PÚ Meziříčí

MAPA PU Meziřiči.pdf

A těžař pro Valašsko, který se Radegastovi nelíbí:

Cuadrilla Resource Holdings Ltd (CRH), založena 15.2.2010

Vlastníci:

Lucas Caudrilla PTY Ltd – 40.9% (Australia)

Riverstone/ Carlyle Global Energy and Power Fund IV 40.9% (Cayman Islands)

Management team (18.2%)

Cuadrilla a její celkové majetkové uspořádání:

Cuadrilla-Resouce-Holdings-graphic_Layout-1

Její česká dceřinka za nic neručí:

http://xfirem.cz/cuadrilla-morava-s-r-o/  zapsána 2.6.2010, tedy necelé 4 měsíce po vzniku CRH, základní kapitál 200tis.  IČ: 29223482

Je zajímavé, že např. pan Benada, který ne zcela rozumí procesu hydraulického štěpení (do tisku např. tvrdil, že na jedno štěpení je třeba pouze několik kg chemie a ne 70 t), je propagátorem metody i těžby břidlic (a aby ne, když je i čelním manažerem i břidličné firmy Aurelin a zároveň poradcem firmy Cuadrilla) byl přizván  i jako expert do výzkumného týmu Masarykovy univerzity Brno, která zpracovala již dva granty za peníze MZV (Nekonvencni_zdroje_zemniho_plynu, MU_Brno stála 229180 Kč).

Na tomto místě jsem měli nešťastnou formulaci, ze které plynulo, že MU Brno je financována Cuadrillou, což jsme nechtěli ani naznačit. Pan Jan Osička se proti této formulaci ohradil, věc jsme upravili, omlouváme se a zde uvádíme jeho odpověď.

Jan Osička: pro výzkum a výuku, Program Energetická bezpečnost, Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií, MU Brno.

„MU spolupracuje s energetickými společnostmi – státními i  soukromými, českými i zahraničními, ale nepřijímá od nich žádné peněžní nebo nepeněžní odměny. Stejně tak spolupracujeme se státními institucemi (MŽP, MPO, MZV, Českou geologickou službou, samosprávami), evropskými institucemi, Evropská komise, DG Environment, DG Energy, ENTSO-G), s dalšími univerzitami (UK, VŠB, SAIS Washington, Rice University, CEU Budapest), think tanky (Oxford Institute for Energy Studies, Brookings Institution, Collegium Civitas), nevládními organizacemi (Climate Coalition, Hnutí Duha, Greenpeace, Institut Veronica) a v neposlední řadě Katedrou environmentálních studií FSS MU, která je hned o patro níže. Věříme, že spolupráce se všemi zmíněnými i dalšími relevantními subjekty přispívá nestrannosti a informační hodnotě našich výstupů.“ 

Dále pan Osička zpochybnil uvozovky u slova experti, kde jsme ironizovali pana Benadu zejména. Uvádíme k tomu tedy to, že pan Benada je expertem, který o metodě nepublikoval ve vědecké literatuře, mýlí se v základních až triviálních znalostech o HF metodě, ale je možné, že pro účely MU asi postačoval a je jistě na uvážení MU, jaké experty si vybere. Jelikož dalším z nich byl pan Petržilka, Prezident české plynárenské unie, který zveřejnil klamovou tiskovou zprávu o HF,  je to zvláštní výběr expertů. Pro nás pan Benada (ani Petržilek) expertem není, jen se za něho vydává a je jedním z klíčových osobností HF loby v ČR, který lobuje i senát (ne jako expert na HF, ale jako ředitel Moravského muzea naftového dobývání).  

Finanční podpora
Zde můžete libovolnou částkou podpořit činnost Koalice STOP HF.  
 Za finanční dary Vám předem děkujeme.
Přihlášení
Spolupráce

S PODPOROU MĚSTA
HRADEC KRÁLOVÉFrack Free World.org


Kód pro vložení odkazu na Vaše stránky:

<a href="http://stophf.cz" title="Koalice STOP HF" alt="Koalice STOP HF"><img src="http://stophf.cz/img/stop_hf_color_lo_150.png"></a>
Facebook
Twitter