Na demonstraci Trutnov se dostavilo cca 350 lidí. Přes 300 jich podepsalo petici! (tisková zpráva z demonstrace). Již včetně foto a vystoupení senátora Petra Pakosty.

Poslední aktualizace 24.9.2012, 10:30 (dodána poslední foto a řeč pana senátora Pakosty)

Koalice STOP HF uspořádala ve spolupráci s městem Trutnov a ostatními obcemi a městy regionu ohrožených případným stanovením průzkumného území na břidličné plyny pokojnou demonstraci na Krakonošově náměstí v Trutnově.

Akce se konala v rámci celosvětového dne proti hydraulickému štěpení, u nás hlavně na podporu starostů a občanů regionů ČR ohrožených těžaři a pro přijetí zákona zákazu frakování v ČR. Krom jiného bylo vysvětleno, proč návrh moratoria ministra životního prostředí není dostatečný.

Krásná hudba - Marta a Rasputin

V 10:00 zahrála krásně na úvod místní hudební skupina Marta a Rasputin. Shromáždění uvítal vedoucí národní kampaně Koalice STOP HF Jiří Malík.

Sdělil, proč je použití metody hydraulického štěpení (HF) nebezpečné a přečetl stanovisko starosty Trutnova pana Adamce: Pan starosta v něm uvedl, že Trutnov a všichni ostatní starostové obcí dotčených průzkumným územím jsou rozhodně proti těžbě plynu. Odmítl krátkozraký byznys, který by způsobil vážné škody na tom, o co se region v posledních dvaceti letech snaží, tedy o rozvoj dlouhodobě udržitelného průmyslu a cestovního ruchu. Není to zájem ani náš, ani státu. Dále uvedl, že boj proti těžbě plynu probíhá zejména v právní rovině a udělají pro to na radnicích maximum.

Poté se ujal slova pan starosta Náchoda Birke. Vysvětlil potíže, které působí liknavost státu samosprávě a ocenil jednotu starostů. Zdůraznil, že je důležité aby občani dali najevo, a to i na veřejnosti, svůj nesouhlas s průzkumem či těžbou a podpořili tak své starosty. Sdělil, že on jako starosta Náchoda se o občany rád opřel a poděkoval příchozím, že se dostavili a Koalici STOP HF za úsilí na kampani. Následně popřál Krakonošovi do boje s břidlicemi pevné nervy s tím, že nepochybuje, že to zvládne, když si poradil i s Trautenberkem. Pak předal Trutnovsku štafetový kůl. Symbolicky do rukou Krakonoše, který na jeviště vystoupil z večerníčkové mlhy a sdělil vše, co mu řekla sojka a také metodu odmítl.

Krakonoš, starosta Náchoda pan Birke a vedoucí národní kampaně STOP HF Jirka Malík, pan starosta předává štafetový kůl symbolicky do rukou Krakonoše

Další řečníci upozornili mj. na podivný postoj ministerstva životního prostředí včetně pana ministra Tomáše Chalupy.

Krakonoš je náš mocný ochránce, ale musíme mu pomoct. Trautenberk je proti těžařské mafii břídil.

Vystoupení člena vědecké rady trutnováka profesora ekologie a geologa Jiřího Frýdy shrnulo odbornou podstatu problému. Uvedl, že negativní závěry vědecké rady Koalice STOP HF o možnostech těžby a výskytu možné suroviny pro těžbu BP potvrdila nezávisle i zpráva pro ministra životního prostředí Chalupu (v podkladovém materiálu, které pro něj připravila Česká geologická služba (ČGS) na jaře 2012). Vzhledem k tomu, že hodnocení ČGS je jediným relevantním výstupem v oboru geologie pro rozhodování státních úřadů, je nepochopitelné, proč ministr MŽP trvá na prodlužování neúnosného stavu tzv. moratoriem. Metoda HF je prokazatelně nebezpečná pro životní prostředí a způsobuje trvalou kontaminaci horninového prostředí cizorodými látkami, jak bylo prokázáno řadou studií a vědeckých prací ze zahraničí. Ministr Chalupa, pokud, bude plnit povinnosti svého úřadu, má jedinou šanci: a tou je zakázání této nebezpečné metody na území ČR.

