Studii o plynu na Berounsku a Trutnovsku psala geoložka z Moravy, která je v asociaci amerických naftařů.

Zprávu o plynu na Berounsku psala geoložka, která je v asociaci naftařů

28. března 2012  18:18

Zprávu, na základě které se bude stát rozhodovat o přístupu k těžbě podzemního plynu i na Berounsku, vypracovala prezidentka asociace naftových geologů. Autorka studie podezření z neobjektivnosti odmítá. Její zpráva má 60 stran, ale jen stránku a půl o rizicích.

Zpráva byla psána s ohledem na největší objektivnost v dané situaci a s daty, která jsme měli k dispozici,“ vysvětlila autorka studie Vlastimila Dvořáková z České geologické služby.

Zpráva prý není detailní, protože taková bude teprve následovat a její zpracování potrvá dva roky. „Studie nebyla cílena na to, abychom zpracovávali dopad patřičných technologií nebo těžby nekonvenčních břidlic, protože o těžbě se nemluvilo ani nemluví,“ doplnila Dvořáková.

Podezření, že Dvořáková není objektivní, může vzbuzovat fakt, že je zároveň evropskou prezidentkou Americké asociace naftových geologů. Dvořáková to odmítá. Říká, že asociace je profesní organizací a její funkce je neplacená.

„Nereprezentuji zájmy žádné naftové firmy ani žádné skupiny těžařských firem,“ řekla geoložka.

Doplnila, že v asociaci jsou odborníci z naftové sféry, ředitelé firem, ale i studenti a lidé z univerzit. „Je to profesní organizace stejně jako asociace gynekologů, asociace pracovníků ve veterinární sféře,“ namítla Dvořáková.

Zpráva z jistého pohledu působí jako materiál vypracovaný těžebním fandou. Shrnuje, jak se tato metoda rozvíjí ve světě či jaké jsou její ekonomické přínosy.

Odpůrci těžby mluví o možných tlacích těžařů na úředníky

Podle odpůrců těžby, kteří se stavějí proti plánům průzkumu na Berounsku, je to dokument zavádějící. „V případě Českého krasu nezmiňuje objektivně rizika a existenci vzácných přírodních památek,“ zaznělo v prezentaci, kterou v Berouně uvedli geologové Oldřich Fatka, Jiří Frýda a Jindřich Hladil.

Ve zprávě geologické služby není ani zmínka o tom, že území na Berounsku, kde jsou možná ložiska, se kryje s Chráněnou krajinnou oblastí Český kras.

Odpůrci kritizují i to, že zprávu z léta geologická služba zveřejnila až v březnu. „Jestliže se objeví zpráva vypracovaná nekompetentním pracovníkem České geologické služby a objeví se o sedm měsíců později, tak to o něčem vypovídá,“ poznamenal na setkání Oldřich Fatka.

Lidé, kteří proti záměrům průzkumu ložisek plynu vystupují, mluví o možných zákulisních tlacích těžařů na státní úředníky. Připouští je i starostka Berouna Šárka Endrlová, která vystupuje proti možnému průzkumu na Berounsku. „Je evidentní, že existují vazby mezi různými vysoce postavenými úředníky a soukromými zájmy některých prospektorů,“ řekla Endrlová.

Česká geologická služba vypracovala i studii, která má vysvětlit, co je to nekonvenční zemní plyn z břidlic a jaký je potenciál jeho těžby u nás. Přesně o to se v Česku zajímají dvě zahraniční firmy.

Autor: Martin Filip

Zdroj: http://praha.idnes.cz/studii-o-tezbe-plynu-na-berounsku-vypracovala-prezidentka-asociace-naftovych-geologu-glp-/praha-zpravy.aspx?c=A120328_1755235_praha-zpravy_jpl

Vedoucí kampaně STOP HF dodává:

Etický kodex AAPG (americké asociace olejářských geologů)

platí i pro členku Vlastmilu Dvořákovou z České geologické služby, státní zaměstnankyni, která je zároveň členkou této asociace a ředitelkou pro Evropu (podtržené je to, s čím je dle mně paní Dvořáková v rozporu)

Obecné zásady

 1. Geologie je profese, a výsada odborné praxe vyžaduje profesionální etiku a profesionální odpovědnost.
 2. Čestnost, poctivost, věrnost, poctivost, nestrannost, otevřenost, věrnost důvěřovat, a nedotknutelnost důvěry je povinností každého člena jako profesionální povinnosti.
 3. Každý člen se řídí vysokými standardy etiky podnikání, osobní čest, a profesního chování. Slovo „člen“, jak je používán v celém tomto kodexu zahrnuje všechny třídy členství.

