Ministerstvo zahraničí ČR žádá USA o dodávky plynu z břidlic v souvislostí s krizí na Ukrajině

lobista a poslanec USA v jedné osobě

Lobbista a poslanec USA v jedné osobě

V sobotu 8.3.2014 přinesl server Novinky.cz zprávu, v souvislosti s krizí na Ukrajině, že spolu s Polskem, Slovenskem a Maďarskem na základě iniciativy předsednictví V4  se velvyslanci V4 obrátili s žádostí v pátek 7.3.2014 ve formě dopisu na šéfa Sněmovny reprezentantů amerického Kongresu Johna Boehnera. Vyzývají v něm, aby Kongres podpořil rychlejší prosazení vývozu plynu: „Dodávky amerického zemního plynu by byly ve střední a východní Evropě velmi vítány“, uvádí doslova. Že jde o břidličný plyn, je nasnadě.

To vše za situace, kdy EU žádné výpadky v dodávkách plynu z Ruska přes Ukrajinu nečeká!!

Koment Koalice STOP HF ČR (KSHF): KSHF s tímto krokem rozhodně nesouhlasí! Neznamená to, že chceme plyn z Ruska a nikoli z USA. Koalice podporuje ústup od fosilních paliv obecně. Jejich těžba škodí všude.  Odmítáme však tuto žádost proto, jelikož hydraulické štěpení břidlic je nejhorší metoda těžby uhlovodíků, jaká kdy spatřila světlo světa a to kdekoli na planetě.

Odmítáme tuto žádost proto, neboť nesouhlasíme, aby se v USA frakovalo na 30% území (či kdekoli jinde)! Trpí zde příroda, voda je znečišťována jedy a radioaktivitou, vzrůstá počet nemocných lidí a úmrtnost. Smrtící stopa těžby břidličných plynů likviduje pitnou vodu a zabíjí více lidí než konvenční těžba, ohrožuje budoucí generace. Jde o ohrožení národní bezpečnosti států, ve kterých se používá, jde de facto o zločin obřích rozměrů navíc urychlující klimatickou změnu!! Těžbu z břidlic je třeba zamítnout na celém světě. Je jedno, zda těží Gasprom nebo Chevron! Je to špatně. Svět bez frakování, jen to je dobré řešení. Pokud si je možné vybrat ze dvou špatných řešení (mezi nekonvenční a konvenční těžbou), pak je jisté, že konvenční těžba má menší ekologickou stopu, poškozuje méně zdraví lidí na planetě, a proto je nesporné, že nekonvenční těžbu musíme odmítat za jakýchkoli okolností, kdekoli. A politici by měli začít rychle respektovat tyto vyšší principy etiky ochrany planety Země. Peníze a obchod jsou druhořadé.

Požadavek ministerstva zahraničí tak můžeme chápat také jako požadavek zabíjet nevinné Američany proto, abychom se u nás ohřáli u kamen!! Jde o morálku stoky!

Pokud by Spojené státy vyhověly a začaly plyn z břidlic dovážet, i když každý expert ví, že to je utopie. Jak bychom poté mohli nadále mít čisté svědomí, když ČR průzkum i těžbu navíc oprávněně odmítá? Jak velké pokrytectví tu ministerstvo zahraničí ČR rozehrává? A mohli bychom, po hypotetickém odběru břidličného plynu, moci nadále tvrdit, že plyn z břidlic nechceme?

Svět je již dnes tak poškozen a je tak malý, že poškození přírody a lidí v USA či kdekoli jinde, je poškození naší přírody, našeho zdraví. Nemůže nám být lhostejné a musíme odmítat stejně prasklá potrubí s ropou Gazpromu v Rusku, zplyňování uhelných slojí v Austrálii, či těžbu ropných písků v kanadské Albertě, oblast Tar atd.

Dopis dále uvádí: „Plynová konkurence je životně důležitým aspektem naší národní bezpečnosti a klíčem k zajištění zájmů USA v oblasti.“

KSHF: Zajištění zájmů USA kde? Na území V4 nebo dokonce na Ukrajině? A jakých zájmů USA? Hospodářských nebo zájmů o demokracii? O čem to tady velvyslanci vlastně píší? Kdo takto vágní text připravil? Přitom tomu, kdo zná situaci je jasné, že V4 požaduje nesplnitelné. Přes sliby břidličné lobby, které zněly poslední  roky i v ČR a celou EU, že plyn z břidlic půjde z USA na masivní vývoz, jsou zatím uděleny pouze čtyři licence a nestojí jediný terminál na LNG. Plyn rozhodně nepůjde do EU, kdy nemůže konkurovat zlepšením sítě prodejců ropy a plynu z východních zemí, který navíc mohou kdykoli zlevnit a drahá transoceánská doprava se zlevnit nedá. Plyn z východu, dokud ho bude dost, bude vždy levnější pro EU než z USA. A hlavně, břidličný plyn se rychle vyčerpává a dojde. Zřejmě o mnoho rychleji, než konvenční zdroje, i když ty také dojdou. Je tedy daleko správnější již dnes mířit k fosilní nezávislosti, kterou již některé státy aplikují nebo na ni najíždí.

