Klimatická koalice k HF – žádá zákaz v ČR i EU pro škodlivost metody

POZICE KLIMATICKÉ KOALICE

K TĚŽBĚ BŘIDLIČNÉHO PLYNU A TĚŽEBNÍ METODĚ HYDRAULICKÉHO ŠTĚPENÍ
Celosvětově rostoucí poptávka po zdrojích energie, tenčící se zásoby konvenčních zdrojů a energetická závislost na zemích s kontroverzními politickými režimy obracejí pozornost investorů, energetických firem i jiných skupin k netradičním zdrojům energie. Jedním z těch, o jehož těžbě se vážně uvažuje i na několika místech České republiky, je nekonvenční zdroj zemního plynu – břidličný plyn. Těžba břidličného plynu metodou hydraulického štěpení s sebou nese množství výrazných environmentálních, zdravotních a sociálních rizik, která by měla být důvodem úplného zákazu těžby tohoto zdroje na území ČR i celé EU. Zároveň existují lepší řešení snížení závislosti naší ekonomiky na konvenčních fosilních palivech.

Klimatická koalice požaduje, aby průzkumné vrty na těžbu břidličného plynu nebyly na území České republiky povoleny a těžba metodou hydraulického štěpení (frakování) v České republice byla zákonem zakázána. Zároveň vyzývá představitele České republiky, aby se zasazovali o stejný zákaz na evropské úrovni a prosazovali chytřejší a odpovědnější přístup k náhradě konvenčních fosilních paliv: energetické úspory a rozvoj využívání obnovitelných zdrojů. Konkrétně Klimatická koalice navrhuje investovat část výnosů z aukcí emisních povolenek do energetických renovací českých domů a tím snížit spotřebu zemního plynu.  Snížíme tím zátěž životního prostředí i podíl České republiky na změně klimatu, jejíž dopady budou nejcitelnější pro obyvatele chudých zemí.

V České republice se vůči záměrům těžit břidličný plyn zvedla velká vlna odporu reprezentovaná starosty a obyvateli mnoha větších i menších obcí z těžbou potenciálně ohrožených regionů. Ohrožené oblasti jsou známé a vyhledávané pro svá přírodní bohatství – Broumovsko a Náchodsko, Český kras a Beskydy – a místní občané a ochránci přírody odmítají připustit, aby krajina jejich domova byla v důsledku těžby ohrožena. Klimatická koalice si této občanské iniciativy váží a podporuje ji. Vedle toho upozorňuje na riziko, které dosud v české diskusi takřka úplně chybí. Metoda těžby břidličného plynu nemá dopady pouze v místě těžby, ale také významným způsobem přispívá ke změně klimatu.

Otevírání nových ložisek fosilních paliv je v naprostém rozporu s cílem nepřipustit, aby oteplení přesáhlo hodnotu dvou stupňů Celsia a mělo závažné humanitární a ekonomické důsledky. Již existující elektrárny a teplárny, nebudou-li přebudovány na čisté zdroje nebo uzavřeny, vyvolají natolik velké emise oxidu uhličitého z fosilních paliv, že je onen cíl na hranici možností splnění.  V zemi je tak nutno ponechat nejen doposud neotevřená ložiska uhelná, ale též nekonvenční zásoby zemního plynu. 

Výrazné úniky metanu – Při těžbě břidličného plynu dochází k významným únikům metanu, jehož vliv na skleníkový efekt je v porovnání s C02 více než 20-30násobný.  Co do produkce emisí skleníkových plynů tak břidličný plyn může vycházet dokonce hůře než uhlí.  V poslední době se metan stává předmětem pozornosti vědeckých institucí, které se zabývají klimatickými změnami a jejich příčinami. Například americká NASA nedávno vydala studii, v níž upozorňuje na to, že z hlediska zpomalení klimatických změn v následujících letech je důležité zaměřit mnohem větší pozornost také na metan.  Z hlediska snah zmírnit klimatické změny je těžba břidličného plynu metodou štěpení krokem zpět a jako taková by měla být zakázána. Zatímco úniky metanu při těžbě zemního plynu z konvenčních zdrojů se pro těžbu, zpracování i distribuci plynu pohybují mezi 0,4-2 % z celkového vytěženého množství daného vrtu, při těžbě z břidlic je toto množství podle většiny dostupných studií o 40-60 % vyšší.

