Usnesení petičního výboru PS k petici KSHF. KSHF srdečně děkuje!

Dopis ze sněmovny od paní poslankyně Orgoníkové (14.10.2010):

Parlament České republiky

POSLANECKÁ  SNĚMOVNA

2012

6. volební období

USNESENÍ  č. 126

petičního výboru

z 22. schůze dne 2. října 2012

K bodu:          Veřejné projednání „Petice proti průzkumu těžby a proti těžbě břidlicových plynů metodou hydraulického štěpení“ (petice čj. 22/P/2012)

Petiční výbor 

I.                     bere na vědomí

a)         informaci o těžbě břidlicového plynu včetně ekologických a ekonomic- kých aspektů;

b)                  stanovisko Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, že ve státní energetické koncepci a surovinové politice nepočítá s využitím, průzku- mem a těžbou břidlicového plynu;

II.                    nepovažuje za vhodné    z důvodu dopadu na životní prostředí realizovat vrty na průzkum a těžbu břidlicového plynu na území ČR;

III.                  žádá    Ministerstvo životního prostředí ČR, aby vyhodnotilo všechny skutečnosti a následně podniklo věcné a legislativní kroky, které ukončí veškeré aktivity související s těžbou břidlicového plynu na území ČR;

IV.                  žádá    hospodářský výbor PSP ČR a výbor pro životní prostředí PSP ČR, aby se seznámily s problematikou těžby břidlicového plynu včetně prezentací, které byly poskytnuty petičnímu výboru;

V.                   ukládá    místopředsedkyni petičního výboru, aby s tímto usnesením seznámila Ministerstvo životního prostředí ČR, Poslaneckou sněmovnu PČR, hospodářský výbor a výbor pro životní prostředí.

RNDr. Vladimír Koníček  v.r.                        Ing. Hana Orgoníková  v.r.

   ověřovatel výboru                                             místopředsedkyně výboru

Tagged with: ,
Uveřejněno v rubrice

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Finanční podpora
Zde můžete libovolnou částkou podpořit činnost Koalice STOP HF.  
 Za finanční dary Vám předem děkujeme.
Přihlášení
Spolupráce

S PODPOROU MĚSTA
HRADEC KRÁLOVÉFrack Free World.org


Kód pro vložení odkazu na Vaše stránky:

<a href="http://stophf.cz" title="Koalice STOP HF" alt="Koalice STOP HF"><img src="http://stophf.cz/img/stop_hf_color_lo_150.png"></a>
Facebook
Twitter