Geolog, profesor ekologie, jeden z mnoha členů vědecké rady KSHF, trutnovák Jiří Frýda

Senátor Petr Pakosta upozornil na potíže kolem moratoria a zdůraznil, že je potřebné schválit zákon, který on a senátoři Oberfalzer a Trpák předložili do senátu (jehož iniciovala a je spoluautorem Koalice STOP HF). Hrubý záznam jsme dokončili až nyní (24.9., 10:20):

Vážení přátelé, nejdříve bych chtěl omluvit starostku Hronova Hanu Nedvědovou. Dnes ráno jsem s ní mluvil a ona se mluvit pouze pokoušela. Přestože sem do Trutnova chtěla přijet, okolnosti ji donutily zůstat v posteli. Ale dobrá zpráva je, že i Hronov je s námi.

Já jsem byl sice představen jako senátor, ale v poslední době si často připadám spíše jako Alenka v říši divů. V České republice máme ministerstvo životního prostředí. Alespoň se to říká. A máme zde zájemce o těžbu břidlicového plynu. To můžeme pokládat za jisté.

Těžba břidlicového plynu se provádí metodou hydraulického štěpení hornin – o tom zde již moji předřečníci mluvili. Ale mě zajímalo, zda je obtížné si o tom opatřit nějaké informace. A není. Nahlédnutím například do otevřené encyklopedie Wikipedia na internetu se dozvíme, že, teď budu citovat: „Těchto chemikálií může být až kolem 600, řada z nich jsou kyseliny, toxiny, neurotoxiny, karcinogeny, rozpouštědla a různé nebezpečné látky pro člověka a životní prostředí, např. etylen-glykol, metanol, chlorovodík, formaldehyd a prvky jako olovo, uran, rtuť, radium. Po fragmentaci je zhruba polovina vyčerpána zpět na povrch, zbytek se dostává do podzemní vody, půdy, ovzduší…“ konec citace. Dostat se k této informaci trvá jen několik vteřin. Jedná se tedy o informace, které MŽP má. Ba co víc, my víme, že MŽP má k dispozici studie, které škodlivost těžby břidlicového plynu v ČR metodou HF jasně prokazují. A co dělá ministerstvo životního prostředí? Nic. Tedy vlastně ne nic, ale svou pasivitou a laxností zcela zřetelně nahrává HF lobby. A jako dárek navíc, jako bonus, dává HF lobby dva roky na to, aby si připravila pole pro nový atak na naši krajinu, na naši vodu. Říkají tomu moratorium. Ve skutečnosti to má být šidítko pro nás a dva roky času navíc pro těžaře.

My už jsme se na to nemohli dívat a spolu s koalicí STOP HF jsme připravili návrh zákona, který na území ČR těžbu břidlicového plynu metodou hydraulického štěpení hornin zakáže. A co na to MŽP? Namísto radostného ryku tam zavládlo zděšení. Sám ministr návrh zákona torpéduje při každé příležitosti a vůbec mu nevadí používat argumenty vykonstruované, překroucené i doslova lživé. A já se ptám, proč. Co je za tím? Ješitnost? Hloupost? Arogance? Nebo ještě něco jiného?

V každém případě je pro mě konání pana ministra životního prostředí Tomáše Chalupy a jeho týmu důvodem ke zvýšené ostražitosti. A také důvodem k maximálnímu úsilí při prosazování našeho návrhu zákona zakazujícího těžbu břidlicového plynu metodou hydraulického štěpení hornin. Pane ministře, nás rohlíkem neopijete. A vám, vážení přítomní sděluji, nebo slibuji – jak chcete – že ten zákon je a bude pro mě prioritou číslo 1. Nepatřím, nepatřil jsem a nikdy nebudu patřit k těm politikům, kteří z různých důvodů obhajovali zájmy těžařů, a když zjistili, že vítr fouká z druhé strany, prostě obrátili. To ode mě opravdu nečekejte.