Vztah členů pro veřejnost

 1. Členové nebudou dělat falešné, zavádějící nebo neoprávněné tvrzení, vyjádření a pohledávky ve ohledem na odborné otázky, ani se zapojit do falešných nebo klamavých reklam.
 2. Členové nedovoluje zveřejnění nebo použití svých zpráv či map pro jakékoli nezdravé či nelegitimní podniky.
 3. Členové nesmějí poskytovat odborné posudky, aby zprávy nebo poskytovat právní výpověď, aniž by byl tak důkladně informovat, jak lze rozumně požadováno.

Komentář JM: Jsem přesvědčen, že Studie ČGS o HF pod vedením paní Dvořákové je odbytá. Vykazuje vážné odborné mezery jak směrem k HF metodám a jejím rizikům na ŽP, tak směrem k zásadní neznalosti geologické problematiky minimálně na území Berounska a Trutnovska. Zpráva proto působí účelově a co do vlivu na HF ŽP bagatelně, přesto jisté vlivy na ŽP studie uvádí. Informování o dopadech HF na ŽP paní Dvořákové i pana Franců na veřejnosti jsou pak v rozporu s tvrzeními ve studii a zcela benevolentní vzhledem k užití HF v ČR, u pana Franců to dochází do těžko pochopitelného stavu, kdy opakovaně tvrdí, že HF de facto nemá žádné negativní vlivy na životní prostředí, přestože jsem ho opakovaně upozornil, že se mýlí. Navíc se jeho tvrzení v tomto ohledu zcela kryjí s tvrzeními firmy Hutton Energy.

A jak to je s cíli České geologické služby?

Vizí ČGS je stát se pilířem českého státu v poskytování geovědních informací pro rozhodování ve věcech přírodních zdrojů, rizik a udržitelného rozvoje a na základě vysoké odbornosti posilovat svoje postavení vůdčí výzkumné instituce v oboru věd o Zemi.

 

Dvořáková tvrdí: „Studie nebyla cílena na to, abychom zpracovávali dopad patřičných technologií nebo těžby nekonvenčních břidlic, protože o těžbě se nemluvilo ani nemluví.“

Výstřižek ze zadání Studie, kterou si „objednal“ u ČGSlužby, pan náměstek ministra pro ŽP Ivo Hlaváč mimo jiné praví: „rád bych Vás také požádal, aby se analýza zaměřila i na otázku nákladovosti těžby, stejně jako jejího vlivu na životní prostředí (a celkem jasnozřivě dodává, poz. JM: především ve vztahu ke kvalitě ovzduší, ochraně vod a množství uvolněného CO2).“

Kometář JM: Takže paní Dvořáková. Vy jste asi tak zaneprázdněna plněním poviností ředitelky AAPG pro Evropu, že jste si ani nepřečetla zadání. Nepřísluší mi možná hodnotit úroveň materiálu. Přesto si myslím, že jako daňový poplatník mohu vyslovit názor o práci, za kterou Vám občané platí. Nebojím se říci, že my, lidé z ulice, bychom tu práci zvládli lépe. A my ji, právě proto, že tato snaha absentuje u Vás, museli lépe zvládnout za Vás. Mrhali jsme svým časem a prostředky nadvakrát. Vaše zpráva je odfláknutá. Zásadně odchýlená od tématu zadání studie, v rozporu se státní energetickou politikou, v rozporu se Státní politikou životního prostředí (v bodu 3.4 Politiky se uvádí, že pokud jde o těžbu nerostů, výstavbu, dopravu a cestovní ruch, je nezbytné podporovat legislativně, finančně, osvětou ty aktivity, které jsou ke krajině nejšetrnější). Studie je spíše rešeršní prácí okresního formátu. Svým postojem a výroky, když se podívám na vizi ČGS či vize AAPG jste se sama vyřadila z obou organizací naráz. Proč lžete, víte v této chvíli jen Vy. Nepřejte si zažít, abychom zjistili proč. Možná se budete vytáčet, že pan Hlaváč nemluvil o těžbě, ale jen o ní psal. Když jsem hovořil s panem Messinou, potvrdil, že mají zájem i těžit. Pan Messina tedy i hovořil. Vezměte tedy na vědomí, že jakýkoli materiál, který od této doby ještě budete ohledně HF tvořit (což odmítám), tak z naší strany jste tímto ztratila (po té, co jste u nás zcela propadla jako odborník) i důvěru. Neboť jste překročila mez, za kterou se už důvěra obnovit nedá. Tou mezí, je lež. Já osobně Vám doporučuji, abyste urychleně opustila státní služby, protože jich nejste hodna (doufejte, že snad gynekologové či veterináři budou mít zájem:-). Abyste nejen Vy opustila státní služby – budeme žádat pana ministra i pana Veneru. A to nejen pro předpokládaný střet zájmů, ale také pro neschopnost vyhodnotit rizika metody HF jak pro ČR tak zejména pro Berounsko a Trutnovsko, kde jsou metody HF absolutně nepřijatelné.

