Otevřený dopis Koalice STOP HF vládě ČR č. 2

28.1.2013 (na pracovní e-mail adresy) (verze je aktualizována, původní byla psána na 30.1. kde jsme se mylně domnívali, že zákon se bude projednávat v tento den).

Věc: Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se zákazem hydraulického štěpení hornin při využívání ložisek hořlavého zemního plynu (sněmovní tisk č. 902)
č.j. 146/13

prosba o jeho podporu

 Vážené paní ministryně, vážení pánové ministři,

 dovolte mi prosím, abych Vás jménem Koalice STOP HF požádal na Vašem jednání vlády dne 30.1.2013 o kladné stanovisko k předloženému zákonu na zákaz hydraulického štěpení hornin, jenž tak změní příslušnou horní a báňskou legislativu.

 Důvodem pro náš požadavek je skutečnost, že Koalici v záměru podporuje minimálně 500 000 sympatizantů z celé ČR zahrnujíc v to takřka celou nevládní sféru.

  Prosím vezměte na vědomí, že naše prosba není jen nějakým nepodloženým občanským vrtochem. Máme v této věci krom vědeckých dat i mandát měst a obcí, které vstoupily přímo do Koalice (Hradec Králové, Beroun, Karlštejn, Rožnov pod Radhoštěm, Frenštát pod Radhoštěm aj.), dále měst a obcí, které ji podporují (desítky), a tlumočíme přání všech zastupitelstev a starostů (stovek) obcí ohrožených záměry průzkumu či těžby z Berounska, Trutnovska, Náchodska, Broumovska a Valašska, kteří všichni bez rozdílu stranické příslušnosti do jednoho říkají jasné ne tomuto způsobu průzkumu či těžby.

 Navíc řada starostů iniciovala dokonce petice na dvou průzkumných územích. Na podporu přijetí „zákona STOP HF“ je podepsáno celkem na třech peticích přes 75 000 občanů ČR!!

Petice STOP HF ČR (zřízena a řízena naší Koalicí) čítá do dnešního dne přes 33 000 podpisů, a přestože již byla předložena petičnímu výboru sněmovny, kde na veřejném slyšení ve všech bodech uspěla (!), její sběr bude pokračovat do přijetí zákona.

Odpor nesměřuje proti průzkumu či těžbě břidlic jako takových, ale vůči metodě hydraulického štěpení (HF) za pomoci toxické a karcinogenní chemie bez jakékoli zásadní kontroly pohybu těchto nebezpečných fluid v podzemí. Při nasazení metody vzniká možnost hraničící s jistotou, že budou kontaminovány pitné vody pro statisíce občanů ČR. Tento fakt vnímáme jako ohrožení národní bezpečnosti.

 Pro vládu je vysoce nepříznivou skutečností fakt, že celou, již rok se vlekoucí anabázi, způsobilo MŽP pod vedením pana ministra Chalupy. MŽP využilo předběžné studie České geologické služby č. 1 a území navržená těžaři k průzkumu zcela chybně doporučila (!!) a to např. i do citlivých pásem ochrany podzemních – dokonce kojeneckých – pitných vod. MŽP se stále nepochopitelně odvolává na uvedenou studii České geologické služby – ČGS (odborná složka MŽP) č. 1, přestože již půl roku existuje nová detailnější studie č. 2 téže organizace, která (byť s několikaměsíčním zpožděním) v hlavních bodech potvrdila stanoviska Koalice STOP HF! MŽP tedy má většinu odborných relevantních dat k odmítnutí HF v ČR, přesto je pan ministr Chalupa tají, nepoužívá a vyvozuje závěry s těmito daty v rozporu.

Naopak MŽP ČR mohlo využít k zastavení snah těžařů stávající kompetence již hned v počátku – bez jakékoli studie!!

 Nebýt rychlého nesouhlasu starostů v podivných (v několika bodech, dle právní analýzy, za hranou zákona) řízeních vedených MŽP, koordinovaných záměrně na dobu Vánoc, byla by dnes průzkumná území již patrně udělena a následné nesouhlasy státu s těžbou by nám „vynesly“ možná jediné – soudní spory o ochraně investic (arbitráže) ze strany těžařů. Stát by tak nyní měl starostům a občanům, když řeší situaci způsobenou úřady, poděkovat, a ne jim házet klacky pod nohy. Což opět učinil pan ministr Chalupa, který převážně na základě jalových a zástupných argumentů způsobil odložení projednávání senátního návrhu zákona (jehož předlohu rovněž iniciovala Koalice) o půl roku (do června 2013!).