Rozloučím se s vámi parafrází výroku kladného hrdiny z filmu Limonádový Joe: Jsem tady, Tomáši Chalupo, ministře životního prostředí. Jsem tady, a se mnou přichází zákon.

Vážení přátelé, hodně sil, hodně vytrvalosti a hodně štěstí. Budeme to potřebovat. Hezký den.

Naše naděje, senátor Petr Pakosta, předkladatel zákona STOP HF v ČR

Jan Kozderka, občan, se podělil o svou zkušenost se zjišťováním informací ohledně těžby břidlicových plynů a svůj závěr, že se těžařské firmy snaží naši zemi kolonizovat a kromě jiného za tímto účelem používají klamavou reklamu. Občané se však mohou takovým snahám postavit a jako ve Francii, Bulharsku a státu Vermont prosadit zákaz těžby.

Zástupkyně agrární komory Trutnov Ing. Marcela Beranová zdůraznila, že by těžba nepřinesla nic dobrého, pouze neprodejnost místních zemědělských výrobků s podezřením na jejich kontaminaci a vyslovila úvahu, že snad nejsme jak indiáni, kteří někdy prodali svou zem za bezcenné korálky.

Jiří Kulich ze SEVERu podpořil rozum

Hlavní pochvalu zaslouží i návštěvníci demo. Ukázali, že se Trutnov probouzí. A nejen Trutnov!

Secesní dáma vystoupivší z historie se obává změn jí drahého města

Přestávku rozezněl pan Pepa Lábus se svou kytarou.

Vynikající Pepa Lábus to tady má taky rád

Dále vystoupili: Jiří Kulich z ekologického střediska SEVER, páter Pavel Světlík s modlitbou za vodu, paní Václava Domšová, zastupitelka Královéhradeckého kraje. Paní Iljana Beránková, z Centra rozvoje Česká Skalice a zastupitelka města Úpice (info o cestě do Polska za zkušenostmi s břidličnými plyny). Paní Jana Černá přijela se svou rodinou podpořit boj proti břidličným plynům až z Olomouce. Režisér Tomáš Magnusek rovněž přijel podpořit Koalici STOP HF a vystoupil na pódiu.

Náš Jéňa Balcar, signatář starostenské petice, velký pracant, MAS Království, stan. A moderátor, neúnavný všeuměl Pepa

Pan ředitel gymnázia v Trutnově Petr Skokan, odmítl těžbu a zapojil aktuálně do externích přednášek břidličné plyny jako komplexní vědecký problém z mnoha oborů

Slova paní Václavy Domšové:

„Hezký den, dámy a pánové, já se připojuji ke všemu, co tu již bylo řečeno. chtěla bych ještě jednou moc poděkovat lidem z Koalice STOP HF, se kterými spolupracuji a kteří ve svém volném čase a často i za své finanční prostředky bojují za nás všechny. Děkuji i vám, že jste přišli, demonstrovat je dobré, ale… Blíží ve volby, krajské i senátní, a proto vás a všechny ostatní chci vyzvat: přijďte k volbám! Jedině tak se dá něco změnit! Volte lidi, kteří jsou na vaší straně, kterým záleží na našem krásném kraji a zdravém prostředí. A takovými jsou např. i Východočeši. Jedním z nich je i MUDr. Pavel Plzák z Trutnova.“

Paní Václava Domšová, zastupitelka Královéhradeckého kraje

Paní starostka Berouna Šárka Endrlová poslala audiovizuální pozdrav. Bohužel se ho nepodařilo z časových důvodů uvést, takže plný text zde:

Zdraví Šárka Endrlová, starostka Berouna. Ráda bych Vám všem řekla, že problém těžby břidličných plynů metodou hydraulického štěpení se týká nás všech. Tahle doba je hrozně lhostejná a každého zajímá jen vlastní práh a nejvýš ještě díra před ním. Vy všichni, kteří jste dnes přišli na tuhle demonstraci jste ale důkazem, že ještě není tak zle. Nemohu teď být s vámi, protože i u nás v Berouně probíhá akce na podporu zákazu používání metody hydraulického frakování.

