Plyn versus voda. Rozhovor s Jiřím Malíkem, předsedou občanského sdružení Živá voda

Na základě živé diskuse a velkého ohlasu čtenářů přinášíme další podrobnosti ohledně možných scénářů vývoje záměru těžit břidlicový plyn na Broumovsku a okolí a jeho dopadu. Naše redakce položila několik otázek Jiřímu Malíkovi, předsedovi občanského sdružení Živá voda, a vodaři, který dříve pracoval i na Správě Chráněné krajinné oblasti Broumovsko.

Jaké hlavní okruhy činností sleduje vaše sdružení?

Od roku 2005 se zabýváme obecně ochranou přírody jako takové. Hlavním cílem je návrat vody do krajiny, zadržení vody v krajině, ochrana čistoty a kvality vod (jak povrchové tak podzemní).

Jaké projekty máte za sebou?

Minulé dva roky jsme se snažili obnovit tři odstavená ramena řeky Labe. Hrozilo jejich zazemnění a postupná degradace. Navrhli jsme jejich rozsáhlou revitalizaci cca za 3 miliony korun jedno rameno, a jako investor jsme zmapovali biotopy, nechali zpracovat záměr projektu a měli nakročeno k podání žádosti o grant ze Státního fondu pro životní prostředí. Přestože projekt měl podporu obcí, odborné veřejnosti a prošel náročným posouzením odboru životního prostředí Pardubického kraje, jediný vlastník zhatil celý proces vyjednávání dodatečným požadavkem na neúměrný finanční obnos za jeho pozemky.

Další projektem byl pokus o revitalizaci pramenů Metuje (suma na investici dle grantového rámce byla tak nízká, že by nestačila ani na zaměření území, natož na zhotovení projektu a jeho projednání s úřady) či vstupu do pískovny v Adršpachu.

Nejdále se zatím dostal projekt revitalizace 1,5 km narovnáním a betonovým opevněním zničeného toku Bučnického potoka, kde jsme v roli investora opakovaně získali dotace od Královéhradeckého kraje a jsme nyní před podáním žádosti o stavební povolení. Tok by se navrátil do zhruba původní stavu (meandry) a navíc by se měly realizovat tůně, opravit hráz stávající vodní nádrže atd. O takto krásně opravený tok bychom se chtěli dlouhodobě starat, což by přinášelo i pracovní příležitost.

Loni jsme podali menší grant na Povodí Labe s.p., kdy jsme zorganizovali likvidaci invazivní rostliny křídlatky sachalinské na území přírodní rezervace Peklo. Letos bychom chtěli sanovat celý tok Metuje i Stěnavy.

Minulý týden se objevila potenciální hrozba těžby břidlicového plynu, tak jsme část sil věnovali studiu problému a začali jsme s informováním veřejnosti a posléze i s formováním nesouhlasu s tímto způsobem těžby.

Pokud by se tu těžil v budoucnu plyn. Myslíte si, že lze sladit tuto těžbu a zároveň ochránit podzemní vodu v oblasti?

Dvacet let se zabývám studiem a ochranou místní krajiny a povrchových a podzemních vod zvláště. S čistým svědomím mohu prohlásit, že to je vyloučeno. Těžba plynu je spojena s tolika destruktivními a rizikovými činnostmi nejen s ohledem na ochranu vod, že podle mého názoru to je největší riziko, které jsme tu za posledních 20, 30 let měli, horší než toxická skládka Pasa.

Některé zdroje uvádí, že průzkum výskytu břidlicového plynu není škodlivý. Co Vy na to?

Bude-li se jednat o průzkum, který nebude používat zemětřesné rázy či vrty, pak souhlasím. Ministerstvo životního prostředí ČR, odbor Hradec Králové však povolil i tzv. průzkum 2D i vrty. První způsob spočívá v tom, že řada těžkých nákladních automobilů pomocí velkých pneumatických „kladiv“ vyvolá malé lokální zemětřesení. Jak jsme viděli na videích z Polska z oblasti Rogówa, desítky domů to odnesly narušením statiky – popraskalo obvodové zdivo. Občané také doložili v desítkách případů, že tento průzkum jim znečistil vodu ve studnách. Domnívám se, že lidé měli studny nehluboko pod terénem a lokální zemětřesení zakalilo celou tuto mělkou zvodeň. Tento průzkum je přitom v rozhodnutí MŽP ČR popsán jako nedestruktivní, což odporuje zdravému rozumu.

Jaká rizika při průzkumu vidíte v našem regionu?

Krom výše uvedených dopadů 2D průzkumu, který – a zde možná nadsadím – může vést i ke zřícení některých skalních formací (toto riziko hodláme ještě prověřit na geofyzikálním ústavu v Praze) jsou hlavní rizika spojená s vrtáním hloubkových vrtů a jejich průzkumným využitím.

