ČT, Studio 6: „Zakázat těžbu břidlicového plynu?“

Když se dodrží technologie, je frakování bezpečné. Vlastimila Dvořáková z ČGS pro ČT. Každá technologie však může selhat. Statistika říká: Pravděpodobnost havárie při frakování je 1:60. Jistý pan děkan báňské univerzity kdysi napsal, že by měl rád na zahrádce břidličný vrt. Opravdu?

Když se dodrží technologie, je frakování bezpečné, říkala před dvěma roky Vlastimila Dvořáková z ČGS MŽP ČR pro Zpravodajství ČT. Statistika z USA říká: Pravděpodobnost havárie při frakování je 1:60 (prof. Ingraffea). Jistý pan děkan báňské univerzity v Ostravě asi před 3 roky napsal, že by měl rád na zahrádce břidličný vrt. Opravdu? Obrázek je z jedné z mnoha havárií v USA. Průzkumný vrt Nomac Rig 17, Oklahoma.

Pan poslanec Jan Birke z Hospodářského výboru sněmovny a pan poslanec Robin Böhnisch, šéf Výboru pro životní prostředí, předložili návrh novelizace horního zákona směrem k zakázání použití dvou nejnebezpečnějších nekonvenčních metod průzkumu a těžby ropných uhlovodíků – hydraulického štěpení břidlic (HF) a podzemního zplyňování uhlí.

Reportáž o tom přineslo Studio 6 ČT, dnes, 10.12. 2015 v ranních hodinách. Dalším hostem pořadu byl profesor Vladimír Slivka z hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské v Ostravě.

Sdělil, že:

