Starostové Broumovska i okolí včetně Koalice STOP HF proti uranu i metanu v sousedním Polsku

Tisková zpráva Koalice STOP HF ze dne 14. 1. 2016, Božanov

Pan poslanec Birke při rozhovoru pro ČT

Pan poslanec a starosta Náchoda Jan Birke při rozhovoru pro ČT

Zástupci Koalice STOP HF byli pozváni na jednání Dobrovolného svazku obcí Broumovsko do Božanova. Jednání svolal starosta Božanova pan Karel Rejchrt. Předmětem jednání bylo projednání negativního stanoviska k polskému záměru zkoumat a těžit metan a uran (deklarace) v těsné blízkosti státní hranice od Krkonoš po Orlické hory.

Krom starostů DSO Broumovsko byli přítomni i zástupce Krajského úřadu (pan Richard Veselý), pánové poslanci Jan Birke (starosta Náchoda) a Ivan

Pan poslanec a starosta Trutnova při podpisu deklarace

Pan poslanec a starosta Trutnova Ivan Adamec a starosta Suchého Dolu Vítězslav Vítek při podpisu deklarace

Adamec (starosta Trutnova), zástupce Správy CHKO Broumovsko (pan Petr Kuna), zástupce MěÚ Broumov, odboru ŽP (Marcela Žouželková), zástupce Vak Náchod (pan ředitel Dušan Tér a provozní náměstek Karel Vaněk), MŽP ČR (ministerský rada, Pavel Rajman), koordinátorka DSO paní Yvona Eliášová a paní Nina Adlof, mluvčí MěÚ Náchod. Za občanský sektor byli pozváni zástupci Koalice STOP HF (pánové Jiří Jedlička z vědecké rady Koalice STOP HF a Jiří Malík, vedoucí národní kampaně Koalice STOP HF).

Za média byli přítomni: ČT1 regionální zpravodajství (pan Václav Svoboda), Parlamentní listy (Josef Petrů), ČRo – Radiožurnál (Václav Plecháček), Právo – Novinky (Prouza), iDNES (?), Náchoská deník (?)

Grémium DSO Broumovsko

Grémium DSO Broumovsko

Úvodní slovo držel pan Rejchrt. Shrnul důvod jednání a vyzdvihl hodnoty regionu i ochranu vod (zejména Chráněnou oblast přirozené akumulace vod Polická křídová pánev – dále jen PKP) a nutnost chránit region před snahami o průzkum či těžbu.

Řízení diskuze se ujal pan Birke. Sdělil, že bude vhodné jednat jak s polskou stranou, tak s ministerstvem životního prostředí a ministerstvem zahraničí, a že je ochoten snahu starostů podpořit i jako poslanec.

Nastínil postup jednání: přijetí prohlášení starostů a občanských iniciativ (deklarace), vytvoření pracovní komise k jednání s českými i polskými úřady a samosprávami, což bylo akceptováno a prohlášení podepsáno.

„Vzhledem k tomu, že se jedná o přeshraniční problém, vyzvali jsme i občanské iniciativy na české straně, aby vstoupily do kontaktu na této úrovni s partnery na polské straně. Sami starostové mají velmi omezené možnosti ovlivnit procesy na polském území, proto je třeba komunikovat na všech úrovních“, uvedl v úvodu jednání Jan Birke.

V diskuzi dále vystoupil zástupce Správy CHKO, který mj. vysvětlil kroky Správy, která se dosud nejen zajímala o stanovení průzkumných území, ale pokusila se dostat tento proces k projednání přeshraničního vlivu na životní prostředí (proces EIA). MŽP ČR však na dotaz Správy sdělilo, že průzkumy nepodléhají EIA (což je zejména vzhledem k novým metodám průzkumu jasná legislativní mezera, pozn. red.). Upozornil na to, že hodnotou území není jen voda, ale i cenná příroda. Zdůraznil, že některá dříve udělená průzkumná území v těsné blízkosti státní hranice na polské straně mohou rovněž představovat rizika (např. Okrzeszyn).

Z pléna dále zazněly zajímavé příspěvky: rovněž akcentovaly ochranu vody („sůl nad zlato a ve skutečnosti je ještě nad solí „voda“, sdělil starosta Teplic nad Metují pan Brandejs, dále zdůraznil, že území Teplicka je nejvíce ohroženo) a přírody, ale vyzdvihly i důležitost turismu a tím pádem střet se záměrem průzkumu i těžby.

Pan Adamec sdělil, že je nutné uvažovat i s tím, že polská strana má jiný vztah k jejich území, kde nejen z ekonomických důvodů chudé pohraničí bude přijímat těžaře lépe, než česká strana, a že toto nebezpečí předvídal.

„Tuto problematiku je nezbytně nutné otevřít také na vládní a mezinárodní úrovni, oslovíme proto ministra zahraničních věcí a ministra životního prostředí, aby nám pomohli jasně vymezit nedotknutelnost příhraničních oblastí a jasně stanovit, co se ve vztahu k našemu území v pohraničí smí a co ne“, uvedl Ivan Adamec.

