Evropský parlament hlasoval PRO MORATORIUM na břidlicové plyny!

V dnešním plenárním zasedání Evropského parlamentu bylo na pořadu dne hlasování o zprávě, která se týká břidlicových plynů. Z iniciativy českého europoslance pana Miroslava Pocheho vznikl ke zprávě pozměňovací návrh, který znamenal faktické moratorium na těžbu břidlicových plynů. A návrh byl přijat!

Bohužel, nakonec byla zpráva odmítnutá jako celek, ale volba je jasným signálem, že někteří poslanci reagují na přání veřejnosti a pomalu se přiklánějí na stranu dlouhodobě udržitelné energetiky.

Všem českým europoslancům, kteří pro moratorium hlasovali, děkujeme!

PRO pozměňovací návrh (7):

Miroslav Poche, Pavel Poc, Olga Sehnalová, Jan Keller, Kateřina Konečná, Miloslav Ransdorf, Jiří Maštálka

Zdržel se (1):

Jiří Pospíšil

PROTI pozměňovacímu návrhu (13):

Charanzová, Dlabajová, Ježek, Telička, Zahradil, Mach, Tošenovský, Niedermayer, Polčák, Šojdrová, Štětina, Svoboda, Zdechovský

Text návrhu, proti kterému hlasovalo výše uvedených třináct reprezentantů naší země:

39a. domnívá se, že používání hydraulického štěpení v Unii s sebou nese rizika a negativní dopady na klima, životní prostředí a veřejné zdraví a že ohrožuje dosažení dlouhodobého cíle EU v oblasti dekarbonizace; dále se domnívá, že vzhledem k tomu, že nekonvenční paliva mohou pouze v omezené míře přispět k uspokojení budoucí poptávky EU po energii, a vzhledem k vysokým investičním
nákladům a nákladům na těžbu nepředstavuje hydraulické štěpení slibnou technologii; naléhavě proto členské státy žádá, aby nepovolovaly žádné nové činnosti zahrnující průzkum nebo těžbu
nekonvenčních paliv v EU, dokud se neprokáže jejich bezpečnost pro životní prostředí, občany i pracovníky

 

Uveřejněno v rubrice

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Finanční podpora
Zde můžete libovolnou částkou podpořit činnost Koalice STOP HF.  
 Za finanční dary Vám předem děkujeme.
Přihlášení
Spolupráce

S PODPOROU MĚSTA
HRADEC KRÁLOVÉFrack Free World.org


Kód pro vložení odkazu na Vaše stránky:

<a href="http://stophf.cz" title="Koalice STOP HF" alt="Koalice STOP HF"><img src="http://stophf.cz/img/stop_hf_color_lo_150.png"></a>
Facebook
Twitter