Prohlášení KSHF k zamítavému stanovisku Svazu průmyslu ke „STOP HF“

Svaz průmyslu a dopravy (SPD) odmítá podpořit zákon na zástavu hydraulického štěpení břidlic a podzemního zplyňování uhlí pomocí novely horního zákona.

Prohlášení Koalice STOP HF:

Stanovisko SPD je dle dosavadních zjištění Koalice STOP HF (po konzultaci s vědeckou radou Koalice STOP HF) v rozporu:

  1. S programovým prohlášením vlády ČR.
  2. Se Surovinou politikou státu (byť se na ní odkazuje).
  3. S prohlášením pana ministra MŽP ČR Brabce (ANO) i pana ministra MPO ČR Mládka (ČSSD), kteří legislativní změnu podporují.
  4. S odbornou studií České geologické služby MŽP ČR č. 2 ze dne 20. 4. 2012, která potvrdila, že se na území ČR nevyskytuje ekonomicky významné ložisko břidličných plynů.  Z toho logicky plyne, že ani není třeba tyto zásoby dále zkoumat. Vyjádření některých úředníků, například o „nezakázání technologického pokroku“, pouze ilustruje jejich skutečnou či záměrnou negramotnost v oboru geologie a neznalost dopadů metod.
  5. S ochranou zásob podzemních vod ČR, se kterou je většina průzkumných území pro nekonvenční metody navržených v kolizi, včetně průzkumu.
  6. S otevřeným dopis Koalice STOP HF vládě ČR č. 2 ze dne 28.1.2013
  7. S požadavky zastupitelstev všech obcí a měst v průzkumných územích Berounsko, Trutnovsko (Náchodsko, Broumovsko) a Meziříčí (Valašsko) včetně Hradecka a Pardubicka na zákaz použití metody na jejich územích i v ČR. Jde zhruba o 600 tis obyvatel ČR, měst a obcí ohrožených uvažovanými metodami jsou stovky!!
  8. S požadavky petic, které byly předány sněmovně i senátu ČR, MŽP ČR, kdy se na peticích proti stanovení průzkumných území sebralo přes 85 tis. podpisů. Koalice na podporu zákona STOP HF do dnešního dne shromáždila 36 182 podpisů.
  9. Se zachováním alespoň stávající dopravní obslužnosti a zachovalosti dopravní sítě ČR.

 Ke komentáři SPD Koalice STOP HF uvádí:

V současné době poznání geologických celků a nebezpečnosti metod není nutné dopracovávat předložený návrh. Návrh dostatečně reflektuje odborné analýzy a vývoj kauzy, která je řešena již 2,5 roku a má být právě završena přijetím zákazu metod. Jde v pořadí již o čtvrtou aktivitu na půdě sněmovny a senátu, prosazovanou napříč politickým spektrem.

Návrh rovněž plně odpovídá analýze vědecké rady Koalice STOP HF, která přednesla nejpádnější důkazy v ČR pro zákaz metod. Její analýza impaktu metody na životní prostředí je obsažena v návrhu novely horního zákona sněmovní tisk č. 902 čj. 146/13, která již byla předložena sněmovně v r. 2013. Ta vychází i z poznatků o nebezpečnosti metody konstatované renomovanými vědeckými týmy, které téma komplexně zpracovaly na základě zkušeností s metodou zejm. v USA pro Evropský parlament (kompletní seznam studií, ze kterých vědecká rada Koalice STOP HF vycházela je zde: http://stophf.cz/dokumenty/vedecke-studie).

Surovinová politika ČR již obsahuje sdělení, že stát nepočítá s „břidlicemi“ v energetickém mixu a proto je návrh s ní v souladu.

Hlavním aspektem národní bezpečnosti je zejména ochrana vody – jak její kvality, tak kvantity. Nekonvenční metody uvedené v návrhu ji přímo a zcela zásadně ohrožují včetně průzkumu. Viz důvodová zpráva projektu „Rebilance zásob podzemní vody v ČR, ČGS – probíhajícího projektu za cca 600 milionů Kč.

Nepochybujeme o tom, že SPD vytváří hodnoty důležité pro ČR. Je však přímo kontraproduktivní odmítnout návrh, který podporuje zachování mj. průtočnosti v řekách či uchování zásob vody v podzemí a to pro sektory průmyslu, které SPD přímo zastupuje.

Jsou snad ochotny např. české papírny, chemický průmysl, lesní a zemědělský sektor snížit spotřebu vody na pokrytí enormní spotřeby vody pro nekonvenční metody? Domníváme se, že nikoli a že zejména spotřeba významného objemu vody pro nekonvenční metody bude limitním ekonomickým faktorem pro přežití stávajícího, již zavedeného domácího průmyslu.

Proto bude i důležité, aby se přijal nejen zákaz zmíněných nekonvenčních metod, ale aby se provedl i odpis zásob těchto nerostů.

Co se břidlic týče, v ČR žádné ekonomicky vyznamné lozisko není – to je jistota. Na Moravě v karpatské předhlubni břidličná souvrství jsou (např. menilitové souvrství), ale vzhledem k hloubkám vrstev a hustotě zástavby se nemůže těžba ani vyplatit. Zdejší zásoby ale tak jako tak nejsou významné v porovnání s celkovou spotřebou ČR. To je jistota. Případná těžba by trvala několik let, kontaminace horninového prostředí potažmo vod by však byla trvalá případně v řádu stovek let (dle použité chemie).

O podzemním zplyňování uhlí v ČR, nejen vzhledem k hustotě zástavby, ale k velkoplošné kontaminaci podzemních vod a rychlému sesedání krajiny, nelze prakticky uvažovat. Navíc jde zatím pouze o experimenty, které nelze aplikovat v obydlených oblastech.

Závěr: Bude-li zákon doplněn odpisem příslušných zásob, bude plně v souladu s ochranou stávajících veřejných zájmů ČR. 

Stanovisko SPD zde:

http://www.spcr.cz/stanoviska-sp-cr/stanovisko-k-navrhu-poslancu-kucery-a-spol-k-novele-horniho-zakona

Tagged with: , , , ,
Uveřejněno v rubrice

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

 

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Finanční podpora
Zde můžete libovolnou částkou podpořit činnost Koalice STOP HF.  
 Za finanční dary Vám předem děkujeme.
Přihlášení
Spolupráce

S PODPOROU MĚSTA
HRADEC KRÁLOVÉFrack Free World.org


Kód pro vložení odkazu na Vaše stránky:

<a href="http://stophf.cz" title="Koalice STOP HF" alt="Koalice STOP HF"><img src="http://stophf.cz/img/stop_hf_color_lo_150.png"></a>
Facebook
Twitter