ČGS v Poličce. Cenná přednáška skončila skandálem.

JM: Dne 12.7.2013 zorganizoval MěÚ Polička přednášku ohledně hydrogeologického významu Východočeské křídové pánve. Měli jsme podezření, že přednáška bude zneužita geology z ČGS k prosazení průzkumného území Hradecko – Pardubicko, a tak jsme uvítali, příjemně překvapeni, pozvání pana starosty Martinů (ODS) z Poličky na tuto akci.

Již na začátku jednání nás však překvapil postoj vedoucí referátu životního prostředí, který vyjádřil podiv nad tím, že se vyskytuje na přednášce veřejnost (tedy my, Koalice STOP HF). Nakonec se však situace uklidnila a my mohli zůstat.

Přednášel pan RNDr. Čurda z ČGS. Pro laiky v trochu příliš odborné přednášce jsme se dozvěděli řadu cenných skutečností. Pan doktor hovořil o vysoké cennosti této vodohospodářské struktuře, osvětlil její stavbu, způsob plnění vodonosných vrstev, jejich izolaci a vzájemné souvislosti. Upozornil na skutečnost, že v území představují pro zachování kvality podzemní vody významné riziko staré vodohospodářské vrty. Překvapením pro nás bylo, že až z této struktury jde vodovod do Brna, takže význam regionu je vpravdě celostátní. Pan doktor neváhal území označit jakýmsi vodním Kuvajtem a my mu dali v duchu svorně za pravdu. Byli jsme potěšeni, že prezentace nepropagovala nějaké vrtné práce pro ropu a plyn, právě naopak.

Za celou přednášku však nepadlo o případných rizicích vrtných prací ze strany nového PÚ na ropu a plyn ani slovo, což překvapilo asi nejen nás, čekal na to nejen pan starosta, ale i my a možná i další zaměstnanci úřadů Poličky a Litomyšle, kteří byli rovněž přizváni.

Pokusil jsem tuto situaci napravit. Nejprve jsem se zeptal, zda pan doktor neví, jak hluboká je tektonika v předmětné oblasti, což by ujasnilo rizika pro případný vnos kontaminace. Bylo mi odpovězeno, že struktura je tak cenná, že se do hloubek raději nevrtalo, aby se nepoškodilo dno pánve, takže se neví, jak hluboko tektonické pukliny zasahují.

Další moje otázka směřovala na skutečnost, že firma SouthOil uvedla ve své žádosti, že umístění PÚ (do této vysoce cenné vodohospodářské struktury – CHOPAV) konzultovala s geology z ČGS!! Zde jsem předeslal, že to je znepokojující zejména z toho důvodu, že  ČGS zároveň zpracovává potřebnou studii Rebilance zásob podzemní vody ČR (nikoli mimochodem za 640 mil Kč), která vymezila cenné pásmo i v této CHOPAV. Zeptal jsem se, zda pan doktor neví s kým firma konzultovala umístění PÚ, zda s ním nebo s jinými geology ČGS. A zde najednou jednání přerušil pan tajemník města Poličky s tím, že tuto otázku nemohu položit a že pan doktor na ní nemůže odpovídat. Na vysvětlenou Judr. Břeň dodal, že o PÚ probíhá správní řízení a že se nelze k tomu vyjadřovat, že nehodlá skončit někde u soudu, že se porušil správní řád a že si to s panem doktorem máme vyříkat někde u piva.

Pan doktor Čurda neprotestoval a neodpověděl. I další moje otázka nebyla na popud pana tajemníka zodpovězena. Dovolil jsem si ho upozornit, že pokud vím, správní řízení nevede on, ani není „on“, ale město, účastníkem řízení, takže nic nebrání otázky zodpovědět. Pan tajemník si však stál na svém a odpověděl mi, abych ho neučil znát právo, že je právník. Jak jsme se dozvěděli poté, zakázal dokonce lidem z úřadu s námi mluvit.