 Jiří Malík, STOP HF, 29.3.2012, 0:26

 

 

Uveřejněno v rubrice
12 comments on “Studii o plynu na Berounsku a Trutnovsku psala geoložka z Moravy, která je v asociaci amerických naftařů.
 1. PN napsal:

  S těžbou břidlicových plynů zásadně nesouhlasím. Ovšem hysterické výhrůžky páně Malíka dělají odpůrcům HF medvědí službu…

 2. Vladimír Čáp napsal:

  Byla se paní geoložka podívat na oblast, kterou tak „odborně“ doporučuje k průzkumu? Pokud ano, je buď je hloupá nebo uplacená. O prvním pochybuji, nezastávala by tak dobře placenou funkci. Proč stát zaměstnává takové „odborníky“. Není divu, že náš stát ždímá cizina. Ať se věnuje ekologickým ztrátám na polích se solárními panely na elektriku, kterou nepotřebujeme.

 3. malik napsal:

  Pane odvážný PN. Kdybyste kydal tu špínu, možná byste byl drsnější než já. Netušíte, co je to za verbež. A když mně někdo lže do očí, tak slušná ovce nebudu. To jediné nesnáším. Oni si musí uvědomit, že nejsou slušní. A musím si uvědomit, že končí. A nejde tu o žádnou hysterii. Jsem rozzlobený a se mnou tisíce lidí. Ale to mně nebrání chladně uvažovat a jednat. A nazývat věci a skutky pravými jmény.

  K panu Čápovi: Hodně dobrá otázka. Paní geoložka je z Moravy. Oblastní geology ve své práci vynechala. Proto to tak dopadlo. Bude nejlepší, když se jí zeptáte sám a dáte nám vědět, co odpověděla. Díky.

 4. Alena Vašinová napsal:

  Na tom co píše pan Malík nevidím žádnou hysterii. Je znát, že celé věci dobře rozumí. To co napsal je úplně na místě. V téhle situaci už ohleduplnější být nemůžeme.
  Mezi lidmi se začal šířit názor, že je celý tenhle odpor marný. Asi je to pro někoho jednodušší, tohle říkat. Přijde mi to jako výmluva takových lidí, aby se nemuseli nijak angažovat.
  Vážím si všech, kdo vynaloží nějaké úsilí to tu bránit. Chce to i odvahu nebát se jen o sebe, ale bát se abychom to tu uchránili.