Posílám ale svoji podporu koalici STOP HF, všem ohroženým územím naší země a všem, kteří mají dost odvahy na to, aby trvali na svých postojích a názorech a neuhýbali před jakýmkoli tlakem nebo zastrašováním.

Beroun má za sebou pokus o stanovení průzkumného území Berounka přímo uprostřed Chráněné Krajinné Oblasti Český kras. V 19ti tisícovém Berouně jsme dokázali nasbírat pod petici proti metodě hydraulického štěpení bezmála 25 tisíc podpisů a jako první město jsme vstoupili do koalice STOP HF. Ještě ale není vyhráno!!!

Jsem občanem této země, starostkou města Berouna a matkou dvou synů. Jsem zároveň signatářem petice STOP HF v ČR, aktivním odpůrcem metody HF jako takové a občanem, který neváhá obětovat vlastní pohodlí, aby byl slyšet až na příslušných ministerstvech a u zákonodárců.

Náš boj není ani zdaleka vyhraný a skončí až přijetím zákona na zákaz metody hydraulického štěpení v Čechách. Hodně sil a odvahy nám všem a srdečné pozdravy z Berouna!

Režisér Tomáš Magnusek přišel říci ne těžbě a slíbil natočit klip pro STOP HF

Pozdrav od Bulharů, plné znění:

TO CZECK ANTI-FRACKING ACTIVISTS

TRUTNOV

DEAR CZECK FRIENDS,

As a civil initiative against hydrofracking in Bulgaria, backed by thousands in street protests throughout the country, as well as 52 000-strong paper petition against fracking, we stand by you in your efforts to prevent your beautiful country and the world from being exposed to the grave risks that hydrofracking carries.

Společný obraz se maloval po celou dobu akce, děkujeme trutnovským výtvarníkům. Je krásný, možná bude mířit do sněmovny na podporu zákona

Hydrofracking is a grave threat to our invaluable and finite supply of fresh water, to sustainable industries like agriculture and tourism and to human and animal health. It poses an unjustifiably high risk to the environment and must be prohibited around the world before it is too late. The future belongs to clean and renewable energy resources and no claim for short-term energy security and unsustainable job creation could be worth the risk of destroying clean water sources, natural habitats and soil quality.

Krakonoš pomohl uložit těžní věž a metodu HF do sudu s toxickým odpadem, kam patří. Aby z něho had nevylezl, budeme na tom muset zapracovat všichni a spojit se v jednu sílu.

Being faced with powerful corporate and central government lobbies set out to make profit from sucking out the last remaining drops of fossil fuels out of the Earth, we need to stand united to defend our civic right to unpolluted waters, healthy soil and preserved biodiversity and country landscapes. It is only by spreading the truth and joining together in the fight against the manipulations of these corporations. It is in your power as citizens of the Czech Republic to make your Government hear your voice, the same way as we obliged our authorities to hear the will of the people, by marching by the thousands in the streets of Bulgaria, until they knew we would never give up. As a nation that fought hard and succeeded in this significant victory we know that you can also do it and we support you in your efforts and campaigns to raise awareness, to permeate the media and public space and secure this vital prohibition!

Ride the wave of Globalfrackdown, use the tide that is rising in the European commission against fracking, do not lose heart and remember that although this seems like it will be a hard battle, we are all in it and if we stay united and relentless, we are bound to win!