Po skončení jednání jsme tedy šli za panem Čurdou. Pan starosta chtěl rovněž znát odpověď na naše otázky a tak navrhl, že půjdeme k němu do kanceláře ve složení ředitel pivovaru pan Witz, ČGS a my. Požádal nás, protože měl fofry, abychom ČGS za něj pozvali my. Pan doktor Čurda pozvání k panu starostovi odmítl. Na můj přímý dotaz, zda by mohl mimo jednání odpovědět na naše otázky sdělil doslova:“ nebudu se s vámi o ničem bavit“.

Tak takto si práci a chování státního zaměstnance opravdu nepředstavujeme. Navíc se domníváme, že odmítnutím odpovědi, porušil pan doktor zákon o svobodném přístupu k informacím (160/99), kdy každý má právo na informace ohledně stavu životního prostředí.

Rozhodli jsme se to nenechat jen tak, protože odpověď ČGS je velmi důležitá. Je klíčovou otázkou, zda si firma vymýšlela či zda ČGS zásadně selhala, pokud by proti umístění PÚ do CHOPAV neprotestovala. I tak se ukazuje, jak je legisaltiva slabá a že bude nutná další novela horního zákona, která bude jednoznačně zakazovat průzkumy či těžbu uhlovodíků a dalších špinavých technologií.

Proto jsme podali stížnost k rukám pana Venery, ředitele ČGS a ministra ŽP pana Mgr. Podivínského. Zde je její znění:

Česká geologická služba, Klárov 3, 118 21 Praha 1

K rukám pana ředitele RNDr. Zdeňka Venery a pana ministra MŽP ČR, Mgr. Tomáše Jana Podivínského

(obé mailem)

1)      Stížnost na Českou geologickou službu ohledně neposkytnutí informací pro Koalici STOP HF a město Polička

2)      Zodpovězení neposkytnuté informace ohledně umístění PÚ vedením ČGS, MŽP

RNDr. Jan Čurda neposkytl informace o hydrogeologické problematice CHOPAV Východočeská křída (jižní část) v souvislosti s umístěním průzkumného území (PÚ) pro firmu South Oil na jednání města a MěÚ Polička a MěÚ Litomyšl konaném dne 12.7.2013, v Poličce na městském úřadě.

1) Stížnost na Českou geologickou službu ohledně neposkytnutí informací pro Koalici STOP HF a město Polička

Vážený pane řediteli, obracím se na Vás se stížností na Vašeho podřízeného pana RNDr. Jana Čurdu, který ani v oficiální části výše uvedeného jednání ani mimo něj neposkytl informace, čímž podle našeho mínění porušil zákon číslo 106/99 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Na jednání do Poličky jsme vážili dlouhou cestu. Účelem jednání bylo dle sdělení pana starosty Martinů, který nás na něj osobně den předem telefonicky pozval, objasnění situace kolem udělení PÚ z hlediska hydrogeologického. Jinak bychom tam vůbec nejeli.

Absolvovali jsme velmi přínosnou prezentaci ze strany pana RNDr. Čurdy. Za celou dobu prezentace se však pan doktor prakticky ani slovem nedotkl tématu žádosti o udělení PÚ, nekomentoval vhodnost jeho umístění či svůj názor na to, přestože na to všichni čekali. Zdůrazňoval však velmi správně cennost pánevních struktur Polička a Litomyšlska, dokonce je nazval, nikoli neoprávněně, Kuvajtem budoucnosti.

Ke konci byl dán přítomným (tedy i nám) prostor na dotazy. Krom jiného jsem položil i otázku, zda by pan Čurda mohl vysvětlit evidentní rozpor s jeho prezentací, tj. skutečnost, že umístění PÚ na ropu a plyn do CHOPAV(!) bylo konzultováno s geology z ČGS. A zda umístění PÚ SouthOil konzultovala s ním či někým jiným z ČGS? (viz žádost firmy SouthOil, (str. 24, kap. 15, Geologický výklad, odst. 1), kterýžto odstavec jsem odcitoval.