Rozhodnutí MŽP ČR HK uvádí, že „bude lokalizace průzkumného vrtu a v případě pozitivního vyznění lokalizace horizontálního vrtu“. Přeložíme-li si to do obecně srozumitelného jazyka (a jen pan úředník ví, proč to tak podivně „formuluje“): investor vyvrtá na oněch 777,5 km2 vrty, kde chce, jak chce hluboké a kolik jich chce (jistě, každý z nich musí být povolen úřady v první instanci, ale vrátka jsou otevřena!). A pokud chce, tak kterýmkoli směrem u kteréhokoli vertikálního vrtu chce, povede z něj i několik set metrů dlouhý horizontální vrt, do kterého vžene vodu a toxickou chemii a ložisko vyzkouší.

Přitom prvním rizikem vertikálního vrtání je již tato činnost samo o sobě a to na území Teplicka, Adršpašska, Policka či Machovska (tedy na území Chráněné oblasti přirozené akumulace vod – CHOPAV). Znamená totiž jasnou a vážnou kolizi s legislativou na ochranu zde vyhlášené CHOPAV. Kolektory se totiž nesmí vrty propojovat, neboť hrozí narušení ustáleného hydrostatického proudění podzemních vod, což by mohlo vést i ke ztrátě vodnosti některých stávajících zdrojů pitné vody! Druhým rizikem je skutečnost, že vrt se vystrojí v podstatě již jako těžařský a po vertikální části se může vést i stovky metrů horizontálně. V této fázi se již do podzemí krom vody a písku vhání toxické či kancerogenní látky, aby se zvětšil podzemní prostor a vyhnal případný metan na povrch a tím se vlastně zjistila vydatnost ložiska. Vhánění této toxické kaše do podzemních vod je dle mého názoru zcela nepřípustné a v rozporu s vodním zákonem i zdravým selským rozumem, neboť kontaminuje podzemí vody (nazpět se vrací puhých 70% směsi a méně). Navíc i tato činnost může způsobit lokální zemětřesení. Je dost pravděpodobné, že pokud bude mít pravdu pan RNDr. Radko Tásler, že plynu tu je málo (kéž by měl), pak přijdou, zavrtají, znečistí naše vody a odejdou. Nezanedbatelná je také hluková zátěž trvající půl roku na jeden vrt, zvýšená doprava nákladními auty, potřeba prostoru pro těžní věž, sklad chemikálií, riziko havárie kamionu s toxickými látkami – to vše jsou nepřípustná rizika a poškození. Jsou v rozporu se zdravým životním prostředím, na které má každý občan právo dané ústavou i s existencí CHKO. A ještě jinak. Dosud CHOPAV omezovala a omezuje v jistých činnostech místní obyvatele preventivními zákazy, aby nedošlo k havárii na podzemních vodách. Proč to zahraničnímu investorovi a to v daleko větší míře dovolíme?

V této souvilosti je tedy nutné, když na to (záměrně?) nedbalo MŽP ČR v Hradci Králové, důrazně upozornit na skutečnost, že ochrana jakosti a dostatku podzemní vody je výrazným a zásadním veřejným zájmem. „Naše“ vodovodní soustava nezásobuje jen cca 50 tisíc lidí, kterých se průzkum dotýká přímo, ale celý pás Východních Čech až do Hradce. A pokud do této kalkulace zahrneme distribuci balené vody, kontaminace podzemních vod Polické pánve (kterou bychom také mohli zaznamenat až po letech, než se projeví v čerpaných vodních kolektorech, když už průzkumníci budou dávno pryč) dotkla by se statisíců lidí v zemi. A kdo by pak hradil sanaci této havárie. Investor? Úředník, který to povolil? Nebo stát a tedy každý řadový občan? A to vůbec nehovoříme o těžbě, kde by dopady byly x násobně větší nez u průzkumu.

Někteří lidé si myslí, že není na závadu provést průzkum, že to automaticky neznamená těžbu. Co si o tom myslíte Vy?

Do jisté míry je to pravda. Avšak vzhledem k tomu, že ani těžba ani průzkum nepodléhá subvencícm ani z ČR ani z EU, bude se investor, pokud zjistí, že by se mohlo ložisko vyplatit, snažit vloženou investici za každou cenu vrátit zpět. Proto je důležité odmítnout zcela zásadně již průzkum a to i z právě z tohoto psychologického hlediska.

Lze dosáhnout nějakými omezujícími podmínkami šetrnou těžbu?

Ne.

