„Břidlice“ jsou černobílé: buď bude HF a přijdeme o vodu nebo ne…

JM: Server Euractiv přináší  zprávy o workshopu na téma BP na Masarykově univerzitě Brno, Fakultě sociálních studií, kterého jsme se za Koalici STOP HF zúčastnili.

www.euractiv.cz/energetika/clanek/problem-bridlicoveho-plynu-je-podle-odpurcu-tezby-cernobily-shale-gas-zemni-plyn-energetika-tezba-hydraulicke-stepeni-010753

Pohlédněme pod pokličku dobře zpracované a objektivní zprávy.

Tuto akci vnímáme jako posun MU Brno směrem k objektivitě, protože dvě studie na břidličný plyn, které fakulta o BP provedla, byly z hlediska politologie a energetické bezpečnosti v pořádku a přínosné. MU však v hodnocení impaktu nebezpečnosti metody na ŽP v obou studiích podcenila. Tuto akci s potěšením vnímáme jako snahu napravit tento nedostatek.

A dodáváme hned na začátek: jednoznačná velké pochvala ze strany Koalice STOP HF – zejména pro pana europoslance Pavla Poce a MU Brno.

Přesto dovolte s odstupem času vyhodnotit dvě nechtěné mezery, které se pokusíme dodatečně se zástupci MU a panem poslancem Pocem odstranit v dalším workshopu.

První mezerou bylo, že nebyla představena metoda HF v její celistvosti na začátek pro všechny včetně geologických odlišností kontinentu Sev. Ameriky a Evropy. Dozvěděli se to kompletně (i když jen velmi stručně) pouze studenti u stolu Koalice STOP HF. Na další práci s rotujícími skupinami už bylo tak málo času, že z mé strany nebylo možné představit metodu cele. Tak vlastně studenti srovnávali hrušky a jablka. Metoda měla být představena skutečným, nezávislým a zasvěceným expertem, geologem s patřičným vzděláním. Nikdo takový však na semináři nebyl.

Druhou mezerou byl výběr školitelů. Jak vyplynulo, či známe z denní praxe, část tutorů zastává v profesním životě proprůmyslově-lobistické pozice. Jejich stanovisko vychází patrně z povrchního poznání metody a nízkého poznání impaktu nebo jeho cílené bagatelizace. V tomto případě hovořím zejména o panu Benadovi, který byl studentům představen jako ředitel o.s. Muzea naftového dobývání a geologie, expert na geologii. Pan Benada je však také významný lobista (pro HF a proti zákonu STOP HF loboval i senát). I v této roli senátu neuvedl, že je poradcem HF firmy Cuadrilla a zároveň je čelným představitelem managementu další HF firmy Aurelian. Je to zejména on, kdo šíří v ČR falešný obraz o neškodnosti metody, který je v rozporu s vědeckým poznáním. Je znám svým zcela chybným výpočtem hmotnosti chemie na jedno štěpení, když uvedl do tisku (MFDnes, Olomoucko, 2012), že jde o  kilogramy (v průměru však jde o 70 tun na jedno štěpení, jak ho opravila vědecká rada Koalice STOP HF). „Jeho“ studenti, kterým nesdělil informace o rozdílnosti geologie, netěsnosti vrtů, zemětřeseních, častém prolínání aquiferu a těžební zóny, nehodách, vadné cementaci vrtů, hořících flérách atd., pak snadno podlehli proprůmyslové blamáži, že pokud se dodrží technologie, je metoda bezpečná, případně, že je třeba zkoumat a tento názor pak šířili. Kdyby znali metodu a její slabiny, nemohli by tyto nepravdivé argumenty na podporu svých (jim implantovaných) stanovisek šířit. Ale i to bylo nakonec dobré. Ukázalo to a potvrdilo, jak je snadné šířit manipulaci, jak je snadné jí uvěřit a jak je nesnadné ukazovat vědeckou pravdu, zejména v časové tísni. Tak jako v životě.

Závěr:  V rámci hledání objektivního obrazu je nutno nechat hovořit nezávislé a skutečné experty. Ne nechat znít pustě protinázory, jak to média dělají, ale hledat pravdu. V případě HF obzvláště je nejdříve nutno poznat systémově metodu a její impakt a využít toho komfortu, že pokusnými králíky byli zejména občané USA. Až poté je možno hovořit o její aplikaci v daném prostředí.  Pro EU z toho plyne jasné odmítnutí z důvodu odlišné geologické stavby, hustoty osídlení, vysoké koncentraci veřejných zájmů na malé ploše atd.

Potíž je v tom, že stát neprozkoumal nic. Naopak podlehl loby infiltrované přímo do státní správy, konkrétně České geologické služby MŽP ČR a vše šmahem povolil. Není naší chybou, že suplujeme stát. Je chybou státu, že se nechal zlobovat. Můžeme po našich zkušenostech z Bruselu, po setkání s mnoha politiky, s nevládními skupinami z celého světa, ročním studiu problému, setkání s HF lobisty atd. směle prohlásit náš závěr. HF ne.  A budeme v rozporu s těmi, kdo neví, nebo kdo mlží. A musíme se smířit i s tím, že budeme obviněni z toho, že si vymýšlíme, že jsme placeni kde kým, abychom, hájili zájmy kde koho.

A jedna glosa na závěr. V kuloáru MU Brno po workshopu byla vyslovena myšlenka: „Komu věřit, kde je pravda? Jedno stanovisko je černé a druhé bílé. Jak ověřit pravdu?“ Ano, to je klíčová věc. Jak tedy? Studiem problému, jeho podstaty. Zejm. studiem studií peer review o problému, studiem zkušeností, zdravou nedůvěrou k sektoru průmyslu. Pročtením stovek článků pro i proti, porovnáním závěrů. Porovnáním počtu studií pro a proti. Již to někdy napoví samo o sobě. Hlas, který sděloval skepsi, tvrdil, že pro HF vychází stejně studií jako proti. To je velký omyl. Studií pro je velmi málo a z toho 5 studií je dnes již prokázáno, že byly zaplaceny těžaři s falešným cílem – dobrého vyznění pro HF. A je nutné dnes sledovat kam jdou peníze. Po tom všem prohlašujeme: HF metoda pro nekonvenční horniny má černou barvu, palec dolů. A stát by měl zvažovat, zda nedat palec dolů i frakování konvenčních zdrojů. Konec konců: i velmi měkká EPA (USA), dává refrakování palec dolů a to maximální refrakcí do 10% všech vrtů, protože právě při ní, dochází logicky k největším poškozením (poruchy těsnosti vrtů atd.)

Tiskový výstup z kanceláře pana europoslance Pavla Poce zde:

Workshop_final_TZ

Tagged with: , ,
Uveřejněno v rubrice

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

 

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Finanční podpora
Zde můžete libovolnou částkou podpořit činnost Koalice STOP HF.  
 Za finanční dary Vám předem děkujeme.
Přihlášení
Spolupráce

S PODPOROU MĚSTA
HRADEC KRÁLOVÉFrack Free World.org


Kód pro vložení odkazu na Vaše stránky:

<a href="http://stophf.cz" title="Koalice STOP HF" alt="Koalice STOP HF"><img src="http://stophf.cz/img/stop_hf_color_lo_150.png"></a>
Facebook
Twitter