práci velmi oceňuji a rád ji podpořím.

Michal Burget, malíř a grafik

1. Samozřejmě si myslím, že těžba břidlicového plynu v krásném kusu České republiky jako je Broumovsko, ani nikde jinde v České republice není dobrý nápad. Takové aktivity prosazují lidé, kteří v daných oblastech nežijí, nebudou pít znečištěnou vodu a nebudou se muset dívat na vrtné věže. Nadnárodním společnostem jde, ne moc překvapivě, především o zisk, ač ve svých prohlášeních tvrdí něco trochu jiného, tak je běžný občan nezajímá. Myslím si, že zde vedeme zásadní boj o zachování kvality života v našem krásném kraji a nesmíme ho vzdát.

2. Fandím Koalici STOP HF a budu ji podle svých sil a možností podporovat. Na těchto občanských aktivitách se pozná, jak silná je v daném státě občanská společnost. A u nás to bohudík není tak špatné, jak se nám někteří lidé snaží namluvit.

Tomáš Mach, houslista a skladatel

1. Nedopusťme nevratné ničení přírody a životů. Použití HF kdekoliv, nejen v ČR, je buď katastrofální svou absolutní krátkozrakostí nebo katastrofální svou smrtící promyšleností!!!

2. Koalice STOP HF má mou podporu a přeji si, aby zviditenila a objasnila téma HF technologie natolik, že se toto stane bezpředmětné.

MVDr. Milena Vicenová

1. Pro Českou republiku jsou plány těžit břidlicový plyn nevhodné a nebezpečné. Česká republika je rozvodím Evropy. Kvalitní a neznečištěná voda se stává mimořádně důležitou strategickou surovinou, limitující i další oblasti, například zemědělství. Technologie těžby břidličného plynu přináší velké riziko znečištění spodních vod chemickými látkami, které se používají při těžbě. Významné újmy by mohla dojít i naše krajina. Jde o fosilní palivo,takže by v ovzduší opět přibylo skleníkových plynů. Česká republika by měla vynaložit mnohem větší úsilí než dosud na úspory energie, nejlevnější energie je ta nespotřebovaná.

2. Vzhledem k riziku vážných dopadů těžby břidličných plynů na životní prostředí v České republice považuji práci Koalice STOP HF za velmi záslužnou.

Miloš Babiš, poslanec Parlamentu ČR

1. Jakýmkoli pokusům o průzkum či těžbu břidlicových plynů metodou hydraulického štěpení na našem území je třeba důrazně zabránit. Průzkum může totiž snadno přejít v těžbu. U hydraulického štěpení může dle mého názoru dojít k nevratným škodám na životním prostředí, zejména ke kontaminaci podzemních vod. Vážně může být ohroženo i zdraví lidí. Možný přínos vytěženého břidlicového plynu je oproti rizikům zanedbatelný. Argument těžařů o zvyšování energetické bezpečnosti ČR je v tomto případě účelový a v mnohých ohledech si nezadá s nedávnými pokusy o průzkum a těžbu zlata v České republice.

2. Považuji práci Koalice STOP HF za velmi přínosnou a jsem rád, že má na své straně i celou řadu významných osobností, které se také svou podporou zapojily do boje s metodou hydraulického štěpení. Vážím si dlouhodobé a obětavé práce představitelů Koalice STOP HF. Osobně se z pozice člena poslaneckého výboru pro životní prostředí zasadím o to, aby byl zákaz metody hydraulického štěpení dotažen až do podoby schválené novely horního zákona.

Finanční podpora
Zde můžete libovolnou částkou podpořit činnost Koalice STOP HF.  
 Za finanční dary Vám předem děkujeme.
Přihlášení
Spolupráce

S PODPOROU MĚSTA
HRADEC KRÁLOVÉFrack Free World.org


Kód pro vložení odkazu na Vaše stránky:

<a href="http://stophf.cz" title="Koalice STOP HF" alt="Koalice STOP HF"><img src="http://stophf.cz/img/stop_hf_color_lo_150.png"></a>
Facebook
Twitter