Děkuji za Váš čas.

nase.broumovsko.cz

Čtvrtek, 12 Leden 2012 23:00 René Herzán

Uveřejněno v rubrice
10 comments on “Plyn versus voda. Rozhovor s Jiřím Malíkem, předsedou občanského sdružení Živá voda
 1. Vladimír Čáp napsal:

  Jsem rozhodně proti jakýmkoliv pokusům tohoto typu. Podle mého názoru to může přímo ohrozit zdroje vody v okolí včetně stáčírny kojenecké vody. Myslím si, že životní cíle některých lidí, politiky nevyjímaje, je vyrabovat všechno bez ohledu na to, že po nás přijdou další generace lidí a budou žít v tom, co jim tu zanecháme.

 2. Jiří Jakeš napsal:

  Dobrý den , Vám a Všem slušným lidem .Znám celkem dobře celé adršpasko , poličsko i broumovsko , a určitě patří tyto oblasti mezi přírodní krásy naší země. Je proto na místě maximální obezřetnost , neboť cíle našich rádoby politiků jsou každému normálnímu občanovi známy. Je to ta nejhorší lůza naší společnosti.
  S pozdravem a podporou Jiří Jakeš U Stromovky 1/A Č. Budějovice

 3. Fučíková Regína napsal:

  Dobrý den, jsem také rozhodně proti jakémukoliv průzkumu, natož pak následné těžbě. A to i v případě, že by se nejednalo o tak krásnou oblast jako je Náchodsko. Naše země je sice malá, ale nabízí neskutečnou rozmanitost přírodních krás na malé ploše. Kdo necestoval, nemůže posoudit. Proč toto bohatství ničit? Devastace můýe trvat několik let, následná revitalizace však desetiletí. Většina napáchaných škod je nevratná. Dopady jsou nevyčíslitelné. Lidské životy investory nezajímají. Spoléhají na obecnou nevědomost. Nesmíme dopustit, aby těžba byla zahájena.
  S pozdravem R. Fučíková

 4. Michal Novotný napsal:

  Osobně vítám všechny aktivity směřující k šetrnějšímu nakládání se zdroji. Líbí se mi, že v mém okolí teď lidi šetří podle mě více. Možná tomu pomáhají i aktivity energetických firem, které zdražují ceny plynu a ceny elektřiny. Těch energetických firem je teď obrovské množství, například zde http://www.topsrovnani.cz/energie/ceny-plynu jich vidím snad 35. Jakým směrem se budou ceny plynu a elektřiny ubírat?

 5. Jiří Sobotka napsal:

  Tak za prvé když už ze sebe chcete dělat odborníky přes těžbu kaustobiolitů (živic), měli byste si ujasnit pár základních faktů: nejedná se o hydraulický fracking ani o žádné frakování ale o hydraulic fracturing (hydraulické štěpení). Za drůhé patrně nemáte nejmenší ponětí, k čemu tato metoda slouží a jaký je její účel. Píšete tady jako o metodě geologického průzkumu a přitom zřejmě nemáte tušení jak takový průzkum probíhá. Šíříte mezi společnost mylná fakta na základě vlastních přehnaných populistických ideí.

  S pozdravem

  Jiří Sobotka
  student Vysoké školy Báňské, obor geologické inženýrství

  • malik napsal:

   Vážený pane, je neuvěřitelné, kde se ve Vás bere ta drzost soudit chudáky občany, kteří si museli nastudovat věci, které je nezajímají, které nikdy studovat nechtěli, a to jen proto, že tzv. odborníci (Dvořáková, Franců, Benada)skutečně rozjeli dezinformační kampaň do celého ČR o HF. A bylo jim zcela jedno, že lžou, což jako laik, těmto „odborníkům“ mohu kdykoli dokázat (a ještě jsme s nimi neskončili). Kde jste byl Vy se svou obranou geologických věd, když takto dělali hanbu vědám geologickým? Doporučuji Vám tedy, abyste započal s Vaším studiem usilovněji, neboť my rozhodně netušíme, ale víme, co průzkumná metoda pro BP je, a že v konečné fázi měla obsahovat i štěpění (což úředník u nás dokonce v první várce info obcím ani nepotřeboval sdělit jako podstatné). Pan Messina dokonce nejenže v průzkumu chtěl štěpit horizontálně, ale nejprve vertikálně (!!) na území Trutnovska, Broumovska či Náchodska. Jste-li tedy alespoň trochu geologicky poznamenán Vaším ctěným ústavem, o čemž nyní zatím bohužel musím díky Vám pochybovat, pak by Vám měla naskočit husí kůže. Do dalšího života Vám přeji více vhledu pro věc a méně zbrklosti. Jako odškodné a smír nabízím, abyste u Vás na škole založil kontaktní místo pro podepisování petice STOP HF. Postup je na těchto stránkách. Snad to najdete, když jste ani nenašel vážené členy vědecké rady, se kterými průběžně celou kausu konzultujeme. Pro Vaše usnadnění, zde máte jejich jmenný seznam i s tituly a oblastmi, ve kterých se skutečně orientují rozhodně lépe, než Vy:
   Prof. Phd. Jan Keller, CSc.
   specializace: sociologie, politologie, environmentalistika