 Důvodem pro odmítnutí metody HF je nezvratný fakt, potvrzený nezávisle mnoha studiemi publikovanými i v nejprestižnějších vědeckých časopisech (např. Nature), že metoda hydraulického štěpení břidlic a jiných hornin (např. uhelných slojí) je neobyčejně nebezpečná i v USA či Austrálii, kde se tato staronová technologie používá v relativně dobré „geologii“. Zde se většinou jedná o těžbu z velkých hloubek a ze sedimentů uložených na konsolidovaných korových segmentech s minimem zlomů a deformací. Přesto razantně poškozuje zdraví dělníků na vrtech, občanů, životní prostředí. O to nebezpečnější by bylo její nasazení v ČR, navíc s vysokou hustotou zalidnění s naprosto odlišnou geologickou stavbou (viz  detailnější studie ČGS č. 2). Zásadní ohrožení zdrojů pitné vody a její kontaminace (včetně radiace zpětné vody) je na územích navržených těžaři k průzkumu v podstatě jistotou,  která se však projeví až po několika letech či desítkách a stovkách let.

 V důvodové zprávě předloženého zákona, jejíž základní skelet sestavila vědecká rada Koalice STOP HF i na základě studia zahraničních studií, jsme definovali 13 druhů poškození přírodního prostředí. Jeden každý by stačil na to, aby současně praktikovaná metoda HF nebyla v ČR nikdy užita.

 Vážené paní ministryně, vážení pánové ministři. Již rok se snažíme cestou slušného občanského snažení, za pomocí vědy a vědců, starostů, stovek lidí zamezit aplikaci metody v ČR a dezinformační kampani, která ovlivnila média, některé politiky, a jedno ministerstvo. A to jen proto, že stát (MŽP ČR) selhal v jeho základní roli, chránit veřejné zájmy (zdraví občanů, životní prostředí).

 Nutno zdůraznit kladnou zkušenost, že MPO v tomto případě postupovalo v souladu s rozumem, realitou a vědeckými daty, dokazujícími mj. nicotné zásoby břidličných plynů v ČR, kdy v návrhu státní energetické koncepce se „břidlice“ neuvažují. Vysvětlit disproporce tohoto přístupu obou ministerstev, jaksi ve zcela opačném gardu, než je „normální“, doufám, nebudeme muset už zjišťovat.

 Na závěr dovolte prosím zdůraznit, že ekonomika těžby břidličných plynů je v delším časovém úseku ztrátovou, těžaři bankám předložili chybné modely těžby. V Evropě se jedná o ekonomický nesmysl, jak dokládá Polsko, ještě nedávno dle „masáže“ agentur PR břidličná Mekka.

I dle renomovaných expertů z USA „případ břidlic“ evokuje nápadně systém síťového marketingu („letadlo“). Plyn z břidlic by byl na základě horší geologie v Evropě a tím násobně vyšších nákladů, násobně dražší než v USA. Jeho těžba se v současnosti nemůže vyplatit. I proto je tento ekonomický segment celosvětově zadlužen, a to obrovsky.

Jedním z nejsilnějších ekonomických argumentů proti HF je absence náhrady škod těžaři. Havárie na vodách mají dlouhou časovou prodlevu. Tento průmysl se cynicky spoléhá na to, že je bude hradit stát! Na základě analogických havárií lze odhadnout, že škody by mohly jít do stovek miliard Kč, některé by sanovat zřejmě vůbec nebylo možné.

 Není tedy jediný důvod proč se zabývat vlekoucím se moratoriem (kterým chce pan ministr Chalupa zneužít vládu k otevření vrátek pro HF lobby, navíc jde o neúčinnou podzákonnou normu ve střetu se správním řádem) a naopak jsou všechny důvody pro, aby se vláda k návrhu předloženého zákona postavila kladně.

 Tím by bylo možné ze strany vlády zcela napravit chyby svého ministra, když pan premiér nevyslyšel naši žádost o odvolání pana ministra Chalupy a nejmenoval někoho kvalifikovanějšího, který by neignoroval, a my stále nevíme z jakých pohnutek tak činí, vědecká data. Celá situace se mohla už dávno smírně uklidnit.

 Neboť nový zákon STOP HF vnímáme jako zcela apolitickou věc, k jejíž zástavě nutně a rádi rozumné politiky či poslance potřebujeme.

 Ostatně řada z nich nás již podporuje, stejně jako desítky významných osobností veřejného a vědeckého života či kultury. Například pan Jiří Pavlica s Hradišťanem, kteří odehráli již druhý koncert, pořádaný tentokrát Koalicí na Valašsku, pro přijetí zákona STOP HF .

 Těším se na to, že budeme moci oznámit dvěma stům tisícům Valachů i celé ČR, že vláda náš zákon podpoří…

 S úctou, Za Koalici STOP HF, Jiří Malík, vedoucí národní kampaně

Otevřený dopis vládě ČR č. 2

Tagged with: , ,
Uveřejněno v rubrice

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

 

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Finanční podpora
Zde můžete libovolnou částkou podpořit činnost Koalice STOP HF.  
 Za finanční dary Vám předem děkujeme.
Přihlášení
Spolupráce

S PODPOROU MĚSTA
HRADEC KRÁLOVÉFrack Free World.org


Kód pro vložení odkazu na Vaše stránky:

<a href="http://stophf.cz" title="Koalice STOP HF" alt="Koalice STOP HF"><img src="http://stophf.cz/img/stop_hf_color_lo_150.png"></a>
Facebook
Twitter