Co jsme dokázali

 1. Již mnoho měsíců bojujeme s těžařskou lobby, za kterou stojí miliony dolarů, a podařilo se nám pozastavit spolu s obcemi a městy již připravená povolení k průzkumu ve vymezených průzkumných oblastech Berounska, Trutnovska a Meziříčí.
 2. Pomohli jsme na svět návrhu zákona, který může zakázat těžbu břidlicového plynu hydrofrakční metodou v ČR:Pan senátor Petr Pakosta zákon předložil spolu se svými kolegy Jiřím Oberfalzerem (Beroun) a Pavlem Trpákem (Trutnov), tedy senátory za území ohrožená těžbou. Návrh zákona byl připraven ve spolupráci s koalicí STOP HF, z jejíž dílny byla do zákona použita část technického popisu HF metody a části důvodové zprávy.„Odmítám přijmout to, že bych měl chodit po zemi, pod kterou někde v hloubce jeden kilometr pod mýma nohama je vrstva horniny nasáklá mutagenními a karcinogenními chemikáliemi jako houba“. Odkaz na návrh zákona zakazujícího HF: http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?cid=pssenat_historie.pHistorieTisku.list&forEach.action=detail&forEach.value=s3151
 3. V současné době máme ve sněmovně prostřednictvím poslanců Jana Birkeho (hospodářský výbor) a Robina Böhnishe (předseda výboru pro životní prostředí tteří legisaltivní pokus – pozměňovací návrh horního zákona na zákaz hydraulického štěpení břidlic a podzemního zplyňování uhlí.
 4. Prezentovali jsme problematiku HF v senátu na veřejném slyšení. Dále i v Akademii věd UK Praha a ve sněmovně. Všechny tři subjekty uznaly naše argumenty, které sestavila vědecká rada Koalice STOP HF a petiční výbor pověřil MŽP ČR v r. 2012, aby se sestavil lagislativu na zákaz HF. Dodnes se tak nestalo.
 5. Iniciovali jsme řadu pořadů o HF: Tři díly Nedej se (ČT), jeden díl Soukromá dramata (Prima), Radiožurnál s panem Veselovským – gymnázium Náchod HF (ČRo). Napsali či iniciovali řadu článků. A neustále opravujeme lži HF lobby: namátkou v těchto médiích: ČTK, ČT24, Finmag, Fragmenty, Mediafax, IHNED, IDNES atd.
 6. Trvale monitorujeme zahraniční tisk o HF zejména z USA, GB a PR.
 7. Vydáváme tiskové zprávy.
 8. Napsali jsme hydrofrakční protestsong – první toho druhu v ČR
  (http://www.youtube.com/watch?v=5M9ni6gVAgY)
 9. Účastnili jsme se s prezentací Bludy HF lobby řady mítingů s občany včetně festivalu Velká Výzva Hnutí DUHA v Praze, kde na hlavní podiu J. Malík vyzval Prahu, aby pomohla venkovu zachránit naši přírodu a pitnou vodu před HF.
 10. Iniciovali jsme otevřený dopis panu ministrovi ŽP ohledně HF a jednali s panem náměstkem Ježkem, Tesařem, paní poslankyní Horníkovou, panem senátorem Pakostou, Oberfalzerem, s panem poslance Bártou. Oslovujeme známé osobnosti a prosíme je o podporu kampani.
 11. Do dnešní doby jsme jednali se všemi zástupci politických stran, s výjimou ODS, které víceméně podporují stop HF.
 12. Petice, kterou jsme sepsali v lednu 2012 již byla ukončena, a byla předána paní poslankyni Horníkové do sněmovny na podporu přijetí zákona STOP HF v ČR.
 13. Jednali jsme s asociací krajů a panem poslancem Haškem, který předložil návrh pana senátora Pakosty a Koalice STOP HF i do dolní komory. Asociace na základě naší prezentace doporučila všem krajům v ČR odmítnout HF metodu.
 14. Dosáhli jsme toho, že Koalice STOP HF dnes zastupuje cca 450 tis. občanů ČR a disponuje peticemi, které podepsalo přes 80 tis. občanů ČR pro zástavu HF metod v ČR (petice STOP HF pro ČR má dnes přes 36 tis podpisů).
 15. Vědecká rada Koalice STOP HF neustále koriguje chybné závěry ohledně HF v ČR. Je autorkou geologického a hydrogeologického objasnění nemožnosti užití HF v ČR na základě zcela jiné geologické stavby USA a Evropy a oponovala vymezení všech 3 průzkumných území jako k průzkumu i těžbě zcela nevhodná.
 16. Výše uvedený závěr potvrdila České geologické služba novou studií z 20.4.2012 s názvem „Podkladový materiál pro ministra životního prostředí k problematice nekonvenčního zemního plynu z břidlic a podzemního zplyňování uhlí“, která byla Koalici panem náměstkem Ježkem předána 20.6. Zpráva potvrdila několik měsíců staré tvrzení vědecké rady Koalice STOP HF: v součaných třech navržených průzkumných územích nelze použít HF metodu ani pro průzkum ani pro těžbu. Zprava_bridl_nahl_FINAL_20_4_2012
 17. Úspěšně jsme obhájili petici s 31 tisíci petenty před sněmovním petičním výborem: ten uznal oprávněnost petice a vyzval MŽP a výbor hospodářský a pro životní prostředí sněmovny, aby s námi jednali.
 18. Uspořádali jsme i druhou demonstraci proti frakování v Trutnově na podporu starostů a občanů 26 obcí Trutnovska a Náchodska.
 19. Účastnili jsme se celoevropského setkání antifračkních skupin, kde jsme byli platnými partnery.
 20. Vyjednávali jsme na půdě Bruselu se slovenskými i českými europoslanci.
 21. Sestavili jsme unikátní brožuru „Břidlicový plyn, energetická naděje nebo špinavá záležitost“, kterou vydal europoslanec Mudr. Jiří Maštálka, kde jsme představili metodu HF a vyvrátili všechna lživá tvrzení těžařů, které v ČR použili.
 22. Senátní hospodářský výbor schválil náš senátorsko-koaliční návrh zákona STOP HF (23.10.2012), avšak díky aktivitě MŽP ČR pod vedenímí tehdejšího ministra Chalupy, je dodnes tento návrh tzv. „u ledu“.

Co jsme zatím nedokázali: přesvědčit média, aby nás neignorovala a aby všechna informovala o kause BP pravdivě.

Finanční podpora
Zde můžete libovolnou částkou podpořit činnost Koalice STOP HF.  
 Za finanční dary Vám předem děkujeme.
Přihlášení
Spolupráce

S PODPOROU MĚSTA
HRADEC KRÁLOVÉFrack Free World.org


Kód pro vložení odkazu na Vaše stránky:

<a href="http://stophf.cz" title="Koalice STOP HF" alt="Koalice STOP HF"><img src="http://stophf.cz/img/stop_hf_color_lo_150.png"></a>
Facebook
Twitter