Odhalování mýtů o plynovém průmyslu, šokující fakta z USA

Níže uvedený materiál byl tiskovou zprávou  Koalice č. 3 s úplně dole následuje výzva novinářům o objektivitu.

Překlad Marcellus http://marcellusprotest.org/myths:

Odhalování mýtů o plynovém průmyslu

MÝTUS: Těžba (plynu) v našich státních lesích neměla vliv na malebnost,
ekologii nebo rekreační hodnotu našich lesů

FAKT: Tato těžba měla za následek zničení stromů, volně žijících
zvířat a varování před kontaminovanou vodou jsou nyní zveřejněny v
obou státních lesích Allegheny a Moshannon. Voda již není vhodná k
pití. (Allegheny Defense Project, 09.1.2010)

MÝTUS: Těžba v Marcellus Shale je naprosto bezpečná, společnosti jsou
„zodpovědné“

FAKT: Je zde téměř tolik porušení zákona, kolik je vrtů. Byly
zdokumentovány četné případy rozlití kontaminovaných kapalin a výbuchy
(Zeď hanby průmyslu zemního plynu v Pennsylvánii, Ohrožení životního
prostředí hydraulickým štěpením Marcellus Shale od Roberta Myerse,
Univerzita Lock Haven)

MÝTUS: Těžba zemního plynu bude zdrojem energie pro Pennsylvánii a
sníží naši závislost na zahraniční ropě

FAKT: Tyto plynárenské společnosti prodávají své pronajaté pozemky anebo firmy do Číny, Koreje, asijským fondům svrchovaného majetku,
Japonsku, Indii, Norsku, Německu a Anglii. Plyn je exportován za
obrovské zisky na světový trh. (Wall Street Journal, 22. června 2010)

MÝTUS: V důsledku těžby bylo kontaminováno jen několik studen ve
venkovských částech Pensylvánie. Městská voda je „bezpečná“.

FAKT:  V povodí řeky Monongahela existuje čtrnáct „čističek“, které
přijímají chemicky kontaminovanou vodu ze štěpení, ředí ji a
vypouštějí přímo do našich řek.  824,825 liber rozpuštěných pevných
látek, 15 053 liber barya, 16 737 liber stroncia, 486 812 liber
chloridů je povoleno vypouštět do řeky KAŽDÝ DEN! (Karel Christen,
DrPH, Med) (za rozpuštěné pevné látky se považuje všechno ve vodě,
kromě čisté vody a ukazují na přítomnost toxických látek)

MÝTUS: Ředění této vody ze štěpení má malý vliv na kvalitu vody a zdraví

FAKT: Tato „zpětně získaná voda“ z procesu „štěpení“ proces je
kontaminována stovkami chemikálií, většina z nich způsobuje rakovinu.
(DEP, O & G management BL)

Břidlice v oblasti Marcellus shale mají zvýšenou koncentraci
radioaktivity v důsledku přirozeně se vyskytujícího uranu, přibližně
25-30 krát nad přirozenou koncentrací. Voda získaná zpět z těchto vrtů
obsahuje 15.000 PCI / l (picoCurie na litr) z rádia. Standard pitné
vody pro rádium je 5 pci / L. Většina vrtů v oblasti Marcellus shale
posílá zpětně získanou vodu do čistíren odpadních vod ke zředění a
vypuštění do našich řek (Poznámka: na řece Monongahela samotné je jich
14). Také vyhazují vyschlé odpady z těžby na různé skládky. (Poznámka:
počet případů rakoviny  u lidí žijících v blízkosti těchto toxických
skládek dramaticky vzrostl) Zpráva o radioaktivitě v oblasti Marcellus
Shale

MÝTUS: Chemické látky používané ke štěpení nejsou škodlivé

FAKT: 13 mužů, kteří byli umístěni na základně v Camp Lejeune, Severní
Karolína, onemocnělo několik let po požití toxické vody rakovinou
prsu. Mnoho dalších lidí žijících u této základny dostalo různé jiné
druhy rakoviny. Na této základně byly ve vodě přítomny stejné
chemikálie, jaké se používají ke „štěpení“. Stejně chemicky znečištěné
vody se v současné době vypouštěj do našich řek! (Benzen, toluen,
xylen, atd.)
http://www.mcclatchydc.com/2010/10/29/102856/messa

