Server POST o břidlicích – selektivně a tudíž falešně

Na tomto odkazu  postnito.cz/?p=4606 najdete článek pana Jakuba Kufčáka, který se zaobírá ekonomikou a prognózami vývoje těžby plynu z břidlic. Pomineme-li, že se v části svých argumentů opírá o data agentury EIA, která je známá svými přestřelenými odhady zásob ve světě o stovky procent a lze tudíž velmi lehce usoudit, že tato organizace je všechno, jen ne objektivní, musíme uvést k článku, ke kterému bohužel nelze připojit komentáře, toto:

1.  Autor článku se snaží čtenáře orientovat ve výhodách plynoucích z těžby břidličného plynu pro velmi úzkou a vládou podporovanou skupinu obyvatel, ke kterým dospěli ve Spojených státech za posledních pět let, ale pomíjí významné nevýhody, prostředí a život ohrožující faktické dopady, které dopadají na velkou většinu populace.

2.  Vhodnou regulací trhu a podporou vláda USA dociluje toho, aby spotřeba plynu stoupla na úkor jiných energetických zdrojů, například uhlí, jaderných nebo i obnovitelných zdrojů, což umožní těžařům plynu zvýšit ceny a lépe žít. Globálně je to tenký led a krátkozraká politika, a pokud jde o plyn z břidlic, za cenu devastace země, vody a zdraví lidí.

3.  Autor nezmiňuje fakta jimiž se zabývají autoři jako Arthur Bermann a plošně je označuje za skeptiky, nicméně jejich názor je též třeba brát v úvahu, protože odhady jsou jen odhady a ty se různí.

4.  Metoda sama je bez vládní podpory ekonomickým nesmyslem. Její hlavní chybou je to, že k udržení stávající úrovně produkce plynu je třeba rozšiřovat těžené území o 64% ročně a za sebou zanechá zemi v katastrofálně devastovaném stavu. Lokálně si může někdo krátkodobě polepšit, ale globálně je to chyba. Externí náklady, které jsou u této metody gigantické, pak neplatí většinou nikdo.

5. Autor zmiňuje fakta o momentálním přebytku plynu na trhu USA, ale neuvědomuje si, že se jedná o momentální přebytek, způsobený násilným přepnutím amerického trhu na plyn pomocí řízené státní podpory. Plyn má nevýhody ve špatné skladovatelnosti a distribuci a lokální přebytky vyplývající z metody těžby vznikají a budou rychle vznikat na různých místech, kde budou těžena významnější ložiska. Tomu se však jen velice těžko může rychle přizpůsobit přepravní infrastruktura, protože se jedná o dočasnou přepravu plynu na velké vzdálenosti.

6.  Je třeba se podívat na filmy a fotografie, prostudovat nezávislé a prověřené vědecké studie, kde je vidět, kam až vede tato kontroverzní metoda.

Ukázka nekonvenční těžby plynu – obrovský zábor, celoplošná kontaminace horninového prostředí. O tom se v poctivých analýzách nedočtete.

Závěr: Specielně u metod velkoplošného ničení krajiny a přírody, jakým jsou nekonvenční typy těžby ropy a plynu (nejde zdaleka jen o hydraulické štěpení břidlic), by bylo nutné zpracovat analýzu výše a typu externích nákladů, které bude nutné uhradit, aby byly škody alespoň částečně odstraněny. Teprve poté, by mohla být výše uvedená analýza, po jejich zahrnutí, objektivně provedena. Takto podána, řadí se k dlouhému seznamu textů manipulovaných těžařskou lobby a snižuje na nulu důvěru objektivnost serveru POST o autorovi nemluvě.

Na základě analýzy vědecké rady Koalice STOP HF zpracoval JM.

Uveřejněno v rubrice

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Finanční podpora
Zde můžete libovolnou částkou podpořit činnost Koalice STOP HF.  
 Za finanční dary Vám předem děkujeme.
Přihlášení
Spolupráce

S PODPOROU MĚSTA
HRADEC KRÁLOVÉFrack Free World.org


Kód pro vložení odkazu na Vaše stránky:

<a href="http://stophf.cz" title="Koalice STOP HF" alt="Koalice STOP HF"><img src="http://stophf.cz/img/stop_hf_color_lo_150.png"></a>
Facebook
Twitter