  1. „průzkum a těžbu je nutno odlišit..“ a tudíž se snažil naznačit, že průzkum nepřináší nebezpečí. Vyjádření Koalice STOP HF: Není možné, že by pan profesor nevěděl, že průzkum metodou HF je zakončen ostrou těžbou včetně užití toxických, někdy rakovinotvorných a jindy hormonální systém porušujících chemikálií. I při průzkumu se na povrch často dostávají i radioaktivní látky a vzniká tak nečistitelný a navíc radioaktivní odpad. Ohrožení vody je tedy i v průzkumné fázi užití metody HF vysoce pravděpodobné, jakkoli je pravdou, že při průmyslové těžbě je kontaminace vod horší (a nevyhnutelná, jak jasně ukázaly zkušenosti z USA). Sdělení pana profesora je tedy záměrně zkreslující. 
  2. „objem chemikálií není vysoký“. Vyjádření Koalice STOP HF: Tento matoucí argument používal již před 3 roky pan Benada, později zástupce britské Cuadrilla Morava, která měla zájem těžit břidlice na Valašsku. Pravdou je, že na jedinou operaci HF v USA spotřebují v průměru 70 t chemikálií s výše uvedenými vlastnostmi. Zpětnou „vodu“ (back flow) se podaří dostat na povrch z 20 – 80% původního objemu směsi, která se pod tlakem vstřikuje do podzemí. Znamená to, že i při průzkumu, po jediném vrtu (sic!), zůstanou v zemi desítky tun nebezpečného odpadu navždy! Navíc na průzkum nikdy nestačí udělat jeden vrt, ale vrtů několik a vrtají se až 3 km dlouhé horizontální vrty, někdy se průzkum dělá jen z vertikálního vrtu. Sdělení pana profesora je opět zlehčující, matoucí a zřejmě má cíleně navodit v divákovi dojem, že metoda je bezpečná a zpřísnění legislativy bezpředmětné.
  3. „když to přeženu, podzemní vody se vyskytují do max. 100 m“. Těžba probíhá v hloubce několika km.“ Vyjádření Koalice STOP HF: Pan profesor se svým sdělením patrně snažil uklidnit veřejnost, že oblast těžby plynu, která je hlouběji, nemůže kontaminovat výše uložené vrstvy s vodou. Je však opakovaně prokázáno, na základě zkušeností nejen z USA, že vrty speciálně při HF jsou tak extrémně namáhány, že často netěsní již od počátku a dokonce chemikálie i plyn unikají až na povrch po vnějším povrchu tělesa vrtu! Takže i při průzkumu hrozí nejen kontaminace podzemní vody a dokonce ovzduší, ale hrozí i postupné narušení těsnosti horninových zvodnělých vrstev, jejich propojení a ve finále i ztráta podzemní vody. Při těžbě je tato situace jistotou! Co se týče hloubek, ve kterých se v ČR vyskytuje podzemní voda: těžaři měli zájem o průzkum na Berounsku či Náchodsku, Broumovsku. Na Berounsku, se podzemní voda nachází do 600 m, a nelze vyloučit, že v jeskynních systémech i více. Na Náchodsku jsou prameny Idy v 1,5 km!! Na Berounsku druhdy plynonosné břidlice podle zprávy ČGS vystupují dokonce na povrch. Rozhodně tedy nejde o hloubku 2-3 kilometrů. Na Náchodsku a Broumovsku se podzemní zdroje vody nachází do 600 m hloubky. Ojediněle i do 1,5 km hloubky!! Ani v USA se břidlicový plyn netěží výhradně v takových hloubkách, jaké pan profesor uvádí. Např. v jedné z nejvýznamnějších oblastí, Marcellus Shale, se těží plyn z břidlic v hloubce i jen 600 m. Také v USA dosahují zvodnělé vrstvy do 600 m. I proto je zde tolik havárií na podzemních vodách vlivem užití metody HF. Pan profesor vykazuje neuvěřitelnou neznalost problematiky nebo záměrně mlží.
  4. „průzkum je potřeba, mohl by nám vyjasnit, zda máme rentabilní ložisko břidlicového plynu (BP) nebo ne.“ Vyjádření Koalice STOP HF: Předně ČR je jedno z nejvíce geologicky prozkoumaných míst na světě. Takže už jen proto každý průměrný geolog ví, že máme skoro všechny typy surovin, ale jejich zásoby jsou minimální. Ze stávajících průzkumů a rešerší je možno odvodit, že zásoby BP jsou bezvýznamné. Takže nepotřebujeme vědět, jak bezvýznamné jsou. I kdyby nebyly, riziko kontaminace podzemních i povrchových vod při těžbě je jistotou. Ochrana vod je významnější veřejný zájem, než jakákoli jiná soukromá aktivita, o zbytečném průzkumu metodami HF ani nemluvě. Proč tedy něco zkoumat, pokud to nebudeme chtít těžit? Nebo snad budeme změkčovat vodní zákon, jako v USA, aby byla možno HF použít? Je vědecky dokázano, že HF je tak extrémně nebezpečná metoda, že ji potřebujeme zakázat celoplošně a to novelizací horního zákona (nejde však o zákaz užití HF u stávajících konvenčních průzkumných území např. na Jižní Moravě – MND), protože máme v současnosti legislativní mezeru, která, pokud by se spojila s korupcí či selháním státní správy, jako se to stalo v minulosti, umožní stávající legislativu prolomit.
  5. „Pokud zde chtějí zahraniční firmy za jejich peníze zkoumat, proč jim to neumožnit?“ Vyjádření Koalice STOP HF: Výrok lze reálně použít takto: proč bychom neměli zahraniční investory na to, abychom si u nich objednali havárii na podzemních vodách a pak ji z daní poplatníků v ČR platili? Firmy zde založili sro s minimálním kapitálem – jde o statisíce Kč. Sanace jediné pozdemní havárie vzniklé průzkumem může stát miliardy a nebo nebude možné ji sanovat vůbec!
  6. „zakazovat metodu HF je zbytečné. To bychom nakonec mohli zakazovat těžbu kamene apod, protože i tyto aktivity vedou k poškození životního prostředí“. 
  7. Pan Slivka ironicky sdělil, že ČR má světový unikát v zákazu těžby zlatem kyanidovým loužením. A my pana profesora z vysoké školy opravujeme: ano ČR patří k několika dalším moudrým státům, které tuzo metodu zakázaly: jde o Montanu, Wisconsin či Maďarsko.
  8. Vyjádření Koalice STOP HF: Pokud vysokoškolský profesor srovná jako obdobnou těžbu kameniva a těžbu HF a vyjadřuje se s tolika omyly, jak výše uvedeno, pak by měl vrátit diplom.