V článku se dále píše:Objevily se i nepodložené spekulace, že ukrajinská krize byla uměle vyvolána právě kvůli tomu, aby se otevřel evropský trh levnému americkému plynu a tak se oslabilo Rusko.“

Koment KSHF: Že by šlo jen o spekulace?  Tak jistě, levnější plyn z břidlic z USA je spekulace pro EU (po plavbě LPG tankerů přes oceán). Uniklý dokument britské vlády (psali jsme dříve) ukazuje jasně, že V4 systematicky a na základě utajované spolupráce podkopává zpřísňování procesu EIA v EU, které pomáhala KSHF i spolu s panem europoslancem Pavlem Pocem prosadit. Neprosazovala tak V4 zájmy USA, resp. břidličné lobby z této země řízené, která minulé dva roky atakovala EU snahou nejen zkoumat a těžit břidlice, ale vyvézt sem svou špinavou technologii? A stejné snahy o zmírnění zákonů na ochranu životního prostředí od stejných lidí platí platí ropná a břidličná lobby v USA dodnes. Na jejím seznamu placených lobistů je i stejný John Boehner, poslanec za Ohio, kde frakisté za poslední dekádu vydali přes 700 mil dolarů jen v Ohiu (!!) na eleminaci vládní snahy omezit frakování. Pan Boehner, přívrženec Bushe, je dál nejlíp placený lobista přes břidlice ve sněmovně reprezentantů USA!! Platí ho i firma Oil and Gas, která mj. operuje v Polsku! A právě jemu přišel dopis z Polska, Maďarska, Slovenska a Česka. Náhoda?

Jak ČR může žádat o takovou pomoc, jak uvedneo výše? Kde má ministerstvo zahraničí mandát k takovému jednání? Konzultovalo min. zahraničí s MPO a MŽP? A proč to udělalo právě teď? Skutečně hodlá ministerstvo zahraničí prosadit, aby v rámci „energetické bezpečnosti státu“ odebírala ČR dražší břidlicový plyn z USA? Jde jen o hloupost úředníků V4 nebo se na jejich kontech objevily tučné dary z Bahamských ostrovů?

Některé odpovědi najdeme ve Washington post z 6.3.2014

Zde, pan Boehner, dokonce kritizuje „Obamovu administrativu za pomalý postup udělení licencí k vývozu LNG, čímž prý umožňuje Putinovi dosahovat jeho geopolitických cílů“ (rozumíme tomu, že na úkor geopolitických cílů USA, kdy z kontextu plyne, že jde i o Ukrajinu?). Proto patrně nepřekvapí „překlep“ v žádosti V4 o plyn z USA, kdy dopis vybízí ke splnění „zajištění zájmů USA (sic!) v oblasti.“ Nabízí se možná spekulace, že pan Boehner ve službách ropných koncernů má takový vliv, že si dopis u V4 objednal nebo byl přímo objednán koncerny samotnými u V4!? Ono by to mělo i druhou stranu mince, výhodnou pouze pro US ropnou/břidličnou lobby. PR kampaň by pak v USA zněla: „Podívejte se jak je v této nestabilní době náš plyn potřeba. Budeme těžit v zájmu demokracie, a proto musíme přinést i nějaké oběti..“

Pro úplnost dodejme, že expremiér Rusnok měl tajnou dohodu s premiérem Polska Tuskem, kdy PR mělo podpořit rozvoj jádra u nás a ČR zase podpořit rozvoj břidlic v PR. Jaký a od koho měl k tomu expremiér Rusnok mandát se pokusíme zjistit.

