Slovensko pod tlakem ropné lobby: už i Trebišov a oblast Břeclav až Bratislava

Hlavní evropské pánve, které jsou v hledáčku ropné lobby užívající i extrémně nebezpečné nekonvenční metody průzkumu a těžby

Hlavní evropské pánve, které jsou v hledáčku ropné lobby užívající i extrémně nebezpečné nekonvenční metody průzkumu a těžby, orientační zákres, zdroj Česká geologická služba MŽP ČR.

Slovenský severovýchod se probouzí těsně před vánoci, což jistě není náhoda, již třetím pokusem o instalaci vrtné plošiny na průzkum i nekonvenčních zdrojů uhlovodíků.

Podobně jako ČR prolomila v listopadu 2015 část uhelných limitů v západních Čechách, i Slovensko nadále podléhá tlaku ropné lobby a ještě více se mu otevírá. Je však důležité si uvědomit, že dopady nekonvenčních technologických postupů jsou o několik řádů horší, než u konvečních stylů. A to zejména i o mnoho horšího vlivu na klimatickou stopu při těžbě, kdy uniká těžený metan až z 12% těženého objemu (u břidlicových ložisek v USA).

Toto má být reálná politika podpory obnovitelných zdrojů a odklonu od fosilních paliv ve střední Evropě, ke kterým se hodlá současný pokrokový svět zavázat na základě Klimatické konference OSN v Paříži?

Další oblastí, tentokrát na východě Slovenska, je okolí Trebišova, kde, podobně jako v obcích Oľka, Smilno a Ruská Poruba, jde o tzv. tight gas – metan uzavřený v pískovcích. Aktivity zde vyvíjí společnost NAFTA. http://www.nafta.sk/en/exploration-and-production-services

Domníváme se, že s některými firmami mohou operovat i ukrajinští oligarchové. Zatím se podařilo objevit spojitost mezi firmou Aurelian, Kolomojským a Alpine Oil and Gas, zde:

http://despiteborders.com/kolomojskeho-firma-prejavuje-zaujem-o-tazbu-bridlicoveho-plynu-na-slovensku/

Jednou z figurek, která se exponovala ve jmenovaných firmách je Ing. Stanislav Benada, ředitel občanského sdružení (nyní spolku) Muzeum naftového dobývání a geologie v Hodoníně. Benada pracoval jako generální ředitelem MND a MND údajně spolupracuje s firmou NAFTA. MND ještě před třemi roky prohlašovaly, že hledají silného investora na hydraulické štěpení břidlic a že i hodlají zkoumat břidličné vrtsvy a to v projektu Bohemian Foreland Exploration (BFE). Zde: http://www.svetprumyslu.cz/mnd-drilling-services-as-bridlicny-plyn-je-budoucnost/

Možná, že tedy MND nenašly silného partnera jen v OMV, kdy část top managerů přesla do MND, ale i v Kolomojském.

Třetí, již dávnou užívanou oblastí, na kterou by Morava, Rakousko ani Slovensko na SZ od Bratislavy nemělo zapomínat, je Vídeňská pánev, kde právě operuje zejména jen OMV a MND. Na sever od Vídně leží krom klasických zdrojů i zásoby nekonvenčních zdrojů uhlovodíků relativně velmi hluboko, uvádí se, že až 5 km. Avšak čím dál více na sever (pod Beskydy) a severovýchod (seměrem k Bratislavě) se tyto vrstvy nachází blíže pod povrchem. Dosud byly zejména využívány ke konvenční těžbě ropy a plynu. Avšak spojení moravské firmy MND s rakouskou OMV přineslo riziko ohrožení Rakousko-Slovensko-Moravského trojmezí ochotou zkusit nekonvenční metody průzkumu, i když dnes firmy MND i OMV stále ujišťují, že jde jen o konvenční plány a zdroje. Dle našich neoficiálních zdrojů je podezření, že na rakouské straně proběhlo několik nepovolených pokusů o hydraulické štěpení břidlic.