   Doc. RNDr. Jiří Frýda, Dr.
   specializace: geologie, (geochemie, palentologie, sedimentologie), odborník na geologii Českého krasu

   RNDr. Ivan Koroš
   specializace: hydrogeologie, zejména oblast CHOPAV Polická křída

   Mgr. Pavel Bokr
   specializace: paleontologie, geologická informatika (vyvoj informačních systemů, databáze, GIS apod, geologické www aplikace, stránky atd…)

   RNDr. Marcela Stárková
   specializace: geoložka, základní výzkum a mapování permokarbonu podkrkonoší

   Ing. Vladimír Kubíček, CSc.
   specializace: technická fyzikální a analytická chemie

   Jiří Kopecký
   specializace: geologie, speleologie, zaměření na pseudokrasové jevy, odborník na geologii a speleologii Broumovské vrchoviny

   Doc. RNDr. Michal Mergl, CSc.
   specializace: geologie, paleontologie – odborník na geologii Bohemika

   Doc. RNDr. Oldřich Fatka, CSc.
   spceializace: geologie, paleontologie, paleogeografie – odborník na geologii Bohemika

 6. Lukáš napsal:

  Vážený studente Sobotko,
  před tím, než se pustíte do takovýchto komentářů, zamyslete se prosím nad tím, zda svými výroky neuděláte ostudu své alma mater, potažmo celé akademické obci! Vámi zavrhované výrazy se běžně používají pro pojmenování hydraulického štěpení, a ať už se použije jakýkoli z nich, vždy je jasné, o čem je řeč.
  Jestliže nemáme nejmenší ponětí o tom, k čemu tato metoda slouží a jaký je její účel, potom se ptám, KDO má tedy o této problematice ponětí? Vy? O tom budu rád nadále pochybovat. To, že jste studentem oboru Geologické inženýrství na VŠB Ostrava, vám v žádném případě nedává privilegium utahovat si z předních českých odborníků, kteří se touto problematikou zabývají.
  Dále bych vás, drahý studente, požádal o uvedení faktů na pravou míru, když se zrovna my dopouštíme takového zvěrstva na společnosti, jakým je dezinformace a populismus. Nejspíše potřebujeme jakýsi nový nástroj k tomu, abychom veřejnost mohli ohromit správnými informacemi. Nechtěl byste za domácí úkol vypracovat svou vlastní studii o frakování, promiňte, o hydraulic fracturing(u), abychom ji pak s vaším ctěným svolením prezentovali jako etalon veškerého vědění o hydrofrakci?

 7. Egon Zaoral napsal:

  Výborně, pane Maliku. Je dobře že vy i další vaši kolegové uvádějí nebezpečí HF metody na pravou míru… Jsou opravdu vědci ( i v praxi) a rádobyvědci – žel jim se více naslouchá – tedy ze strany MŽP i jiných vládních složek… Je dobře 6e Vás podpořilo minimálně 12 krajských hejtmanů – z nichž alespoň jede, který je zároveň i poslancem je nachystán přeložit návrh zákona o zastavení HF – pro celou ČR… je více než dobře že naši společnou myšlenku podporují i dva senátoři – kéž je těch rozumných( po selsku i vědecku) ve vyšších složkách co nejvíce… Držím Vám palce a modlím se aby dobro ve společný prosoěch nás tj, všech občanů ČR zvítězilo… Osobně kde jsem byl jsem šířil petici – podpisy jak to šlo… Trochu mne časově přibrzdily rodinné záležitosti ale nyní mám opět více času pro naši společnou věc něco udělat… Zatím s pozdravem a spřáním “ Ať mír dál zůstavá s touto krajinou… zloba závist zášť ty ať už pominou… Ať dál se zas k nám vláda tvá tvých věcí navrátí, lide navrátí…“ M.Kubišová, Modlitba – částečná citace, částečná parafráze… S pozdravem E.Zaoral

 8. malik napsal:

  Moc děkujeme za pochopení. Není to lehké. JM

 9. Zdena Burianová napsal:

  Ráda bych podepsala petici a zapojila se

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

 

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Finanční podpora
Zde můžete libovolnou částkou podpořit činnost Koalice STOP HF.  
 Za finanční dary Vám předem děkujeme.
Přihlášení
Spolupráce

S PODPOROU MĚSTA
HRADEC KRÁLOVÉFrack Free World.org


Kód pro vložení odkazu na Vaše stránky:

<a href="http://stophf.cz" title="Koalice STOP HF" alt="Koalice STOP HF"><img src="http://stophf.cz/img/stop_hf_color_lo_150.png"></a>
Facebook
Twitter