„Břidlice“ jsou černobílé: buď bude HF a přijdeme o vodu nebo ne…

JM: Server Euractiv přináší  zprávy o workshopu na téma BP na Masarykově univerzitě Brno, Fakultě sociálních studií, kterého jsme se za Koalici STOP HF zúčastnili.

www.euractiv.cz/energetika/clanek/problem-bridlicoveho-plynu-je-podle-odpurcu-tezby-cernobily-shale-gas-zemni-plyn-energetika-tezba-hydraulicke-stepeni-010753

Pohlédněme pod pokličku dobře zpracované a objektivní zprávy.

Tuto akci vnímáme jako posun MU Brno směrem k objektivitě, protože dvě studie na břidličný plyn, které fakulta o BP provedla, byly z hlediska politologie a energetické bezpečnosti v pořádku a přínosné. MU však v hodnocení impaktu nebezpečnosti metody na ŽP v obou studiích podcenila. Tuto akci s potěšením vnímáme jako snahu napravit tento nedostatek.

A dodáváme hned na začátek: jednoznačná velké pochvala ze strany Koalice STOP HF – zejména pro pana europoslance Pavla Poce a MU Brno.

Přesto dovolte s odstupem času vyhodnotit dvě nechtěné mezery, které se pokusíme dodatečně se zástupci MU a panem poslancem Pocem odstranit v dalším workshopu.

První mezerou bylo, že nebyla představena metoda HF v její celistvosti na začátek pro všechny včetně geologických odlišností kontinentu Sev. Ameriky a Evropy. Dozvěděli se to kompletně (i když jen velmi stručně) pouze studenti u stolu Koalice STOP HF. Na další práci s rotujícími skupinami už bylo tak málo času, že z mé strany nebylo možné představit metodu cele. Tak vlastně studenti srovnávali hrušky a jablka. Metoda měla být představena skutečným, nezávislým a zasvěceným expertem, geologem s patřičným vzděláním. Nikdo takový však na semináři nebyl.

Druhou mezerou byl výběr školitelů. Jak vyplynulo, či známe z denní praxe, část tutorů zastává v profesním životě proprůmyslově-lobistické pozice. Jejich stanovisko vychází patrně z povrchního poznání metody a nízkého poznání impaktu nebo jeho cílené bagatelizace. V tomto případě hovořím zejména o panu Benadovi, který byl studentům představen jako ředitel o.s. Muzea naftového dobývání a geologie, expert na geologii. Pan Benada je však také významný lobista (pro HF a proti zákonu STOP HF loboval i senát). I v této roli senátu neuvedl, že je poradcem HF firmy Cuadrilla a zároveň je čelným představitelem managementu další HF firmy Aurelian. Je to zejména on, kdo šíří v ČR falešný obraz o neškodnosti metody, který je v rozporu s vědeckým poznáním. Je znám svým zcela chybným výpočtem hmotnosti chemie na jedno štěpení, když uvedl do tisku (MFDnes, Olomoucko, 2012), že jde o  kilogramy (v průměru však jde o 70 tun na jedno štěpení, jak ho opravila vědecká rada Koalice STOP HF). „Jeho“ studenti, kterým nesdělil informace o rozdílnosti geologie, netěsnosti vrtů, zemětřeseních, častém prolínání aquiferu a těžební zóny, nehodách, vadné cementaci vrtů, hořících flérách atd., pak snadno podlehli proprůmyslové blamáži, že pokud se dodrží technologie, je metoda bezpečná, případně, že je třeba zkoumat a tento názor pak šířili. Kdyby znali metodu a její slabiny, nemohli by tyto nepravdivé argumenty na podporu svých (jim implantovaných) stanovisek šířit. Ale i to bylo nakonec dobré. Ukázalo to a potvrdilo, jak je snadné šířit manipulaci, jak je snadné jí uvěřit a jak je nesnadné ukazovat vědeckou pravdu, zejména v časové tísni. Tak jako v životě.

Závěr:  V rámci hledání objektivního obrazu je nutno nechat hovořit nezávislé a skutečné experty. Ne nechat znít pustě protinázory, jak to média dělají, ale hledat pravdu. V případě HF obzvláště je nejdříve nutno poznat systémově metodu a její impakt a využít toho komfortu, že pokusnými králíky byli zejména občané USA. Až poté je možno hovořit o její aplikaci v daném prostředí.  Pro EU z toho plyne jasné odmítnutí z důvodu odlišné geologické stavby, hustoty osídlení, vysoké koncentraci veřejných zájmů na malé ploše atd.

Potíž je v tom, že stát neprozkoumal nic. Naopak podlehl loby infiltrované přímo do státní správy, konkrétně České geologické služby MŽP ČR a vše šmahem povolil. Není naší chybou, že suplujeme stát. Je chybou státu, že se nechal zlobovat. Můžeme po našich zkušenostech z Bruselu, po setkání s mnoha politiky, s nevládními skupinami z celého světa, ročním studiu problému, setkání s HF lobisty atd. směle prohlásit náš závěr. HF ne.  A budeme v rozporu s těmi, kdo neví, nebo kdo mlží. A musíme se smířit i s tím, že budeme obviněni z toho, že si vymýšlíme, že jsme placeni kde kým, abychom, hájili zájmy kde koho.

A jedna glosa na závěr. V kuloáru MU Brno po workshopu byla vyslovena myšlenka: „Komu věřit, kde je pravda? Jedno stanovisko je černé a druhé bílé. Jak ověřit pravdu?“ Ano, to je klíčová věc. Jak tedy? Studiem problému, jeho podstaty. Zejm. studiem studií peer review o problému, studiem zkušeností, zdravou nedůvěrou k sektoru průmyslu. Pročtením stovek článků pro i proti, porovnáním závěrů. Porovnáním počtu studií pro a proti. Již to někdy napoví samo o sobě. Hlas, který sděloval skepsi, tvrdil, že pro HF vychází stejně studií jako proti. To je velký omyl. Studií pro je velmi málo a z toho 5 studií je dnes již prokázáno, že byly zaplaceny těžaři s falešným cílem – dobrého vyznění pro HF. A je nutné dnes sledovat kam jdou peníze. Po tom všem prohlašujeme: HF metoda pro nekonvenční horniny má černou barvu, palec dolů. A stát by měl zvažovat, zda nedat palec dolů i frakování konvenčních zdrojů. Konec konců: i velmi měkká EPA (USA), dává refrakování palec dolů a to maximální refrakcí do 10% všech vrtů, protože právě při ní, dochází logicky k největším poškozením (poruchy těsnosti vrtů atd.)

Tiskový výstup z kanceláře pana europoslance Pavla Poce zde:

Workshop_final_TZ

Tagged with: , ,
Uveřejněno v rubrice

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Finanční podpora
Zde můžete libovolnou částkou podpořit činnost Koalice STOP HF.  
 Za finanční dary Vám předem děkujeme.
Přihlášení
Spolupráce

S PODPOROU MĚSTA
HRADEC KRÁLOVÉ



Frack Free World.org






Kód pro vložení odkazu na Vaše stránky:

<a href="http://stophf.cz" title="Koalice STOP HF" alt="Koalice STOP HF"><img src="http://stophf.cz/img/stop_hf_color_lo_150.png"></a>
Facebook
Twitter