In solidarity,

‚Fracking Free Bulgaria‘

Překlad:

Komu: Českým ANTI-FRACKING aktivistům v TRUTNOVĚ

Vážení Čeští přátelé,

Jsme občanskou iniciativou proti hydrofrackingu v Bulharsku, která se opírá o tisíce v pouličních protestů po celé zemi, stejně jako o 52 000 podpisů na petici proti frackingu u nás v Bulharsku. Stojíme při vás ve vašem úsilí bránit vaší krásnou zemi a celý svět před vážným nebezpečím, který hydrofracking přináší.

Hydrofracking je vážnou hrozbou pro naše neocenitelné a konečné zásoby čisté sladké vody, které potřebujeme, jak pro udržení lidského zdraví a zdraví zvířat, tak i k udržení odvětví, jako jsou zemědělství a cestovní ruch. Hydrofracking představuje neodůvodněně vysoké riziko pro životní prostředí a musí být zakázán na celém světě dříve, než bude příliš pozdě. Budoucnost patří čistým a obnovitelným zdrojům energie.  Krátkodobé zvýšení počtu pracovních příležitostí a krátkodobé zajištění tak zvané energetické bezpečnosti nestojí za riziko zničení čistých vodních zdrojů, přírody a kvality půdy.

Musíme být jednotní v boji tváří v tvář mocným korporacím a vládním lobby, které se snaží vysát poslední zbývající kapky fosilních paliv ze země. Musíme být jednotní, na obranu našeho občanského práva na neznečištěné vody, zdravé půdy a dochované biologické rozmanitosti země krajiny.

Šiřme pravdu a spojme se navzájem v boji proti manipulacím těchto korporací. Je ve vaší moci, jakožto občanů České republiky, aby vaše vláda slyšela Váš hlas. Stejně jako jsme i u nás přinutili naše státní orgány slyšet vůli lidu, když jsme pochodovali po tisících v ulicích Bulharska, dokud nepoznali, že se nikdy nevzdáme. Jako národ, který bojoval tvrdě a úspěšně a dosáhl tohoto významného vítězství víme, že se Vám to také může podařit a proto Vás podporujeme ve vašem úsilí a kampani na zvýšení povědomí. Vstupte do médií a veřejné sféry a zajistěte tento životně důležitý zákaz, zákaz hydrofrakční metody!

Svezte se na vlně Globalfrackdown, využijte přílivu antifrackingu, který je roste v Evropě, neztraťte srdce, a pamatujte, že i když to vypadá, že bitva bude těžká, my všichni jsme s vámi a pokud zůstaneme jednotní a neúprosní, vyhrajeme!

S účastí,
„Fracking Free Bulharsko“

Jan Kozderka anglicky pozdravil všechny přátele z rodiny proti frakování ze světa:

„Today, thousands of people around the world gathered to speak out against hydraulic fracturing. From Trutnov, Czech Republic, we are joining our voices to the choir and we would like to say STOP hydraulic fracturing, START long-term solutions.“

Překlad: „Dnešní den se tisíce lidí na celém světě shromáždily, aby vystoupily proti hydraulickému štěpení. Z Trutnova v České republice připojujeme své hlasy do chorálu a chceme říci STOP hydraulickému štěpení, START dlouhodobým řešením.“

Na závěr byl vyhodnocen nejlepší transparent:

Nestihli jsme přečíst prohlášení Spolku podkrkonošských výtvarníků :

Prohlášení Spolku podkrkonošských výtvarníků Trutnov

S velkým znepokojením a nesouhlasem sledujeme dění kolem uvažovaných a zájmovými lobistickými skupinami protlačovaných pokusů o průzkum a případnou těžbu břidlicových plynů v České republice. Ze zahraničních i domácích zdrojů víme o zásadní škodlivosti a negativním vlivu na zdravé životní prostředí. Takzvané výhody, hlásané těžařskými společnostmi o vlastní energetické soběstačnosti jsou jen pokusy ospravedlnit činnost úzké skupiny lidí, odhodlaných vytěžit prospěch kdekoliv a z čehokoliv bez ohledu na to, jak vysokou cenu za jejich snahy zaplatí všichni ostatní.