„Děti všech věkových kategorií jsou podstatně náchylnější než dospělí
na zvýšené riziko rakoviny a jiné nepříznivé vlivy z prakticky všech
škodlivin v životním prostředí,“ uvádí se v prezidentské zprávě o
rakovině. Květen 2010 http://deainfo.nci.nih.gov/advisory/pcp/pcp.htm
Leukémie je z hlediska toxinů v životním prostředí velmi dobře
prostudována. http://www.empowher.com/leukemias/content/what-tox

MÝTUS: Upouštění plynu a jeho zapalování (součást procesu těžby na
Marcellus Shale), které vydává do ovzduší těkavé organické látky,
nepředstavuje zdravotní rizika

FAKT: V okolí Pittsburghu je výskyt astmatu o 25 procent vyšší než
celonárodní průměr a použití rychlé záchranné služby dětmi je třikrát
až čtyřikrát vyšší, než celonárodní průměr, což podtrhuje závažnost
tohoto onemocnění. Astma dosáhlo epidemických rozměrů a je spojeno se
spouštěcími mechanismy v životním prostředí.
Centrum pro výzkum dětské environmentální medicíny, UPMC, Dětské
nemocnice http://www.chp.edu/CHP/PEMC+Research

MÝTUS: Publikace rizik spojených s tímto typem těžby bude vést k
odlivu pracovních míst a sníží hospodářský růst v Pensylvánii

FAKT: náklady spojené se zdravotními dopady vyplývajícími z
kontaminovaného vzduchu a vody a čištění životního prostředí budou
daleko převyšovat veškeré výhody plynoucí z tohoto odvětví. Fort Worth
v Texasu má dnes 77 milionů dolarů dluhů, přes přítomnost tisícovky
vrtů od roku 2005. (NBCDFW.com)

MÝTUS: Těžba plynu v Marcellus shale a pronájmy půdy pro těžbu nemají
vliv na hodnotu půdy

FAKT: Banky nepůjčují na pozemky, kde se těží, nebo které sousedí s
těžbou. Pozemek pronajatý na těžbu plynu nebo ropy není způsobilý pro
financování FHA, což naznačuje, že federální vláda je znepokojena tím,
že nemovitosti ztrácejí hodnotu a devalvace může vést ke ztrátě jejich
peněz
(HUD příručka 4150,2 pg. 2.7)

Podle odboru ochrany životního prostředí Pensylvánie mohou majitelé
nemovitostí, kteří své pozemky pronajali pro těžbu, zjistit, že tak
anulovali své pojištění proti posuvům půdy.

Toto dostala většina médií a novinářů v ČR (214 adres).  Mnoho mailů se  vrátilo, že jsou plné boxy.  Zatím bez odezvy.

V mailu byl následující průvodní dopis:

Sent: Wednesday, May 30, 2012 5:14 PM
Subject: důležité sdělení a tisková zpráva Koalice STOP HF
Prosíme o Vaši pozornost, opravdu důležité sdělení.
 
Vážení novináři,
 
rádi bychom Vám poskytli následující informace na téma dopadů těžby břidlicových plynů metodou frakčního štěpení (HF) v USA a to v největším plynovém poli s názvem Marcellus shale.
 
Jde jen o základní výsek potíží, které těžba způsobuje v USA. Přitom si je nutno uvědomit zcela klíčovou skutečnost, která zatím u nás nebyla řádně vysvětlena (a HF lobby to zatajuje), že geologické podloží v USA je pro tento typ těžby daleko vhodnější než v ČR. V ČR by docházelo k daleko dramatičtějším jevům a došlo by zcela jistě (díky husté sítě tektonických puklin v ČR) zejména ke zničení zásob podzemní pitné vody v kontaktních územích, což by se týkalo stovek tisíců obačnů.
 