Spotřeba vody – Na jeden zkušební vrt v Polsku je použito cca 18 000 m3 vody , což je zhruba průměrná roční spotřeba stovky českých rodin . Vzhledem k dlouhodobé předpovědi nedostatku vody v regionu střední Evropy je použití takového množství vody neospravedlnitelné.

Kontaminace zdrojů pitné vody a znečištění ovzduší – Při těžbě metodou hydraulického štěpení dochází k rozpraskání podloží, do nějž se vhání směsice vody, písku a množství dalších látek (dosud bylo užito několik stovek druhů látek), které jsou potenciálními karcinogeny, nebo jsou na seznamu škodlivin pro ovzduší a vodní zdroje.  Těžba hydraulickým štěpením může zvýšeným výskytem karcinogenů, radioaktivních a jinak nebezpečných látek přivodit kontaminaci podzemních vod, jež jsou v některých oblastech důležitými zdroji pitné vody. V neposlední řadě dochází v důsledku těžby metodou štěpení k tvorbě sazí a ke znečištění ovzduší, stejně jako k nadměrné tvorbě hluku.

Devastace krajiny, kontaminace půd a lokální zemětřesení – Třebaže těžba štěpením probíhá hlubinně, je v jejím důsledku devastována rovněž krajina. Každý vrt zabírá plochu o rozloze několika fotbalových hřišť a v rámci jednoho ložiska bývají až desítky vrtů. Dalším z možných negativních důsledků štěpení je kontaminace půd únikem chemikálií užívaných při těžbě. Hydraulické štěpení rovněž prokazatelně může způsobovat lokální zemětřesení.  Místo těžby je zároveň zasaženo intenzivní dopravou; veškerá voda, chemikálie a stavební materiály a stroje se dovážejí pomocí nákladních aut a cisteren.

Existuje řešení i bez těžby břidličného plynu – Pokud sečteme možnosti snižování energetické náročnosti (175 milionů gigajoulů ročně) a čistých, obnovitelných zdrojů tepla (asi 171 milionů GJ), lze kompletně nahradit současnou spotřebu tepla (297 milionů GJ) v České republice.  Takže využijeme-li příležitosti, které máme, k vytápění nepotřebujeme vůbec žádný plyn ani uhlí. Velkou energetickou náročnost českého průmyslu či přílišnou závislost na ruských dodávkách zemního plynu nelze řešit způsobem, který je ve výsledku ještě horší než současný stav. Spíše než na neustálé hledání nových možností těžby fosilních zdrojů, bychom se tedy měli zaměřit na snižování energetické spotřeby a rozvoj využívání obnovitelných zdrojů. Česká republika by se mohla zařadit zpět mezi technologicky nejvyspělejší země, ušetřili bychom za fosilní paliva  a vznikla by nová pracovní místa.

 KLIMATICKÁ KOALICE je platformou českých nestátních neziskových organizací, které se zabývají zejména ochranou životního prostředí, rozvojovou spoluprací a humanitární pomocí. Jejími členy jsou: Adra, o.s., Calla – sdružení pro záchranu prostředí, Centrum pro dopravu a energetiku, Educon, Ekologický institut Veronica, Ekologický právní servis, Ekumenická akademie Praha, Glopolis – Pražský institut pro globální politiku, Greenpeace ČR, Hnutí DUHA, Přátelé přírody ČR a Resilience. www.zmenaklimatu.cz.
KONTAKTY:
František Marčík, Resilience o.s., resilienceczech@gmail.com, 776 780 776.
Barbora Hanžlová, koordinátorka Klimatické koalice, barbora.hanzlova@ecn, 274 822 150.

Tagged with: ,
Uveřejněno v rubrice

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

 

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Finanční podpora
Zde můžete libovolnou částkou podpořit činnost Koalice STOP HF.  
 Za finanční dary Vám předem děkujeme.
Přihlášení
Spolupráce

S PODPOROU MĚSTA
HRADEC KRÁLOVÉFrack Free World.org


Kód pro vložení odkazu na Vaše stránky:

<a href="http://stophf.cz" title="Koalice STOP HF" alt="Koalice STOP HF"><img src="http://stophf.cz/img/stop_hf_color_lo_150.png"></a>
Facebook
Twitter