MND na moravské straně a OMV na rakouské straně v minulých letech uskutečnili řadu průzkumných vrtů právě i do značných hloubek, takže mohly vyhodnocovat i vrstvy hornin s nekonvenčními zdroji uhlovodíků. V současné době firma MND vrtá zcela nové vrty na jižní Moravě v těchto lokalitách: Archlebov, Mutěnice, Uhřice, Bošovice, Otnice, Žatčany, Horní Bojanovice, Boleradice, Šitbořice, Borkovany a Klobouky.

https://www.mnd.cz/plynzprvniruky/o-spolecnosti/aktuality/nejvetsi-vrtna-souprava-bude-na-morave-vrtat-vrt-na-plyn-v-hloubce-3-7-km

Jelikož všechny vrty na jižní Moravě i v rakouském pohraničí severně od Vídně – v pásu Poysdorf, Hohenau an der March až na úroveň Malacek, které jsme zaznamenali (jsou jich také desítky), jsou vrty šikmými (skloněnými), lze s nich (a jen z těchto šikmých vrtů) později kdykoli provést horizontální vrty, které mohou z jednoho stanoviště dosahovat paprskovitě až do vzdálenosti 3 km (sic!), a pak z nich provést hydraulické štěpení hornin. Pokud se tak stane, může být v celé této ohromné oblasti ohrožena podzemní voda jak na kvantitě, tak i na kvalitě. Podzemní i povrchová voda, podle zkušeností zejména z USA, může být s vysokou pravděpodobností kontaminována metanem z těžby či chemikáliemi a utvořit de facto i de jure neřešitelné havárie na podzemních vodách. Neřešitelné nejen pro rakovinně toxický mix nečistitelné chemie, ale i vlivem velkých hloubek, ve kterých by ke kontaminaci hornin a podzemní vody došlo.

Co se východního Slovenska týče nelze vyloučit, že aktivity těžařů jsou zaměřeny na možnost arbitráží vůči Slovensku v souvislosti s plánem přijmout TTIP, kde by mohly pak v klidu tunelovat státní rozpočet pomocí obchodních soudů.

Slovensko by si mělo uvědomit, že pokud nechá těžařům nekonvenčních zdrojů „volnou ruku“, nebude to v případě kladného hodnocení průzkumu zdaleka končit několika průzkumnými věžemi. Jedním z hlavních rozdílů mezi konvenční a nekonvenční těžbou je to, že aby se těžba v horninách řídce rozptýleného metanu vyplatila, musí těžaři otevírat stále nové vrty. Na těžbu jsou potřeba stovky, tisíce vrtů.

Pánve na Slovensku a v okolí. Obr. 162. 1 - karpatská předhlubeň s výběžky neogénu do Českého masívu (v okolí Olomouce, Brna a Znojma), 2 - vídeňská pánev, 3 - podunajská pánev, 4 - jihoslovenská pánev, 5 východoslovenská pánev; B - Brno, Ba - Bratislava, H - Hodonín, K - Košice, Km - Komárno, L - Lučenec, M - Michalovce, N - Nitra, O - Olomouc, Os - Ostrava, P - Prešov, Z - Znojmo.

Pánve na Slovensku a v okolí. Obr. 162. 1 – karpatská předhlubeň s výběžky neogénu do Českého masívu (v okolí Olomouce, Brna a Znojma), 2 – vídeňská pánev, 3 – podunajská pánev, 4 – jihoslovenská pánev, 5 východoslovenská pánev; B – Brno, Ba – Bratislava, H – Hodonín, K – Košice, Km – Komárno, L – Lučenec, M – Michalovce, N – Nitra, O – Olomouc, Os – Ostrava, P – Prešov, Z – Znojmo.

 

Tagged with: , , , , , , , , , , ,
Uveřejněno v rubrice

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Finanční podpora
Zde můžete libovolnou částkou podpořit činnost Koalice STOP HF.  
 Za finanční dary Vám předem děkujeme.
Přihlášení
Spolupráce

S PODPOROU MĚSTA
HRADEC KRÁLOVÉFrack Free World.org


Kód pro vložení odkazu na Vaše stránky:

<a href="http://stophf.cz" title="Koalice STOP HF" alt="Koalice STOP HF"><img src="http://stophf.cz/img/stop_hf_color_lo_150.png"></a>
Facebook
Twitter