Pan Malík z Koalice STOP HF ukazuje průnik Polické křídové pánve s průzkumným územím na metan

Pan Malík z Koalice STOP HF ukazuje průnik Polické křídové pánve s průzkumným územím na metan

Pan Malík v úvodu představil narychlo připravený obrázek uděleného průzkumného území na metan pro Green Energy Poland, který je v jasném střetu s přesahující geologickou strukturou Polické křídové pánve, jež v oblasti Teplicka zasahuje až na polské území (viz přílohu pod článkem). Dále sdělil, že za dané geologické situace (složitá tektonika) je jak průzkum na uran (Krkonoše až Orlické hory) tak na metan (od Lubawky po Javoří hory) nebezpečný a těžba vyloučena, pokud chceme ochránit vody regionu. Upozornil na to, že by bylo žádoucí sestavit expertní zprávu, která by sdělila veškerá vědecká data proti polskému záměru a nabídl pomoc Koalice a její vědecké rady.

Pan Jedlička potvrdil těžařská rizika ohledně tektoniky a metod těžeb (kdy u obou hrozí propojení zvodní a ztráta vody či chemické znečištění a to i při průzkumu). Akcdentoval i na riziko indukce zemětřešení na Hronovsko-poříčské poruše vlivem průzkumu (zejména HF metodou) a vysvětlil pozici Koalice STOP HF. Upozornil také na to, že kdyby zejména centrální státní správa plnila své povinnosti, tyto problémy by nemusely vznikat.

Pan Vaněk upozornil na skutečnost, že pro ochranu PKP jsou rizikovější aktivity na severu PKP, než na Východě.

Pan Rajman uvedl, že polská strana nemusí oznamovat záměry průzkumu a upozornil na to, že na ochraně vod pracuje přeshraniční komise.

Pan Malík vznesl dotaz na zástupce MŽP, jak je možné, že přeshraniční komisi unikl střet zájmů s ochranou těchto vod a vyzval zástupce ministerstva, aby tento problém MŽP a komise pomohly řešit.

Pan Birke závěrem přečetl shrnující komuniké, které na žádost pana poslance Birkeho, sestavila Koalice STOP HF s její vědeckou radou (text zhotovili: Jiří Malík, vodař, RNDR. Ivan Koroš, hydrogeolog a Ing. Jiří Jedlička, báňský expert) a poděkoval médiím za jejich pomoc a pozornost.

Pan Birke požádal Koalici o pomoc s aktivizací občanských iniciativ na polské straně, což bylo přislíbeno.
V závěru se přítomní starostové dohodli na následujících krocích:

  • překlad deklarace do polského jazyka pro usnadnění šíření informace na polské straně,
  • bude vyvolána schůzka na uvedené téma s ministrem zahraničních věcí a ministrem životního prostředí za účasti starostů Broumova, Božanova, Trutnova, Náchoda a Police n. M.,
  • bude oslovena těžařská firma na polské straně pro získání dalších informací.

Členové pracovní skupiny (komise) pro vyjednávání na české i polské straně, pánové:
Birke (starosta Náchoda), Adamec (starosta Trutnova), Rejchrt (starosta Božanova a předseda DSO Broumovsko), Bitnar (starosta Broumova), Škop (místostarosta Police nad Metují), Malík (KSHF), Brandejs (starosta Teplic nad Metují) – náhradník.

Text deklarace s podpisy zde:

Deklarace

Podpisy:

Tekst Deklaracji w języku polskim:

deklarace-14_01_2016-verze-PL.docx

ČT24 o kauze zde:

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/1657882-na-broumovsku-se-boji-tezby-uranu-a-metanu-v-polsku-ohrozene-jsou-hlavne-zdroje-vody

ČRo zde:

http://www.rozhlas.cz/hradec/zpravy/_zprava/polsko-chce-v-prihranici-tezit-uran-a-metan-ceske-obce-se-obavaji-znecisteni-vody–1574391

Tisková zpráva Měú Náchod zde:

Starostové-proti-záměru-průzkumu-a-těžby-uranu-a-zemního-plynu-TZ.docx

Text širšího komuniké zde:

Komunike_proti_zameru [PDF]

Obrazová dokumentace: (bude průběžně doplňována)

Překryv severního křídla PKP (v Polsku) s průzkumným území Green Energy Poland na metan

Překryv severního křídla PKP (v Polsku) s průzkumným území (PÚ) Green Energy Poland na metan. Legenda: šedá s černým ohraničením – PÚ, tečky KC a KC 1-2 – severní křídlo PKP, samotná CHOPAV je chráněna pochopitelně pouze po státní hranici (červená přerušovaná čára), i když pokračuje do Polska. Překryt PÚ a PKP neznamená jen možnost ohrožení v oblasti samotného průniku obou množin, nebezpečí ohrožení okolí PÚ zejm. po tektonických liniích může zasahovat daleko mimo vlastní PÚ!

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , ,
Uveřejněno v rubrice

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

 

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Finanční podpora
Zde můžete libovolnou částkou podpořit činnost Koalice STOP HF.  
 Za finanční dary Vám předem děkujeme.
Přihlášení
Spolupráce

S PODPOROU MĚSTA
HRADEC KRÁLOVÉFrack Free World.org


Kód pro vložení odkazu na Vaše stránky:

<a href="http://stophf.cz" title="Koalice STOP HF" alt="Koalice STOP HF"><img src="http://stophf.cz/img/stop_hf_color_lo_150.png"></a>
Facebook
Twitter