Trutnovský SPV plně a rozhodně podporuje iniciativy KOALICE STOP HF, starostů a veřejných činitelů, kteří se otevřeně staví proti jakékoliv egoistické politice okamžitého zisku za cenu nevratného zničení cenných přírodních zdrojů pitné vody, krajiny a míst, kde žijeme a která jsou naším váženým domovem.

Je nutno zabránit jakékoliv podobné činnosti, směřující proti přirozenému zájmu nás obyčejných obyvatel nejen tohoto regionu, ale celé ČR. Ve svém životě jsme stejně zodpovědní zásadní měrou za to, abychom toto bohatství v pořádku předali i následujícím generacím, které na ně mají plné právo jako my dnes.

V Trutnově dne 2012-09-22

A byl též představen společný obraz, který se namaloval v průběhu celé akce. Místní malíř Miloš Trýzna načrtl nárys stromu , který se postupně doplnil přeškrtlou frakční věží, spoustou zvířátek a Sněžkou v pozadí, nad kterou se vznáší UFO.

Jen asi 50 skalních otužilců vydrželo do konce. Jiří Malík oznámil, že pan Pavlica se stal osobností, která podporuje Koalici STOP HF a spolu s Jiřím Jedličkou, Krakonošem a Josefem Matyášem uložili těžní (průzkumnou? jsou potvory k nerozeznání) věž a přežraného hada s názvem „HF metoda“ do kontejneru na toxický odpad, tedy přesně tam, kam patří, za zvuků hymny a slov: Voda má, voda má… A tak to v ČR prostě zůstane…

Symbolické. Přestože je před volbami, nikdo nehoroval politicky, ale věcně se držel tématu, aniž jsme to jakkoli ovlivňovali. Spojilo nás totiž skutečné nebezpečí. Není pravá a levá strana, jedno zda věřící nebo ne. A budeme potřebovat vše, i pohádkové bytosti, abychom zvítězili.

Část realizačního týmu STOP HF, větší část, rodiny, zůstala doma. KSHF děkuje městu Trutnov, mikroregionům, občanům, kteří přišli i z okolních obcí. Přírodě, která přesně na dobu demo pozastavila déšť.

Jako zcela nejlepší a nejobjektivnější reportáž vyhrává i nad ČT redakce Trutnovinek (jen dost důležitý příspěvek od pana Pakosty vypadl, přeci jen senátor tam byl jen jeden):

http://www.trutnovinky.cz/index.php?gid=33804

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/196902-voda-nad-zlato-volali-demonstranti-v-trutnove/

a další…

Aktivita byla součástí:

Global Frackdown to Ban Fracking on September 22, 2012

Závěrečné motto:

Když s Tebou nesouhlasím, nemusí to znamenat, že jsem Tvůj nepřítel. Možná to jen znamená, že nemáš pravdu.

sestavil JM, LA, HK 22.9.2012, 19:50 – 23.9., 12:19

Tagged with: , , ,
Uveřejněno v rubrice
0 comments on “Na demonstraci Trutnov se dostavilo cca 350 lidí. Přes 300 jich podepsalo petici! (tisková zpráva z demonstrace). Již včetně foto a vystoupení senátora Petra Pakosty.
1 Pings/Trackbacks for "Na demonstraci Trutnov se dostavilo cca 350 lidí. Přes 300 jich podepsalo petici! (tisková zpráva z demonstrace). Již včetně foto a vystoupení senátora Petra Pakosty."

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

 

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Finanční podpora
Zde můžete libovolnou částkou podpořit činnost Koalice STOP HF.  
 Za finanční dary Vám předem děkujeme.
Přihlášení
Spolupráce

S PODPOROU MĚSTA
HRADEC KRÁLOVÉFrack Free World.org


Kód pro vložení odkazu na Vaše stránky:

<a href="http://stophf.cz" title="Koalice STOP HF" alt="Koalice STOP HF"><img src="http://stophf.cz/img/stop_hf_color_lo_150.png"></a>
Facebook
Twitter