A zopakujme, že celá břidličná kauza byla v Evropě odstartována návštěvou prezidenta USA, pana Baracka Obamy, v Polsku (Polsko bylo označeno za testovací stát pro vyzkoušení možnosti proniknout do EU) v r. 2011, kdy se jeho břidliční „poradci“ rozjeli do střední Evropy a uspořádali tajné schůzky k rozjetí břidličné kampaně. V ČR se tajná schůzka konala v Praze.(http://www.datex.cz/clanek_110802_4.htm)

Další zajímavý odkaz do Washington post k situaci na Ukrajině k této probematice je zde:

http://www.washingtonpost.com/blogs/wonkblog/wp/2014/03/07/boehners-plan-to-save-ukraine-its-full-of-gas/

Domníváme se, že „kauza Ukrajina“ má jiný, než mainstremovými médii vytvářený obraz. Jistěže část, a možná valná část veřejnosti na Ukrajině i mimo ni věří, že dělají (oprávněnou) revoluci. Ale pro čtení naší kauzy břidličný plyn, kdy stále zachováváme apolitický nadhled (nenadržujeme ani západu ani východu) a snažíme se zkoumat pravdu, plyne jiný obraz. Vyplývá z něj asi toto:

Pan Boehner je zřejmě něco více, než jen šéf Sněmovny reprezentantů amerického Kongresu. Ano, má jistě, jak plyne z našich citovaných zdrojů, zájem na „řešení“ a „záchranu“ situace na Ukrajině. Jeho snaha vyvézt americký plyn do Evropy je tak velká, že dokonce vybízí k něčemu, co některá americká média označují „teleportací“ břidličného plynu, protože zatím nestojí ani jediný terminál na LNG a první terminál na LNG, bude-li postaven, nebude dokončen dříve než v roce 2015. A užit bude, jak se zdá, již na uzavřené kontrakty, abys se tak ohromná investice zhodnotila. Jednou ze závažných otázek je, zda se zájem pana Boehnera slučuje s demokratickými principy nebo zda jde prostě jen o ekonomickou válku, která se dnes zahaluje do jemných PR termínů jako „geopolitický vliv“. Již jako čirá spekulace, kterou si za dva roky zcela seriózní novinářské práce dovolíme, stojí otázka, zda pan Boehner nebyl jedním z těch, kteří konflikt na Ukrajině předem naplánovali či zda ví, zda tento plán existuje? Tuto otázku si musíme položit, jakkoli je nepříjemná a otřásá naší důvěrou v americkou demokracii, s ohledem na export hydraulického štěpení břidlic z USA do celého světa. Tento export zaznamenal již tolik špinavých praktik, že naše otázka není překvapivá, ale je bohužel nekalými praktikami břidličné lobby vynucnenou nutností.

Tuto otázku jsme povinni položit a prozkoumat a to v zájmu zdraví milionů lidí na Ukrajině (i celém světě ohledně vývozu této extrémně nebezpečné technologie, kterou pan Boehner nepochybně shvaluje), kde se již začínají americkými firmami průzkumné práce hydraulickým štěpením (Chevron, známá porušováním lidských práv a zákonů v Polsku a jinde, druhou je firma Exxon) ve dvou nejlidnatějších částech Ukrajiny (sic!). Pan Boehner by měl vysvětlit za co ho vlastně olejářské firmy platí? A my tyto otázky americkému kongresu i jeho šéfovi položíme.

A nejdůležitejší otázka nakonec. Není tato situace přímo modelovou ukázkou již pravidelného selhávání demokracie, kdy politici, dotovaní průmyslem, provedou cokoli, aby nepřišly o svá tučná konta?

Všechny tyto skutečnosti nás budou velmi zajímat a budeme je sledovat.

Celý článek zde:

http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/329797-cr-a-dalsi-zeme-visegradske-ctyrky-zadaji-po-usa-dodavky-bridlicoveho-plynu.html

a zřejmě zdroj pro Novinky: http://www.reuters.com/article/2014/03/08/us-ukraine-crisis-centraleurope-usa-idUSBREA270QU20140308

Kdo je John Bohner a jeho konta od ropné (a břidličné) lobby zde:

Uveřejněno v rubrice
9 comments on “Ministerstvo zahraničí ČR žádá USA o dodávky plynu z břidlic v souvislostí s krizí na Ukrajině
 1. Hejzlar napsal:

  „Ti, kdož uvidí, budou považování za blázny.“

  a nebo také

  „Iluze, která nastane, bude tak obrovská, že unikne jejich vnímání.“

  Dnes, kdy se hodně málo lidí zajímá o dění kolem sebe a ještě míň je těch který si dají věci do souvislostí si tahy Johnové můžou dělat co chtějí. Co dělat aby jim to neprošlo? Člověk platící hypotéku na byt a ještě dluh na auto takhle daleko ani vidět nechce.
  Dobrou noc

  Hejzlar

  • malik napsal:

   Ano, je to tak. Co dělat? Být ve střehu a nedat se oblbnout. Panu Johnovi píšeme dopis, že naše min zahr nemluví za nás. Požádáme i své americké přátele, aby jim řekli ne. Jednou vyhrajeme, až nás bude většina rozumných s láskou v srdci. Hezký den.

