249 organizací z 22 zemí světa vyzývá EU ke zpřísnění EIA ohledně frakování

Ačkoliv komise pro životní prostředí Evropského parlamentu (ENVI) na podzim roku 2013 odhlasovala, že by těžba nekonvenčních fosilních paliv měla podléhat procesu Posouzení dopadů na životní prostředí (EIA),  Evropská komise pod nátlakem několika zemí, včetně České republiky a Slovenska, toto nařízení neschválila. Z iniciativy švédských občanských sdružení (kde lze dokument stáhnout v mnoha jazycích) vznikl dokument vyzývající evropské instituce a politiky k zamyšlení nad dlouhodobou perspektivou vývoje společnosti a k prosazení zcela elementárního požadavku, aby EIA byla pro těžbu nekonvenčních fosilních paliv povinná. Dokument během 3 dnů podepsalo 249 organizací z 22 zemí světa. Dokument lze stáhnout zde.

K rukám: José Manuela Barrosa, předsedy Evropské komise a komisařů z DG ENVI, ENER, CLIMA, ENTR, AGRI;

Členů Evropské rady a hlav členských států (prezidentů, premiérů a ministrů, kterých se dopis týká);

Poslanců Evropského parlamentu.

Předmět: nekonvenční fosilní paliva / směrnice o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) a další projekty evropských institucí

My, skupiny dotčených občanů a ekologické organizace, se mobilizujeme proti rozvoji těžby nekonvenčních fosilních paliv v Evropě, máme velké obavy z posledního vývoje ohledně revize směrnice o posouzení vlivů na životní prostředí (EIA), z plánů na rámcové dohody ohledně nekonvenčních fosilních paliv a také z projektů transatlantických dohod a projektů Evropské komise.

K těžbě břidlicového plynu, ropy z břidlic a metanu z uhelných slojí se používá metoda zvaná hydraulické štěpení, nebo také „fracking“. Tato metoda má nevyhnutelné dopady na naše životní prostředí, klima, na lidské zdraví a na řadu základních svobod a lidských práv.

Hlavní důvody, proč se vymezujeme proti tomuto průmyslovému odvětví, jsou:

–          Těžba těchto uhlovodíků zhorší naši uhlíkovou stopu a rozptýlí nebo dokonce ohrozí evropské cíle v oblasti energetiky a klimatu. Místo odklonu od fosilních zdrojů energie a rozvoje více zdrojů obnovitelné energie a zlepšení politiky v oblasti energetické hospodárnosti nás toto průmyslové odvětví uzamyká do dalšího cyklu špinavých fosilních paliv;

–          Pro svůj provoz toto těžební odvětví vyžaduje masivní systém potrubí, tlakových stanic a dopravních uzlů. To nevyhnutelně vede k únikům metanu, které se podle různých studií pohybují mezi 4% a 11% celkového vytěženého objemu metanu. Jako skleníkový plyn je metan v horizontu 20 let 86 krát silnější než CO2, čímž jsou nekonvenční fosilní paliva pro klima potenciálně škodlivější, než uhlí;

–          Metoda těžby má destruktivní a nevratné dopady na ekosystémy a místní prostředí;

–          Tyto těžební projekty zabírají neúměrné množství základních primárních zdrojů: půda, voda a vzduch;

–          Vzhledem k tomu, že toto odvětví vyžaduje velké množství vozidel pro přepravní účely, tyto projekty vytvářejí sekundární zátěž pro hospodářství EU znehodnocováním veřejné infrastruktury, jako jsou silnice, mosty, atd. Většina veřejných silnic v EU není navržena pro přepravu větší váhy velkých nákladních vozidel nebo „silničních vlaků“, které těžaři používají, zejména ve venkovských oblastech;

–          Významný počet obyvatel by byl přímo postižen tímto druhem těžby, včetně těch, kteří žijí čistě z obdělávání půdy. Těžba by vedla ke zvýšení chudoby;

–          Politická podpora těchto aktivit je zcela v rozporu s rostoucí potřebou podpory lokálních ekonomických systémů založených na přírodním a kulturním dědictví a obnovitelných zdrojích;

–          Těžba nekonvenčních fosilních paliv představuje industrializaci v rozsáhlém měřítku – má masivní dopad na regionální plánování a postihuje širokou škálu hustě obydlených oblastí v ekologicky citlivých zónách, jak lze vidět v USA, Kanadě a Austrálii.

Evropské instituce již publikovaly studie, které prokazují tato rizika. Jsou si vědomy četných vědeckých studii s oponentskými posudky, které varují před početnými a znepokojivými dopady spojenými s tímto průmyslovým odvětvím. Zdá se však, že někteří politici se rozhodli ignorovat tyto významné skutečnosti. Navíc i názory přímo dotčených obyvatel jsou brutálně ignorovány.

Současný stav legislativy v EU nezajišťuje povinné EIA pro průzkum a těžbu nekonvenčních fosilních paliv v Evropě a představuje trvalé porušení zásad evropské politiky ochrany životního prostředí, cílů regionálního plánování a základních evropských demokratických hodnot. Přitom požadavek na EIA by zajistil vypracování základních studií před zahájením nových projektů a zajistil by lepší zapojení místních komunit do rozhodovacího procesu.

