Vývoz LNG (zejména z břidlic) z USA? Palec dolů!


LNG? Palec dolů)!Vývoz zemního plynu z USA není tak „čistý“, jak si myslíte

(vyjádření expertů z dalších renomovaných institucí v USA potvrzuje dřívější stanovisko Koalice STOP HF a její vědecké rady, pozn red.)

Jeden z “výkřiků“ fanoušků pro zkapalňování a vývoz zemního plynu z USA je, že přispěje ke snížení emisí skleníkových plynů v jiných zemích tím, že nahradí uhlí v Asii a v Evropě.

Ale zpráva o vývozu LNG z ministerstva energetiky USA má odlišný názor: americký vývoz LNG do Číny může skončit hůře z hlediska emisí skleníkových plynů, než kdyby si Čína prostě postavila novou elektrárnu a spálila svou vlastní zásobu uhlí. Zpráva také uvádí, že výhody pro klima z vyváženého LNG do jiných zemí jsou jen skromné (pokud vůbec, je totiž otázkou, zda jsou v případě vývozu břidličného plynu vůbec započítány úniky z těžebních polí, pozn. red.).

Podle zprávy, přínosy čistšího a efektivnějšího spalování zemního plynu jsou do značné míry kompenzovány únikem metanu ve výrobě a potrubí v USA a únikem metanu a energie použité v procesu zkapalňování a přepravu LNG. V případě přepravy LNG z pobřeží Mexického zálivu do Šanghaje, by se výhody v některých případech zcela setřely během 20 let.

Zpráva byla vydána 30. Května 2014, kdy ministerstvo oznámilo, že již nebude vydávat předběžné schválení pro vývozy LNG, které jsou nezbytné pro přepravu do zemí bez dohody o volném obchodu se Spojenými státy (další pádný argument, proč zamítnout TTIP, pozn. red.).

Kritici exportu LNG říkají, že zpráva ve skutečnosti podhodnocuje data. Mike Tidwell, ředitel organizace Chesapeake Climate Action, která se snaží zablokovat LNG vývozní terminál v Cove Point v státě Maryland, řekl, že zpráva by dělala ještě horší obraz vývozu LNG, kdyby použivala reálnější odhady úniků pro výrobu a potrubí v USA.

„Pokud by analýza obsahovala reálnější data o zahraničních a domácích únicích plynu, je zřejmé, že okamžité klimatické dopady LNG by byli mnohem horší pro klima než uhlí, pokud vývoz začal už dnes,“ řekl Tidwell.

Bill Gibbons, mluvčí ministerstva energetiky, neupozornil na žádnou újmu z hlediska klimatu. Ale závěr také netvrdí značné výhody pro klima.

„Použití vývozu LNG z USA pro výrobu elektrické energie v evropských a asijských trzích nebude zvyšovat emise skleníkových plynů z hlediska životního cyklu ve srovnání s regionální těžbou uhlí a spotřebou na výrobu elektrické energie.“ A „žádný z těchto scénářů nepředpokládá významný nárůst nebo snížení čistých dopadů na změnu klimatu.“

Scénář dovozu LNG do Číny, který by cestoval z New Orleansu do Šanghaje, předpokládá míru úniku amerického metanu ve výši 1,6 procenta s tím, že by plyn byl dodáván na elektrárnu nedaleko dovozního terminálu. Míra úniku by pak byla srovnatelná s novou uhelnou elektrárnou o účinností 36,7 %.

Metan je silný skleníkový plyn, 85 krát silnější než oxid uhličitý při měření po 20 let, a 30 krát silnější při 100-letém časovém horizontu používaném odborníky v oblasti změny klimatu. Zpráva Ministerstvo energetiky dala odhady pro oba cykly.

Výsledkem je řada variant po dobu 20 let, které by v průměru ušetřily asi 25 procent emisí skleníkových plynů z místního uhlí, ale které by mohly v jiných případech produkovat více.

Gibbons říká, že odhady používány ve zprávě, jsou konzervativní. Řekl, že 1,6 procenta jako výše míra úniků je vyšší než očekávaná úroveň 1,4 procenta od EPA; Tidwell říkal, že to je jen zlomek skutečné míry úniků (Jen z břidličných polí uniká podle NOAA až 12% metanu! Pozn. red.). Gibbons říká, že zpráva předpokládá elektrárny s efektivním spalováním uhlí, ale odborníci říkají, že tyto úrovně výkonnosti jsou typické pouze pro nové elektrárny v Číně.