 5. Bohumil napsal:

  Tento odpor není marný! Ale je nutno přesně vědět proti čemu chceme bojovat. Boj se samotnou metodou těžby pomocí HF je opravdu marný. Je nutno bojovat za zachování našeho životního prostředí. A k životu potřebujeme nejen kojeneckou vodu ale zejména čistý vzduch. A obcí ve kterých se v tomto jinak krásném regionu nedá, zejména v zimě, dýchat prudce přibývá. Čím jiným než plynem tady chceme v budoucnosti topit, abychom se neudusili, nebo abychom neskončili v nemocnici s rakovinou plic? Uhlí pro teplárnu v Poříčí jsme přestali v našich dolech těžit a dnes ho sem nesmyslně vozíme přes půl republiky. Kouřem z jeho sirných zplodin ničíme okolní lesy a přebytečný popílek ukládáme do podobných lagun kolem elektrárny jako ti námi nenávidění těžaři výplachovou kapalinu do odkalovacích jímek u vrtných věží. Elektřina z fotovoltaických elektráren vyráběná místo cukrovky na polích kolem krajského města je nekonkurenceschopná, větrníky hyzdí krajinu více než ty vrtné věže a klestí z kouřem zničených lesů co nejdříve dojde. Tak kde je budoucí zdroj energie pro náš další život v regionu? Nejspíše to naše snažení skončí tak, že nám sem nějaký nadnárodní dobrodinec vybuduje plynovod z nových zdrojů v Polsku a bude nám, „přidušeným spalováním vlastního odpadu“, a jako monopolní dodavatel, diktovat ceny svého plynu. Stejně tak jako to dělá náš dnešní monopolní dodavatel elektrické energie. Tlačme na naše politiky, starosty a úředníčky, aby pro náš kraj, místo zbytečných debat před televizními kamerami o krásách zdejší přírody, které slouží jenom pro jejich zviditelnění před volbami, vymysleli dlouhodobou energetickou koncepci pro další život v tomto regionu. Aby se místo neplodných debat o zcela jednoznačném krajinářském významu Broumovska a Policka zajímali i o to jak se nám tady bude v budoucnosti žít – a kdo a v jakých podmínkách tady bude žít! Ať také, alespoň na chvilku, zkusí zapřemýšlet o budoucnosti delší než je jenom to jedno jejich vysněné volební období !

 6. malik napsal:

  Konečně opravdu přínosný příspěvek. Děkuji. Skuteční ekologové nemluví desítky let o ničem jiném, než o dlohodobé energetické politice, která bude co nejvíce šetrná k ŽP. To HF není, proto není hloupé proti ní bojovat, jakkoli marné se snahy v médiích zdají. Ale i toto okruhem povede a už musí vést zpět k rozumu a k hledání cest udržitelného života. Pakliže takto jste to myslel, zcela souhlasím.

 7. Karel Voják napsal:

  Vážení, pokud budete mít čas a chuť, prosím o odpovědi na pár otázek.
  1. Zmiňovaná studie Vlastimily Dvořákové – je někde k dispozici k nahlédnutí (nejlépe na internetu)?
  2. V textu a komentářích jsem se nedočetl jediný věcný argument, jen tvrzení o neobjektivnosti a odfláknutosti. Možná nejsem sám, koho neurčité útoky a nezdůvodněné osočování neoslovuje, ba naopak. Tato forma protestu je mi cizí. Sám netíhnu k těžbě, na Berounsku jsem se oženil a mám to tam rád. Zajímají mě však konkrétní problémy případné těžby ve vztahu k životnímu prostředí. Jaké konkrétní dopady bude mít těžba na okolní přírodu? Co konkrétně je ve studii Vlastimily Dvořákové špatně? Mohu se to prosím někde dočíst? Děkuju.
  3. V jaké fázi je záměr těžby (průzkumu) ve vztahu k procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)?
  Zdravím, Karel Voják

 8. malik napsal:

  1. Visí na sránkách ČGS.
  2. http://www.ne-plyn.hys.cz/?page_id=55
  Vážený pane. Musíte senyní spokojit s konstatováním, které jsme učinili. Pokud nám nedůvěřujete, studujte sám. Oponovat studii jsme písemně zatím nestihli.
  V článku, pokud jste nepostřehl, jsme však rozebírali jiné věci a kontext, ve kterém studie vznikala a střet zájmů. Při studiu se zaměřte na zadání studie, zda výstup odpovídá zadání zjeména s ohledem na životní prostředí, na literaturu, kde byly vynechány v době vzniku studie závažné zahraniční zdroje řešící to, na co měla studie ČGS odpovědět, a přesto neodpověděla. Navíc řešitelé vynechali oblastní geology, a proto např., min. dvě území (Berounsko a Trutnovsko), vymezuje pro HF průzkum jako možné chybně. BP zde prostě není – máme to ověřeno od oblastních i dalších geologů – skutečných odborníků. Proto zde není ani třeba nic zkoumat, vymezovat průzkumová území apod!!!!! Proto se vyjadřujeme tvrdě jen zdánlivě, neboť k dovršení neuvěřitelnosti situace, studie nebyla dlouhých 7 měsíců dostupná a visí na netu teprve od minulého týdne.
  3. Stanovení PÚ procesu EIA nepodléhá.
  Díky za Váš zájem

