Senát vyslyšel hlas lidu v otázce břidlicových plynů (aktualizované znění k 21:01)

Dnes v dopoledních hodinách bylo během 22. schůze Senátu PČR schváleno doporučení k vyjádření senátu k doporučení Komise ke sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu … k HF 🙂

Zjednodušeně řečeno: EP navrhl zpřísnit proces EIA na HF. Což se nakonec odehrálo a vzniklo z toho doporučení Komise pro členské státy. To říká cca toto: HF je jistá alternativa, schválení užití HF necháváme na národních vládách, ale pozor, není to zcela bezpečné.

Senát to dnes vzal na vědomí a za ČR EK sdělí, že my tu HF nechceme.

Senát mj. vycházel i z veřejného slyšení a petice, kterou Koalice STOP HF do senátu přivezla. Až nyní se ukazuje, jak bylo důležité slyšení udělat a děkujeme exsenátorovi Pakostovi a senátoru Oberflazerovi, že slyšení zorganizovali a ujmuli se předlohy našeho zákona. Zejména děkujeme všem, kteří v senátu tehdy na veřejném slyšení byli. A zpětně hlasitě všichni zapískejme na odchod exministra Chalupy z poloviny slyšení, kde si stáhl ČT a prohlásil, že zákon na zákaz HF mu připomíná zákon na zákaz myslet…. Tento podlý Chalupův PR tah způsobil, že se ani ministr nedozvěděl, o co jde. A měsíce připravované info, které jsme doufali dostat do ČT, nezaznělo. Což obé způsobilo nebývalý průtah celé kauzy.

Koalice STOP HF by touto cestou ráda poděkovala za dlouhodobou podporu z řad veřejnosti i všem politikům, kterým nebyla tato problematika lhostejná.

Celý text, jenž připravil senátní VÝBOR PRO ZÁLEŽITOSTI EVROPSKÉ UNIE:

Doporučení k vyjádření Senátu PČR

k doporučení Komise ze dne 22. 1. 2014 týkající se minimálních zásad pro průzkum a těžbu uhlovodíků (jako je plyn z břidlic) s použitím vysokoobjemového hydraulického štěpení

ke sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o průzkumu a těžbě uhlovodíků (jako je plyn z břidlic) s použitím vysokoobjemového hydraulického štěpení v EU

Senát PČR

I.

  1. vnímá

tento druh těžby zemního plynu jako jednu z alternativ získávání energetických surovin a prostředek ke zvýšení surovinové soběstačnosti členských států, zajištění energetické bezpečnosti a diverzifikace zdrojů;

2. poukazuje však

na možné negativní důsledky této technologie, zejména nepříznivé dopady na životní prostředí a veřejné zdraví v důsledku kontaminace spodních vod i půdy a nároků na vysoké odběry vody při těžbě, nutnost následného skladování kontaminované vody či možné nekontrolovatelné úniky plynu do ovzduší během těžby;

II.

  1. zdůrazňuje,

že v souladu s kompetencí členských států svobodně určovat skladbu svých energetických zdrojů musí být rozhodnutí o případné těžbě plynu z břidlic učiněno na úrovni členského státu, a vítá, že sdělení a doporučení Komise tento princip nezpochybňují;

  1. konstatuje,

že tento způsob těžby plynu z břidlic vyvolává velké obavy u některých občanů, o čemž svědčí petice „Stop HF“ proti hydraulickému frakování, kterou se Senát zabýval a která byla podepsána více než 35 000 obyvatel České republiky, a veřejné slyšení k této petici pořádané Výborem pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice dne 25. května 2012;

  1. upozorňuje

na skutečnost, že těžba v příhraničních oblastech může mít i přeshraniční negativní dopady na životní prostředí, a proto je třeba dbát principu předběžné opatrnosti a uplatňovat v plném rozsahu postupy EIA;

  1. považuje za vhodné,

že Komise v doporučení usiluje o vymezení pravidel bezpečné těžby a o co nejširší informování obyvatel dotčených území;

  1. podporuje

pozici vlády formulovanou ve vládním prohlášení, která v současné době nehodlá umožnit další průzkum a těžbu plynu z břidlic na území České republiky;

III.

  1. žádá vládu,

aby Senát informovala o tom, jakým způsobem zohlednila toto stanovisko, a o navazujících iniciativách;

  1. pověřuje

předsedu Senátu, aby toto usnesení postoupil Evropské komisi.

———————————-

Zde můžete zhlédnout záznam z jednání:

Zdroj: http://senat.cz

 

 

Tagged with: , , ,
Uveřejněno v rubrice

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Finanční podpora
Zde můžete libovolnou částkou podpořit činnost Koalice STOP HF.  
 Za finanční dary Vám předem děkujeme.
Přihlášení
Spolupráce

S PODPOROU MĚSTA
HRADEC KRÁLOVÉFrack Free World.org


Kód pro vložení odkazu na Vaše stránky:

<a href="http://stophf.cz" title="Koalice STOP HF" alt="Koalice STOP HF"><img src="http://stophf.cz/img/stop_hf_color_lo_150.png"></a>
Facebook
Twitter