James McGarry, který pracuje s Tidwellem, říká, že zpráva ministerstva energetiky také podceňuje úniky v dovážejících zemích tím, že předpokládá doručení do elektrárny v blízkosti zařízení pro dovoz LNG. Upozorňuje, že Indie, zákazník terminálu v Cove Point, používá pouze 44 procent svého zemního plynu pro výrobu elektrické energie a využívá 25 procent pro výrobu hnojiva, což vytváří nové možnosti úniků.

Tato debata není nová, a Ministerstvo energetiky spoléhalo na dřívější studie od National Energy Technology Laboratory.

„Proces zkapalňování, dopravy a zpětného odpařování LNG je velmi náročný na emise a zvyšuje emise skleníkových plynů během celkového životního cyklu spojené s exportováním zemního plynu z USA o 15 procent,“ řekl James Bradbury z klimatického a energetického programu World Resources Institute, a dodal: „Tyto přidané emise také výrazně snížují relativní výhodu, kterou by zemní plyn měl před horšími palivy na emise, jako je uhlí a ropa.“

V červenci 2013 American Petroleum Institute zveřejnil zprávu od Levon Group, ve které bylo uvedeno, že emise LNG „jsou způsobeny fugitivními emisemi z provozu stanice, spolu s ventilačními a fugitivními emisemi z provozu kompresorů a motorů na LNG.“ Objasnil oblasti pro zlepšení.

Tidwell také upozornil na energetické potřeby LNG elektráren. Poznamenává, že v Cove Point, společnost Dominion se snaží vybudovat 130 megawatt zařízení pro chlazení zemního plynu na 270 stupňů pod nulou – teplota, při které se stává kapalinou a může být čerpána do tankerů.

Zastánci exportu LNG také říkají, že únik se sníží v důsledku snahy průmyslu a pokynů EPA pro zachycování metanu na místech frakování.

Studie od Roberta Howartha z Cornell University na základě existujících studií uvádí, že míra uniků může být až 6 procent. Adam Brandt ze Stanford University vedl přezkum stávajících studií a řekl, že skutečné emise plynů jsou o 50 procent vyšší než odhad EPA.

Environmental Defense Fund provádí 16 studií s devíti společnostmi v rámci dodavatelského řetězce zemního plynu, aby získal přesnější čísla, včetně těch pro rozšířené metody hydraulického štěpení pro břidlicový plyn.

„Je správné si položit otázku: „Jaké jsou produkované a distribuované emise metanu spojené s plynem?,“ řekl Mark Brownstein, hlavní poradce klimatického a energetického programu u Environmental Defense Fund. „Vědomí o tom, že tyto emise existují, nestačí. Musíme podniknout kroky ke snížení nebo odstranění těchto emisí, a myslím si, že je třeba se tam zaměřit. Ať necháme plyn doma, nebo zasíláme do zahraničí, cíl je stejný.“

Ale Tidwell tvrdí, že čísla o míře úniků LNG ukazují, že alespoň jedna z oblastí vývoje je narušena v otázkách vlivu na klima.

„I s nejlepším scénářem to bude ještě horší než regionální uhlí po 20 let,“ řekl. „Jestli si vezmete jiný,  nikoli tento růžová scénář s LNG, máte ho výrazně horší než uhlí po 20 let. Celý argument pro přepravu čistého plynu pro naše přátele se rozpadá. Toto je první oficiální kvantifikace realistické slabosti části jejich hlavního argumentu (pro vývoz LNG, pozn. red.).“

 Zdroj zde:

http://www.washingtonpost.com/blogs/wonkblog/wp/2014/06/09/exporting-u-s-natural-gas-isnt-as-clean-as-you-think/

Tagged with: , , , , ,
Uveřejněno v rubrice

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

 

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Finanční podpora
Zde můžete libovolnou částkou podpořit činnost Koalice STOP HF.  
 Za finanční dary Vám předem děkujeme.
Přihlášení
Spolupráce

S PODPOROU MĚSTA
HRADEC KRÁLOVÉFrack Free World.org


Kód pro vložení odkazu na Vaše stránky:

<a href="http://stophf.cz" title="Koalice STOP HF" alt="Koalice STOP HF"><img src="http://stophf.cz/img/stop_hf_color_lo_150.png"></a>
Facebook
Twitter