 9. malik napsal:

  Ještě re panu Vojákovi ohledně vlivu HF na ŽP. Nestačí ty „tuny“ materiálů na našich stránkách?
  Dobře:
  A) Leden 2011, Tyndall Centre for Climat Change Research (Zuckerman Institute for Connective Environmental Research School of Environmental Sciences University of East Anglia: Shale gas: a provisional assessment of climate change and environmental impacts
  Norwich, NR4 7TJ, UK
  B) Duben: Zpráva sněmovny reprezentantů USA
  (v dubnu 2011 rovněž zadána studie ČGS)
  C) Květen 2011, Duke University – Research and Policy Recommendations for Hydraulic Fracturing and Shale‐Gas Extraction (Studie dokazuje kontaminaci podzemních vod od HF)
  (15.6. vyhotovena Studie ČGS – přesto neobsahuje ani jednu ze studií, které vyšly za období jejího zpracování. Proč????????)
  D) Prosinec 2011, EPA, USA, Plan To Study Of Potentials Impact of HF (na pitnou vodu). Popis frakčních kapalin, objemů, zjištěných vlivů rešeršemi, popis chemikálií a jejich počty, objemy
  E) Červen 2011, Studie pro Evropský parlament – vliv HF metod na ŽP a lidské zdraví (na základě zkušeností ze severní Ameriky – zde vezměte prosím v úvahu, že podmínky pro ekologičtější těžbu popmíc HF metod jsou v USA výrazně lepčí než u nás vzhledem ke složité stavbě a tektonice Českého masivu).
  F) Březen 2012, Studie Colorado University

  Tisíce soudních sporů v USA, stovky pokut. Přeji hezké čtení.

 10. Karel Voják napsal:

  Díky za odpověď. Tajně jsem doufal, že lze zformulovat do několika bodů konkrétní vlivy průzkumu těžby na Berounsku a já celkem sobecky ušetřím čas na studium. Děkuju za odkazy, jdu se do toho ponořit. Chápu Vaše současné vytížení, přesto prosím zvažte, zda by někdo nebyl schopen konkrétní negativní dopady stručně zformulovat. Pokud jsou autoři podkladů zaujatí a neobjektivní, musí se to projevit ve věcných chybách a na ty bych se zaměřil. No, jdu se tím prokousávat, mějte se

 11. malik napsal:

  Chápu. Ale nelze detailně odpovídat každému. Od toho máme stránky. Vlivy na Berounsku.
  1. Těžba vyloučena. Břidličný plyn nelze těžit: silurské břidlice tvoří pouze ostrůvky, navíc složitá geol. stavba, tektonika, systém podzemních vod, jeskyně
  2. Průzkum: hlubinnými vrty a štěpením nepřijatelný (a nepotřebný, prozkumanost dostatečná):
  propojení vodních kolektorů, ohrožení režimu podzemních vod, nepřijatelná injektáž zdraví škodlivé chemie (při oběhu podzemních vod až 20 let, lze očekávat nástup havárie až poté, co těžaři opustí lokalitu), nebezpečí úniku sloučenin uranu a radioaktivních prvků do vody a ovzduší, problém pravděpodobně toxické a s možností radiokativní zpětné vody, na povrchu střet s unikátní flórou, faunou, krajinným rázem, biotopy. Při frakci hrozí otřesy půdy do škály 2,4 Richterovy stupnice.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

 

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Finanční podpora
Zde můžete libovolnou částkou podpořit činnost Koalice STOP HF.  
 Za finanční dary Vám předem děkujeme.
Přihlášení
Spolupráce

S PODPOROU MĚSTA
HRADEC KRÁLOVÉFrack Free World.org


Kód pro vložení odkazu na Vaše stránky:

<a href="http://stophf.cz" title="Koalice STOP HF" alt="Koalice STOP HF"><img src="http://stophf.cz/img/stop_hf_color_lo_150.png"></a>
Facebook
Twitter