Rámec pro nekonvenční fosilní paliva, který bude oznámen Evropskou komisí, je pouze souborem nezávazných doporučení, který odporuje výsledkům posouzení dopadů, které si komise sama nechala vypracovat a který požaduje legislativní opatření.  Díky společnému postupu pana Barrosa a zemí jako jsou Velká Británie, Polsko, Rumunsko, Česká republika a Maďarsko, otevřela EU dveře špatně regulovanému a silně znečišťujícímu průmyslu. Příslib „vytvořit pro EU bezpečný rámec pro těžbu nekonvenčních uhlovodíků“ nebyl dodržen.

Výše uvedené argumenty, které se opírají o důkazy, byly vyjádřeny při mnoha příležitostech skupinami dotčených občanů a ekologických organizací, zejména s ohledem na Korbašskou rezoluci. Zdá se, že naši politici nechtějí, nebo nejsou připraveni vzít tyto argumenty v úvahu.

To je vážné popření demokracie a jasný signál, že se narušuje rovnováha ve prospěch nejistých krátkodobých a životní prostředí porušujících finančních zisků, na úkor dlouhodobého veřejného zdraví a udržitelného životního prostředí. Kromě toho byla zjištěna korupce na lokální úrovni. Lokální komunity byly vehnány do tísně a nejistoty, kdy došlo k porušení lidských práv a k represím, jako nedávno v Pungesti (Rumunsko), Zurawlowě (Polsko) a Barton Moss (Velká Británie). Důvěra v Evropskou unii rychle mizí.

Tento stav je třeba vzít v úvahu v rámci přezkoumání směrnice o EIA, ale také v rámci jednání CETA a TAFTA, protože tyto dohody jsou projednávány v naprosté tajnosti. To nemůže být tolerováno Evropským parlamentem, Evropskou radou ani Evropskou komisí. Komise oznámila „nezávazný rámec“ pro břidlicový plyn. Jaká bude snaha se jím řídit, pokud vezmeme v úvahu enormní tlak ze strany investorů a energetického průmyslu?

Pokud jde o CETA a TAFTA, je stále více zřejmé, že v jejich hledáčku je dohoda REACH. Avšak REACH je nástrojem, který brání průmyslu dělat si prakticky cokoliv, zejména v chemickém sektoru, který vyrábí produkty pro těžební průmysl. Vnímáme, že rozhodčí pravidla upravující vztahy mezi firmami a státy, prosazované ve Smlouvě o energetické chartě, jsou nejvýhodnější pro investory. Investoři mohou napadnout legislativu na ochranu životního prostředí pouze na základě toho, že představuje překážku pro jejich investice a tím jejich zisky. Výsledkem může být:

–          Platby značných finančních kompenzací firmám, které pak chybí v rozpočtech jednotlivých členských států

–          Systém volného obchodu, který se řídí zejména Smlouvou o energetické chartě a zcela upřednostňuje soukromý sektor a investory před veřejným zájmem a suverenitou členských států.

Na základě výše uvedených důvodů vážně vyzýváme členy Evropské rady, komisaře a poslance Evropského parlamentu, aby přijali opatření nyní, v nejlepším zájmu obyvatel členských států a všech občanů EU. Popírání výše uvedených skutečností by znamenalo, že evropští politici jsou připraveni přijmout akceptovat dopady hydraulického štěpení na nejbližší budoucnost a budoucí generace.

Poslanci Evropského parlamentu, je třeba jednat rozhodně a jasně tak, aby byly zákony jednoznačné. Posouzení vlivů na životní prostředí EIA je třeba pro celý cyklus těžby a mělo by začít platit před jakoukoliv průzkumnou nebo stavební činností (stavba plošin, vrtání, betonování, opláštění, karotáž, atd.). Vzhledem k četným dopadům by použití metody frakování na průzkum a těžbu zdrojů fosilních energií mělo být předmětem povinného posouzení vlivů na životní prostředí.

Členové Evropské rady, vážený pane předsedo Evropské komise a vážení páni komisaři, vážení prezidenti, premiéři a páni ministři, žádáme vás o odstranění nařízení ISDS (Investor-State-Dispute-Settlement) z CETA/TAFTA, protože oslabuje naše právní systémy a může být použito k útoku na již platné cíle politiky životního prostředí, změny klimatu a cíle v oblasti energetiky, ochrany spotřebitele a právní zásady Evropské unie. Dále vás žádáme o výjimku z CETA/NAFTA na nařízení REACH, které by naopak mělo být posíleno.

Signatáři:
Viz dokument.

Tagged with: , ,
Uveřejněno v rubrice
0 comments on “249 organizací z 22 zemí světa vyzývá EU ke zpřísnění EIA ohledně frakování
1 Pings/Trackbacks for "249 organizací z 22 zemí světa vyzývá EU ke zpřísnění EIA ohledně frakování"

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

 

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Finanční podpora
Zde můžete libovolnou částkou podpořit činnost Koalice STOP HF.  
 Za finanční dary Vám předem děkujeme.
Přihlášení
Spolupráce

S PODPOROU MĚSTA
HRADEC KRÁLOVÉFrack Free World.org


Kód pro vložení odkazu na Vaše stránky:

<a href="http://stophf.cz" title="Koalice STOP HF" alt="Koalice STOP HF"><img src="http://stophf.cz/img/stop_hf_color_lo_150.png"></a>
Facebook
Twitter