Na tuto otázku pan doktor Čurda na doporučení tajemníka JUDr. Bohuslava Břeně neodpověděl, i když si musel uvědomit, že tajemník není ani účastníkem řízení ani toto správní řízení nevede, že účastníkem je obec. Respektivte měl vyhodnotit, že nezodpovězení otázky bude patrně v rozporu se zákonem č. 106/99 Sb.

Očekávali jsme tedy, že pan Čurda nám sdělí odpověď po ukončení jednání. Proto byl panem starostou Martinů naším prostřednictvím pozván do kanceláře pana starosty.

Pan Čurda pozvání odmítl a navíc sdělil, že se s námi nebude o ničem bavit.

2) Zodpovězení neposkytnuté informace ohledně umístění PÚ vedením ČGS, MŽP

Žádáme tímto vedení ČGS potažmo MŽP ČR o sdělení, kdo ze zaměstnanců ČGS jednal s firmou SouthOil či jejími zástupci a doporučil umístění PÚ na ropu a plyn do CHOPAV Východočeská křída ze strany ČGS.

Pakliže vedení ČGS shledá, že se pan doktor Čurda dopustil chyby, žádáme o sdělení, jakým způsobem byl potrestán a jaká systémová opatření ČGS přijme, aby vždy vykonávala funkci, ke které byla zřízena. V této konkrétní kause bychom rádi věděli, jak hodlá ČGS napravit absenci informací pro město Polička a Litomyšl.

S úctou

za Koalici STOP HF, Jiří Malík, vedoucí národní kampaně

——————————-

Pan Venera odpověděl v zákonné lhůtě toto:

Vazeny pane Maliku,

odpovidam na Vasi stiznost. Dr. Curda Vam nemohl odpovedet na Vasi otazku, nebot na ni neznal odpoved.
Domnivam se, ze zminka v uvedene zadosti, o stanoveni pruzkumneho uzemi, o konsultaci s pracovniky CGS je v teto zadosti uvedena svevolne a nepravdive. Zadnou zadost o konsultaci CGS od firmy SouthOil nedostala a rovnez prokurista teto firmy Dr. Stanek mi na telefonicky dotaz, s kym z CGS byla zadost konsultovana, odpovedel, ze o zadne takove konsultaci nevi.
Shledavam tedy, ze Dr. Curda se zadneho pochybeni nedopustil. Jeho prednaska na zadane  tema naopak sklidila vynikajici ohlas.

S pozdravem,
Zdenek Venera
reditel Ceske geologicke sluzby

Pokusíme se prověřit pravdivost všech těchto tvrzení. Pakliže má pan Venera pravdu, jak je možné, že firma lže? Jak si může firma dovolit lhát a ohrozit tak statisíce lidí? A jak pan Staněk, jako zástupce firmy odvedl svou práci, když tuto zjevnou lež ponechal v textu, který zjevně dělal on? Jedno je však jisté. Pan Čurda měl říci: na Vaši odpověď neznám odpověď a bylo by vše jasné. Proč tak neučinil? Proč tím hrubě porušil etický i zákonný kodex, že ČGS slouží úřadům a daňovým poplatníkům, jak se s tím chvástá na stránkách i svého webu? Něco zapáchá v České geologické službě a ministr by měl rychle přijít na to, co nebo kdo!

Až ukončíme pátrání, obrátíme se na státní zastupitelství, abychom donutili stát vyvodit důsledky.

Na pana tajemníka podáme stížnost panu starostovi a zastupitelstvu města Polička.

Tagged with: , ,
Uveřejněno v rubrice

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

 

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Finanční podpora
Zde můžete libovolnou částkou podpořit činnost Koalice STOP HF.  
 Za finanční dary Vám předem děkujeme.
Přihlášení
Spolupráce

S PODPOROU MĚSTA
HRADEC KRÁLOVÉFrack Free World.org


Kód pro vložení odkazu na Vaše stránky:

<a href="http://stophf.cz" title="Koalice STOP HF" alt="Koalice STOP HF"><img src="http://stophf.cz/img/stop_hf_color_lo_150.png"></a>
Facebook
Twitter