Vadná cementace vrtů na HF – důkaz přímo od Chesapeake, zdroj BBC

BBC – http://www.bbc.co.uk/news/uk-17448428  v minutě 8:06 o vadném cementu hovoří Brian Grove z Chesapeake, USA.)

Vraťme se ještě k těsnosti vrtů, která je dle HF lobby při průniku vrtu zvodnělými vrstvami x krát jištěna včetně cementace, aby byl vrt těsný a neunikalo podél něj znečištění (chemie, metan).

Překlad z dokumentu BBC:

Brian Grove: „V některých případech to vypadá, že když usychal cement, metan pod vysokým tlakem mu ve správném usychání zabránil a umožnil vytvoření kanálků na vnějšku obalu, což poté umožnilo metanu dostat se do mělčí zóny a poté do pitné vody.“

 Komentář JM:
Tímto a mnoha dalšími je vyřazeno tvrzení experta firmy Cuadrilla Benady: Ve 40 tisících vrtech, které fungují v USA, nebyl nikdy a nikde potvrzen jejich únik do podzemních vod,“ dodal Benada. (pro ČT 24: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/176544-plynari-bridlicovy-plyn-mnohem-cistsi-zdroj-nez-uhli/). Ukazuje, že pan Benada není expertem a navíc je lhář. Proč, ví jen on a Ti, kteří si ho najali.

Komentář odborníka z Cheasapeake naplnil mou předpověď. Metan pod vysokým tlakem zabrání, aby cement byl těsný a metan pak uniká vně podél tělesa vrtu. Jak často se tak děje, se pokusíme zjistit. Faktem zůstává, že těžaři se to snažili tajit desetiletí…

I kdyby se povedlo utěsnit vrt cementem, v ČR zatím nejsou jednolité a několik metrů až desítek metrů mocné lavice břidlic jako tomu je v USA. Navíc tu jsou časté (narozdíl od USA) tektonické zlomy – pukliny i kilometry hluboké a táhnoucí se na km daleko, které způsobí snadno úniky metanu i chemie dopitné vody a jecih vytěkání do ovzduší. Tyto pukliny nikdo samozřejmě netěsní, navíc jich je četná řada zcela neznámých, případně se otevřou až štěpením. Z těchto důvodů je pustit do ČR HF metodu opravdovým šílenstvím, zákazem myslet.

Nemluvě o tom, že některá průzkumná území jsou zemětřesné zóny. Takže i kdyby se vše povedlo technologicky a nebyla zasažena při frakování žádná tektonická linie, nové zemětřesení, které je např. na Trutnovsku statisticky prakázáno jednou za 120 let (a dosahuje 6 stupně Richterovy škály) – může pak způsobit úniky jedovaté šlichty novými puklinami, která se může uvolňovat v závislosti na rychlosti oběhu podzemní vody i staletí.

Nezodpovědnost HF lobby zde tedy představuje podobný extrém, jako stavět jaderné elektrárny na pobřeží moře nebo v seizmicky aktivních oblastech.

Abychom byli konkrétní, tak tato rizika připravují Cuadrilla a pan Benada, Hutton Energy a Vlastimila Dvořáková z české geologické služby a firma GET s.r.o. s panem Lhotským. Přesto, že paní Dvořáková byla upozorněna na našich stránkách, a dobře o tom ví, aby byla korektní, dovolí si nadále opakovat svá falešná tvrzení o neškodnosti HF metody (naposledy Události, ČT1, 25.5.2012), které přejala do její stejně falešné zprávy o HF v ČR z roku 2011, kterou vypracovala pro ČGS, co se vlivu HF metod na území ČR týče. A byla to ona, kdo zcela chybně, právě proto, že nezná oblastní geologii ani problematiku ŽP a ochranu vod, uvedla ve své zprávě jako potenciální území všechny dnes uvažované průzkumné plochy a bagatelizovala vliv HF metod na ŽP. Přesto, že ho připustila! Tím je v rozporu i se svým TV výrokem. Je faktem, že není vinna jen ona, ale chybně nastavený systém legislativy a fungování MŽP. Za správně nastaveného systému, by studie sice mohla stanovit ona průzkumná území jako potenciáně vhodná z hlediska výskytu BP (pomineme-li fatální neznalost geologické stavby všech PÚ), ale další subjekty MŽP měly všechna PÚ vyloučit minimálně (odhlédneme-li od geologické stavby) z hlediska ochrany vod, PHO, CHOPAV, NATURY 2000, maloplošných i velkoplošných chráněných území, hustoty osídlení atd.

Autor příspeěvku je vodař s 20 letou zkušeností včetně hdonocení vlivu EIA a sanací starých zátěží a to i na vodách. Zde rovněž vychází z konzultací problematiky s vědeckou radou KSHF.

Tagged with: ,
Uveřejněno v rubrice

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Finanční podpora
Zde můžete libovolnou částkou podpořit činnost Koalice STOP HF.  
 Za finanční dary Vám předem děkujeme.
Přihlášení
Spolupráce

S PODPOROU MĚSTA
HRADEC KRÁLOVÉFrack Free World.org


Kód pro vložení odkazu na Vaše stránky:

<a href="http://stophf.cz" title="Koalice STOP HF" alt="Koalice STOP HF"><img src="http://stophf.cz/img/stop_hf_color_lo_150.png"></a>
Facebook
Twitter