Zpráva Friends of the Earth o břidlicových plynech

Nevládní organizace Friends of the Earth Europe vydala zprávu o břidličných plynech v českém jazyce. Zprávu lze stáhnout na níže uvedeném odkaze:

foee [shale gas report] Czech

Závěr studie stojí za plnou citaci:

Jak nedávno prokázala Evropská komise, frakování je činnost s vysokou uhlíkovou náročností a s velkými riziky pro lidské zdraví a životní prostředí. Důkazy, potvrzené i přímo zainteresovaným průmyslem, ukazují, že proces těžby provázejí nehody, které vážně ohrožují životní prostředí a zdroje vody. Únikům metanu a vysoce toxických, karcinogenních chemikálií se takřka nedá zabránit, což bezprostředně ovlivňuje kvalitu ovzduší, vody a půdy a představuje velké riziko pro lidské zdraví.

Mnohé z uvedených negativních dopadů nemají pouze lokální nebo dočasný charakter. V případě znečištění vody nebo ovzduší mohou působit i regionálně a dokonce globálně a po několik generací. Lidé po celém světě si stále více uvědomují potenciální rizika spojená s rozvojem těžby břidlicového plynu a začali protestovat – od Jižní Afriky, Argentiny a USA, přes Francii, Českou republiku až po Bulharsko.

Dotčení obyvatelé by měli být plnohodnotnou součástí debaty o dopadech břidlicového plynu a měli by mít možnost říct „ne“ jakémukoli projektu. Mnohé vlády si to uvědomují a přijaly moratoria na těžbu. Ekologická organizace Friends of the Earth Europe a další nevládní organizace se domnívají, že těžba nekonvenčních plynů frakováním ve své podstatě ohrožuje závazek EU dosáhnout vysoké úrovně ochrany životního prostředí podle článku 37 Charty základních práv.

Článek 35 Smlouvy navíc zavazuje EU k tomu, aby usilovala o co nejvyšší úroveň ochrany lidského zdraví ve všech unijních opatřeních a nástrojích. Unie má za úkol navrhovat opatření na ochranu životního prostředí založená na zásadách obezřetnosti a prevence, na zamezování ohrožení životního prostředí především u zdroje a na zásadě znečišťovatel platí (článek 191 Smlouvy o fungování Evropské unie).

Vezmeme-li v úvahu významná rizika, závažné negativní dopady těžby břidlicového plynu a nedostatečnou legislativu na ochranu životního prostředí, domníváme se, že rozvoj těžby je v rozporu s požadavky Smlouvy o EU.  Jsme přesvědčeni, že kvůli současné „břidlicové horečce“ hrozí, že bude přehlídnut nebo odsunut na okraj debaty základní fakt, a sice že břidlicový plyn je fosilní palivo.

Pokud chceme udržet nárůst průměrné globální teploty pod 1,5 stupněm Celsia a zabránit tak nebezpečné změně klimatu, musíme se co nejrychleji zbavit závislosti na fosilních palivech. Ekologicky udržitelné a zdravé budoucnosti lze dosáhnout pouze s pomocí obnovitelných zdrojů energie a energetické efektivity. Využití nekonvenčních fosilních paliv jako je břidlicový plyn, ropa z břidlic nebo metan z uhelných ložisek značnou měrou přispěje ke zvýšení emisí  skleníkových plynů a posílí globální závislost na fosilních palivech. V neposlední řadě to odčerpá finance potřebné pro rozvoj obnovitelných zdrojů a energetické efektivity.

Těžební průmysl také nebyl schopen vyřešit řadu konkrétních problémů, které popisujeme v této publikaci. Frakování je jediný způsob, jak lze nekonvenční plyn těžit, a zatím neexistuje dostatek důkazů, že by pokusy, jak zmírnit či zcela zamezit rizikům provázejícím hydraulické štěpení, byly úspěšné. V době, kdy politici rozhodují o energetické politice na
příštích 20 až 30 let, si Evropa s ohledem na změnu klimatu nemůže dovolit upadnout do závislosti na dalším fosilním palivu. Téměř jistě by to ohrozilo dlouhodobé cíle v ochraně klimatu.

Existence všech popsaných neakceptovatelných rizik, ohrožení investic do obnovitelných zdrojů a energetické efektivity, evidentně nedostatečné zákony na ochranu životního prostředí a další související legislativa, nevyhnutelné dopady na životní prostředí, zdraví a klima nás vedou k přesvědčení, že by jakékoli další aktivity kolem břidlicového plynu neměly pokračovat.

Vyzýváme všechny členské státy, aby zastavily všechny započaté činnosti, zrušily přidělené licence a zakázaly všechny nové břidlicové projekty, ať už průzkumné nebo těžební. Apelujeme také na EU, členské státy a evropské finanční
instituce, aby přestaly poskytovat finanční nebo politickou podporu projektům na těžbu břidlicového plynu. Veškerá
finanční nebo politická podpora poskytovaná břidlicovým projektům v zemích globálního Jihu musí být v souladu
s Rozvojovými cíli tisíciletí přesměrována do rozvoje obnovitelných zdrojů energie a energetických úspor.

 

Tagged with: ,
Uveřejněno v rubrice

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

 

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Finanční podpora
Zde můžete libovolnou částkou podpořit činnost Koalice STOP HF.  
 Za finanční dary Vám předem děkujeme.
Přihlášení
Spolupráce

S PODPOROU MĚSTA
HRADEC KRÁLOVÉFrack Free World.org


Kód pro vložení odkazu na Vaše stránky:

<a href="http://stophf.cz" title="Koalice STOP HF" alt="Koalice STOP HF"><img src="http://stophf.cz/img/stop_hf_color_lo_150.png"></a>
Facebook
Twitter