Závěrem Koalice STOP HF sděluje, že pan profesor vykazuje ohromné mezery ve znalostech a užívá mnohokrát vědecky vyvrácené argumenty, které používala těžařská lobby, když se lživou PR kampaní snažila do ČR před 3 roky vlámat. Jak je možné, že pan profesor ignoruje i stanovisko České geologické služby Podkladový materiál pro ministra životního prostředí k problematice nekonvenčního zemního plynu z břidlic a podzemního zplyňování uhlí [druhá, přepracovaná verze ze dne 20.4.2012], kde i oblastní geologové, s vysokou specializací a mnohaletou znalostí  území, vyjádřili, narozdíl od pana profesora, obavy z využití HF zejména na Valašku. Česká geologická služba MŽP ČR je státem najatá pro to, aby hájila zájmy státu. Pokud se vysokoškolský pedagog, navíc po dávno v ČR objasněné kauze, rozchází s oficiálním stanoviskem ČGS, pak to může znamenat, že nemluví za svou vysokou školu. Možná mluví jen za sebe a možná, že jen za těžaře. Zda nejde o střet zájmů, prověříme. Každopádně výběr tohoto „experta“ Českou televizí je další ranou pod pás národní kampani Koalice STOP HF a modelovou ukázkou neobjektivní, nepravdivé reportáže.

Koalice STOP HF (KSHF) i její vědecká rada, 100% podporuje pozměňovací návrhy pánů poslanců Birkeho a Böhnische.

KSHF podporuje i stanovisko ANO a KSČM, legislativní aktivity TOP 09 a dalších stran a poslanců, se kterými jsme jednali, kteří všichni slíbili podpořit zákaz hydraulického štěpení břidlic a podzemního zplyňování uhlí (kde se HF také používá).

KSHF má mandát k prosazení výše uvedené legislativní změny i od všech členů naší Koalice, jimiž se stala řada měst a obcí ČR. Namátkou Hradec Králové, Beroun, Rožnov pod Radhoštěm a dalších s celkem cca 500 000 obyvateli, kteří již byli ohroženi pokusy o průzkum metodami HF. Pokud bychom přidali i ohrožení metodou podzemního zplyňování uhlí, docházíme k 1,5 mil. obyvatel ČR, jejichž zdraví a pitná voda by byla ve střetu s užitím obou metod.

V neposlední řadě přes 80 000 tisíc petentů si přeje, aby Sněmovna přijala změnu legislativy na celoplošný zákaz metody HF v ČR. Tuto nutnost konstatoval i Petiční výbor Sněmovny a zadal v r. 2012 zpracování příslušného legislativního návrhu Ministerstvu životního prostředí a Ministerstvu průmyslu a obchodu. Ta však do dnešního dne tento úkol nesplnila, takže se úkolu vyslyšet hlas lidu ujala Sněmovna. Děkujeme.

Směrem k ČT, která tento problém v posledních 3 letech v relacích Zpravodajství bagatelizovala a nechala zaznívat převážně hlasy spojené s těžařskou lobby, KSHF vzkazuje, že pro ty, kteří se problematikou zabývají nezávisle, není otazník v nadpise reportáže vůbec na místě, naopak. 

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096902795-studio-6/215411010101210/obsah/440301-zakazat-tezbu-bridlicoveho-plynu

Tagged with: , , , , ,
Uveřejněno v rubrice

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

 

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Finanční podpora
Zde můžete libovolnou částkou podpořit činnost Koalice STOP HF.  
 Za finanční dary Vám předem děkujeme.
Přihlášení
Spolupráce

S PODPOROU MĚSTA
HRADEC KRÁLOVÉFrack Free World.org


Kód pro vložení odkazu na Vaše stránky:

<a href="http://stophf.cz" title="Koalice STOP HF" alt="Koalice STOP HF"><img src="http://stophf.cz/img/stop_hf_color_lo_150.png"></a>
Facebook
Twitter