Konference „Unfracked“ v Evropském parlamentu

Dne 4. – 5. září 2013 proběhla v Evropském parlamentu v Bruselu konference na téma rizika břidličných plynů. Záznam z konference je k dispozici zde:

www.greens-efa.eu/de/unfracked-10219.html

Konferenci zahájil americký režisér Josh Fox promítáním filmu Gasland II. Následovala diskuse v doprovodu europoslanců Michèle Rivasi a José Bové.

5. září Geert Ritsema z Holandska seznámil účastníky s případovou studií Holandska, kde je 70 procent obyvatelstva proti těžbě, centrální vláda se však přesto snaží těžbu prosadit. Jako nejúčinnější se ukázala být strategie vyhlašování „zón bez frakování“, neboli „frack-free zones“, kterou již použilo 53 obcí a 2 provincie.

John Armstrong se podělil o zkušenosti z USA, kde mají od roku 2005 těžařské firmy výjimku ze zákona na ochranu vod. Poté, co například město Pittsburgh muselo na 3 týdny prohlásit svou pitnou vodu za nepoživatelnou kvůli kontaminaci radioaktivními látkami se veřejnost mobilizovala ve velkém množství asociací – asociace pracovníků ve zdravotnictví (30 000 členů z řad lékařů, sester výzkumníků), asociace podnikatelů proti frakování, asociace farmářů, asociace producentů piva, asociace pracovníků veřejné zprávy. Společnými silami se jim podařilo přinutit guvernéra Cuoma k vyhlášení a prodloužení moratoria.

Hélène Bras, advokátka z Francie, pak problematiku břidličných plynů zhodnotila z hlediska evropského práva: zdůraznila fakt, že současné zákony nejsou připraveny nejen na těžbu, ale ani na průzkum. Nejsou právně jasné ani základní pojmy, jako za co by vlastně měly firmy přispívat do státní pokladny a čemu cena odpovídá.

Odbornice na emise Gabrielle Petron se podělila o nejnovější studii s oponentskými posudky, kterou zveřejnila University of Colorado společně s NOAA –  americkou agenturou pro oceány a atmosféru: stávající odhady množství emisí zemního plynu trpí z vědeckého hlediska vážným nedostatkem – vycházejí z velmi zjednodušených předpokladů a množství údajů je omezené. Proto se výše zmíněné instituce rozhodly pro důkladné měření v terénu. Výsledky jsou šokující: v oblasti Uinta dochází k únikům 6 až 12 procent těženého zemního plynu. Přitom je třeba si uvědomit, že neupravený zemní plyn obsahuje kromě metanu i látky jako benzen a toluen a reálně naměřené hodnoty tak představují závažné zdravotní riziko.

Poradce britské vlády a přední britský odborník na těžbu Mike Hill rozptýlil několik mýtů o frakování: technologie hydraulického frakování ve své současné podobě je skutečně novodobá záležitost, poprvé se takto těžit začalo teprve roku 2002 a ne před 40 lety, jak tvrdí těžaři. Regulační mechanismy ve Velké Británii pocházejí z osmdesátých let dvacátého století, kdy byla regulace dobrovolná a firmy se regulovaly samy. V praxi tak počet návštěv inspektorů na vrtných plošinách s cílem ověřit plnění dohodnutých pravidel je 0. Nejsou odebírány vzorky a regulátoři se spoléhají pouze na informace, které jim firmy samy sdělí. Ani evropské regulační mechanismy tuto situaci neřeší: například podmínka pro absolvování EIA je rozloha plošiny 1 hektar. Proto všechny plošiny ve Velké Británii mají rozlohu 0,9 hektaru. Odpadová hlína z vrtání nespadá pod režim nebezpečných materiálů i když obsahuje 1438 krát nadlimitního množství olova. Zemětřesení, které těžaři bagatelizují, jim v hrabství Lancashire poškodilo 240 stop na vrtu samotném.

Gabrielle Vopel z Evropské komise uznala, že v regulačních mechanismech existují mezery, například vůbec není zřejmé, zda frakční kapaliny, které zůstanou v podzemí, jsou považovány za nebezpečné odpady, nebo jaká jsou pravidla pro základní monitoring. Neexistují omezení na odvětrávání zemního plynu či jeho flérování.

Ekonom Thomas Porcher uvedl, že je velmi málo pravděpodobné, že by těžba v Evropě přinesla snížení cen plynu, jako v USA, protože cena na americkém trhu se vytváří spot, zatímco v Evropě je smluvní. Pokud si tedy Evropa vytěží plyn na pokrytí pěti či deseti procent své spotřeby, je málo pravděpodobné, že by to byl silný argument pro jednání se současnými dodavateli o změně smluv. K počtu míst uvedl, že spíše dochází k destrukci stávajících pracovních míst v turistice či zemědělství, než k vytváření nových. Podle studie z 24 distriktů v USA náklady na opravu dopravní infrastruktury byly vyšší, než příjmy z daní na těžbu. A i když by k těžbě mělo dojít, monopol bude mít země, která s těžbou začne jako poslední.

Lékařka Sandra Steingraber se přihlásila o slovo přes Skype z USA – upozornila na zdravotní problémy způsobené nejen těžbou, či nakládáním s horninou z vrtání, která může obsahovat arzén, těžké kovy a radon, ale i například zpracováním písku používaného na frakování. Uvedla, že i v hloubce několika kilometrů žijí organismy, o jejichž účincích na klima víme velmi málo. Podle váhy však jejich množství převyšuje množství organismů žijících na povrchu planety. Používání biocidů při frakování narušuje jejich ekosystémy s neznámými důsledky. Co je však známé je, že dochází k vytváření nerovnováhy mezi generacemi, okrádání příštích generací tou současnou. Řešení problému s DDT nebyla regulace, ale úplný zákaz a existují důvody se domnívat, že s technologií hydraulického frakování je to podobné.

Tagged with: , ,
Uveřejněno v rubrice

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

 

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Finanční podpora
Zde můžete libovolnou částkou podpořit činnost Koalice STOP HF.  
 Za finanční dary Vám předem děkujeme.
Přihlášení
Spolupráce

S PODPOROU MĚSTA
HRADEC KRÁLOVÉFrack Free World.org


Kód pro vložení odkazu na Vaše stránky:

<a href="http://stophf.cz" title="Koalice STOP HF" alt="Koalice STOP HF"><img src="http://stophf.cz/img/stop_hf_color_lo_150.png"></a>
Facebook
Twitter