Statisícové protesty proti TTIP v Německu a Holandsku. I Koalice STOP HF varuje ČR před přijetím TTIP.

Zdroj: Creative Commons.

Až 250 tisíc lidí se zůčastnilo protesního pochodu Berlínem proti přijetí Smlouvy o Transatlantickém obchodním a investičním partnerství USA a EU (TTIP) a s Kanadou (CETA). V Holandsku proběhly podobné protesty rovněž, v Amsterdamu. Naše média o tom v podstatě mlčí.

Zatímco vyspělé země se začínají silně bránit u nás politici tuto smlouvu nekriticky obhajují či dokonce vyzdvihují, že by měla přinést výhody malým a středním podnikům. http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/mpo-ttip-otevre-ceskym-malym-a-strednim-podnikum-americky-trh-69822.html).

Krom důvodů, proč odmítnout TTIP, které uvádí server Freepub (viz níže), je nutné konstatovat ještě daleko zásadnější argumenty, které máme ověřeny přímo z lobistického prostředí USA, ač jsme zdroje nuceni krýt.

Za prosazením TTIP stojí řada gigantických korporací, zejména Monsanto, jejímž cílem dle dosavadních zkušeností s korporacemi není ochrana spotřebitelského trhu, férový obchod ani snaha podpořit drobné či střední podnikání, ale podpora svých zájmů.

Skutečným cílem Monsanta je snaha o další zvýšední svého geopolitkcého a obchodního vlivu. Konkrétně pak jde o snahu hladšího vývozu geneticky manipulovaných rostlin a organismů či potravin s jejich obsahem a jejich GMO patentů. Jde o snahu kontrolovat monopolně potraviny a zemědělství na celém světě.

Zde vzpomeňme na frankesteinovsky přízračnou celosvětovou kauzu s DDT, za kterou stála lživá kampaň Monsanta, že jde o neškodnou látku. Po kontaminaci skoro celé planety touto chemikálií a po desetiletích bojů bylo DDT zakázáno celosvětově. Dodnes se však zásoby DDT zejm. na Chudém Jihu používají (v Evropě užívání DDT mj. vedlo k vyhynutí sokola stěhovavého na většině území).

Stejně falešná kampaň Monsanta se pojí s dalším jejich výrobkem, Roundupem (jehož součástí je chemikálie glyfosát). Glyfosát je totální herbicid – zcela likviduje, spálí, nadzemní i podzemní části rostlin. Roundup, na něž jsou i GMO šlechtěny, se dnes používá po celém světě a dá se říci, že na něm stojí současné světové průmyslové zemědělství. A Roundup je drze firmou opět pomocí celosvětové PR (která dokonce pronikla i na komerčních stanic v ČR a věřte nebo ne i na ČT) prezentován opět jako neškodný, rychle se v přírodě rozkládající a bez vlivu na vodu. Postupně se prokazuje, že to není pravda. Jak jinak by bylo možné, že 60% obyvatel ČR má glyfosát v moči?? A přitom přesně tentýž počet o TTIP nic neví! Není se co divit, dokonce i někteří naši europoslanci si stěžují, že řada jednání probíhá tajně a netransparentně (např. zde, ČT – Nedej se: https://www.youtube.com/watch?v=STP8b0pifTQ)

Wikipedie uvádí: „Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC), specializovanou agenturou Světové zdravotnické organizace (WHO), zařadila glyfosát, látku obsaženou ve směsi Roundup, v březnu 2015 mezi „pravděpodobné“ karcinogeny.“

Jak směs reaguje po vstupu do životního prostředí s jinými chemikáliemi, jaký dopad má na půdní život, zda je či není hormonálním disruptorem atd., zatím známo není. Ale dle historické zkušenosti jak s firmou tak podobnými kauzami lze konstatovat, že reálné dopady mohou být, při celosvětovém masovém nasazení těchto totálních herbicidů, katastrofické, a mohou se kumulovat s časem.

Experti, se kterými jsme použití glyfosátu konzultovali, to potvrzují. Dokonce existují odhady, že vzhledem k vlivu na zdraví člověka může jít o jednu z nejhorších kontaminací planety ohledně lidského zdraví, vedle které bledne i drastický vliv na lidské zdraví u frakování.

Za snahou o TTIP stojí dále vývoz špinavé technologie hydraulického štěpení břidlic do EU. TTIP tak prosazuje další ohromná lobby, opět s celosvětově lživým PR, se všemi dopady jak na životní prostředí, ohrožení demokracie a kurupční aféry, které zde, na těchto stránkách již 3 roky pravidleně sledujeme a dokazujeme. To, že této lobby je zcela lhostejný osud nejen malých a středních podnikatelů, ale dokonce, že je jim lhosztejný osud milionů lidí ohrožených metodou hydraulického štěpení na celém světě, jsme stoprocentně i zde dokázali.

Konkrétní snahou břidličných lobbistů je krom výše uvedeného i snaha vyvést břidlicový zemní plyn v kapalné formě (LNG) do EU. Nejenže tento plyn bude nejdražší ze všech, ale jeho dovoz a těžba by dále velmi výrazně zvýšila skleníkovou stopu, neboť při těžbě břidlicového plynu mj. uniká až 12% velmi silného skleníkovéhu plynu metanu přímo zbůhdarma do atmosféry. 

Koalice STOP HF před přijetím TTIP ze všech těchto důvodů vládní špičky v ČR varovala a tímto tak činí i veřejně.

Proti TTIP je také 3 263 920 Evropanů, kteří podepsali petici.

Wikipedie o TTIP:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Transatlantick%C3%A9_obchodn%C3%AD_a_investi%C4%8Dn%C3%AD_partnerstv%C3%AD

Wikipedia o Roundupu:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Roundup

Zdroj Lidovky:

http://www.lidovky.cz/v-berline-demonstruje-na-60-000-lidi-proti-obchodni-dohode-s-usa-pls-/zpravy-svet.aspx?c=A151010_154807_ln_zahranici_ELE

Freepub o TTIP:

http://www.freepub.cz/2014/5-duvodu-proc-odmitnout-ttip/

Skotsko onámilo zákaz GMO:

http://www.davidicke.com/headlines/scotland-announces-ban-on-growing-gmo-crops/

Europoslanec Poc o TTIP aj.

 

 

Tagged with: , , , , , , , ,
Uveřejněno v rubrice

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Finanční podpora
Zde můžete libovolnou částkou podpořit činnost Koalice STOP HF.  
 Za finanční dary Vám předem děkujeme.
Přihlášení
Spolupráce

S PODPOROU MĚSTA
HRADEC KRÁLOVÉFrack Free World.org


Kód pro vložení odkazu na Vaše stránky:

<a href="http://stophf.cz" title="Koalice STOP HF" alt="Koalice STOP HF"><img src="http://stophf.cz/img/stop_hf_color_lo_150.png"></a>
Facebook
Twitter