Zpráva EPA pro kongres USA: vrt na HF znečistil podzemní vodu

Dne 13. června 2012 vydalo Sdružení vědců, lékařů a inženýrů za zdravou energii prohlášení k těžbě břidlicového plynu. Poukazují na studie, které dokládají, že:
– vrt do hloubky 1280 metrů kontaminoval podzemní vody v hloubce 122 metrů pod povrchem (zpráva EPA pro kongres USA): http://nepis.epa.gov/Exe/ZyPURL.cgi?Dockey=20012D4P.txt)

JM:  pro ilustraci, jak HF lobby klame: ¨“Ve 40 tisících vrtech, které fungují v USA, nebyl nikdy a nikde potvrzen jejich únik do podzemních vod. Plyn z břidlic je zcela jistě zdroj, který stojí za úvahu a vyzkoušení,“ doplnil Benada.“

(cit . Benady pro Mediafax, PRAHA / 12:54, 14. 05. 2012)
– špatně vybetonovaný vrt do hloubky 2000 metrů znečistil metanem a benzenem povrchové vody (zpráva Komise pro ropu a plyn státu Kolorádo: http://cogcc.state.co.us/orders/orders/1v/276.html)
– je běžné, že plyn a chemikálie migrují z hloubkových vrtů na povrch (studie Petrobras: http://www.spectraenergywatch.com/wp-content/uploads/2011/09/From-Mud-to-Cement-article.pdf)
– podle geologů má podloží ve formaci Marcellus velké množství zlomů, které umožňují znečištění vertikálně migrovat do podzemních zásobáren vod (studie U.S. Geological Survey: http://www.dec.ny.gov/energy/75370.html)
– úředníci, kteří o těžbě rozhodují, mají mylné informace o tom, kde se podzemní vody nacházejí (studie U.S. Geological Survey: http://www.dec.ny.gov/energy/75370.html)   
Sdružení vypracovalo desatero „Top 10“ problémů s těžbou břidlicového plynu:
1) Nedostatek empirických údajů o rizicích hydraulického štěpení
2) Těžba povolena příliš blízko citlivým zásobám vody
3) Žádné plány na likvidaci milionů litrů zpětně odčerpané vody
4) Radioaktivní znečištění těžbou je podceňováno
5) Zastaralé studie emisí skleníkových plynů
6) Žádné posouzení vlivu těžby na zdraví obyvatel
7) Příliš málo údajů o umístění podzemních zásob vody, zlomů a záplavových oblastí
8) Žádné posouzení plánů na umístění vrtů a potenciálně výbušných plynovodů
9) Žádná opatření na ochranu chráněných území před vertikálním vrtáním a nízkoobjemovým hydraulickým štěpením
10) Příliš málo inspektorů na zajištění vědecky důkladné regulace
Zdroj: http://www.ewg.org/release/serious-flaws-plague-ny-drilling-plan

Tagged with: , ,
Uveřejněno v rubrice

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Finanční podpora
Zde můžete libovolnou částkou podpořit činnost Koalice STOP HF.  
 Za finanční dary Vám předem děkujeme.
Přihlášení
Spolupráce

S PODPOROU MĚSTA
HRADEC KRÁLOVÉFrack Free World.org


Kód pro vložení odkazu na Vaše stránky:

<a href="http://stophf.cz" title="Koalice STOP HF" alt="Koalice STOP HF"><img src="http://stophf.cz/img/stop_hf_color_lo_150.png"></a>
Facebook
Twitter