 2. Pavla napsal:

  Pomalu se ´probouzím´, díky bráchovi, který vyhledává ne-mainstreamové informace, takže o břidličném plynu a ne košér těžení už jsem četla – ale že v tom má prsty další nenažraný americký politik, tak z toho je mi fakt zle. A taky je mi jasné, že pro peníze se klidně ´vyrobí´nějaká rádoby krize – v jakémkoliv státě, kde se to zrovna hodí… Ale pokud lidi, ti největší sobci, budou myslet pořád jen na peníze a nezačnou se konečně starat o přírodu, o Zem, tak se obávám, že jako lidstvo na téhle planetě brzy skončíme – a pak nám budou všechny prachy totálně ukradené – tedy našim dětem a jejich potomkům

  • malik napsal:

   Vypadá to jako pravděpodobný scénář. Nicméně my se rozhodli se nedat. Zakládame jak celosvětový movement Frack Free World tak Rodinu Matky Země.

 3. Hejzlar napsal:

  Mám pocit že tyto argumenty byť možná správné a dobře míněné nebudou už nikým vnímány, protože strašák – nebezpečný nepřítel byl již vytvořen a události nepůjdou racionální cestou. Podle dnešních zpráv na ČT1 je v Polsku budován terminál a zanedlouho bude dokončen – kdo to financuje neřekli, ale zdůraznili jeho důležitost a tedy nutnost této těžby. Pomalu se tedy ukazuje kvůli čemu celá „maškaráda“ mezi bratry vznikla a kdo v tom má asi prsty. Bylo potřeba vytvořit nepřítele a pak je jednoduché odůvodnit cokoli.
  Bez toho by nikdo nemohl odůvodnit ani potřebu stavby toho terminálu protože v zájmu Ruska je prodávat a prodávat dokud mají co.
  Očekávám další kroky oněch lidí, protože tohle je zatím na půli cesty. Myslím že budou chtít odříznout Rusko od zdrojů na severu. Vliv usa na světě je úctyhodný, strkají prsty do všeho a pochybuji že by to bylo z humanitárních důvodů.

  • malik napsal:

   Je to tak. Ono ale LNG je hodně drahé. A navíc, pokud by to rozjeli, je jinde zde na STOP HF předpověď, že tím oteplí planetu o 5 st. Prakticky tedy rozsudek smrti.

 4. Pavel Jan napsal:

  Zaorálek je neuvěřitelnej idiot (a to jsem ho ještě přechválil).Celé je to divadlo v US režii. Toto je vláda slouhů. Sama vyrábí problémy, které pak starostlivě řeší.

  • Honza napsal:

   Dovolím si ocitovat pár vět z Britských listů z doby před sedmi lety /30.10.2007/ http://blisty.cz/art/36802.html#sthash.9v3l4ys9.dpuf

   „Připravují se USA na preventivní jaderný úder proti Rusku?

   Lukáš Rázl

   Spojené státy urychleně modernizují a rozšiřují svůj jaderný arzenál. Cílem tohoto rozsáhlého přezbrojení tisíců jaderných hlavic, raket a ponorek není a kvůli svému rozsahu ani nemůže být „válka proti teroru“ či neutralizace druhořadých „darebáckých států“. Spojeným státům jde o eliminaci strategických nukleárních sil Ruska a Číny a o získání naprosté jaderné a z ní odvozené politické převahy nad nimi v 21. stol. Ostatní velmoci sice také zbrojí, ale bez ohledu na rétoriku médií o návratu nového kola studené války, na soutěž se Spojenými státy nemají ani ekonomické, finanční ani technologické schopnosti.

   Spojené státy jsou na jedné straně bezesporu skvělá a svobodná země. Ale jsou i moderním impériem nové doby, jehož moc překračuje ve všech směrech, všechny své hranice. Bylo by chybou pro jedno nevidět druhé, protože Spojené státy hrají riskantní hru, v které nejde o nic menšího než o globální moc a v sázce není nic většího než soudný den nás všech.“

   Až mě z toho mrazí v zádech …………

   – See more at: http://blisty.cz/art/36802.html#sthash.9v3l4ys9.dpuf

Napsat komentář: malik Zrušit odpověď na komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

 

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Finanční podpora
Zde můžete libovolnou částkou podpořit činnost Koalice STOP HF.  
 Za finanční dary Vám předem děkujeme.
Přihlášení
Spolupráce

S PODPOROU MĚSTA
HRADEC KRÁLOVÉFrack Free World.org


Kód pro vložení odkazu na Vaše stránky:

<a href="http://stophf.cz" title="Koalice STOP HF" alt="Koalice STOP HF"><img src="http://stophf.cz/img/stop_hf_color_lo_150.png"></a>
Facebook
Twitter