Po nastudování problematiky, založení vědecké rady, kde máme nejlepší geology v zemi (viz: http://www.ne-plyn.hys.cz/?page_id=326), jsme společně došli k závěru, že HF metody nelze uplatnit nikde v ČR. V pátek o tom v Praze Koalice STOP HF a její geologové informovali senát na veřejném slyšení k otázce BP v ČR na základě petičních aktivit, které dnes podporuje přes 60 tis. petentů ve třech peticích (Trutnovsko, Berounsko a STOP HF ČR). (Bohužel médiím tato zásadní aktivita unikla, nebo došlo k jejímu zkreslení. To je i dalším důvodem, proč se na Vás obracíme celoplošně.)
 
Proto Koalice STOP HF sestavila nový zákon – na zástavu metodu HF v ČR, který míří do dolní komory parlamentu.
 
Rovněž jsme dospěli k jednoznačnému závěru, že odmítnutí HF je otázkou národní bezpečnosti s daleko vyšším stupněm důležitosti, než domnělá těžba břidličního plynu (BP) s nerealistickými odhady objemu BP v ČR. Spíše než 10% roční spotřeby (spekulace České plynárenské unie, kterou ale převzala většina médií!!) je na základě odhadu našich geologů možnost, že se těžitelné zásoby BP budou pohybovat kolem 1% či 0,1% roční spotřeby státu, či ještě méně a to po dobu několika let (což je opět HF lobby zamlčováno).
 
Jak výše uvedeno, plyne, že pravdivé osvětlení problematicky HF metody je pro budoucnost ČR zcela klíčové.
 
Proto Vás takto (s omlouvou, že tak masově) oslovujeme, abychom ukončili několik měsíců trvající mediální falešnou masáž, kdy nejen naše Koalice STOP HF zaznamenává snahu PR agentur a některých tzv. odborníků, zkreslit a zlehčit dopady HF metody na životní prostředí, případně je zcela popírá (např. Ing. Benada – poradce firmy Cuadrilla Czech, která hodlá zkoumat a těžit na Valašsku nebo paní Vlastimila Dvořáková z České geologické služby – naposledy v pátek 25.5. na ČT 1 – Události).
 
PR agenturám se daří manipulovat veřejným míněním zejména proto, že využívají neznalosti novinářů v poměrně vysoce odborné problematice a jejich časového stresu. Selhaly proto i některé renomované servery (ČTK, Mediafax), neboť, jak jsme zjistili, si neověřují pravdivost těchto dat a poskytují je pak novinářům v dobré víře dál. Tím dochází ke zcela zásadnímu zkreslení informací, která se z těchto serverů šíří dále našimi médii, neboť novináři oprávněné očekávají, že tyto velké servery své zdroje ověřují a informují pravdivě.
 
Posledním ale velmi důležitým zdrojem dezinformačního tlaku je skutečnost, že média se snaží hledat vyváženost na úkor pravdivosti, což dává prostor lhářům na úkor pravdy!
 
Nejsme PR agentura a předáváme opravdu ověřené informace, kde neočekáváme jejich úpravu. 
 
Pro Vaši lepší orientaci uvádíme, koho zastupujeme. Na třech peticích je pro STOP HF v ČR podepsáno již přes 60 tisíc lidí (petice STOP HF v ČR, ošetřována naší Koalicí, bude pokračovat dokud nebude přijat zákona STOP HF v ČR). Koalici přímo či nepřímo podporuje min 200 tis. občanů, neboť sdružejeme jak občany, tak desítky občanských sdružení často s celostátní působností a některé obce a města. A Koalice neustále roste.
 
Děkujeme za Vaši pozornost a věříme, že se nám společně podaří napravit mezery, kterými česká mediální scéna umožňuje prát špinavé (nepravdivé) informace.
 
S úctou k Vaší práci
za Koalici STOP HF
vedoucí národní kampaně Jiří Malík
a člen krizového štábu Ing. Lumír Andrš
http://www.ne-plyn.hys.cz/ v krátké době stophf.cz

 

 

 

Tagged with: ,
Uveřejněno v rubrice

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

 

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Finanční podpora
Zde můžete libovolnou částkou podpořit činnost Koalice STOP HF.  
 Za finanční dary Vám předem děkujeme.
Přihlášení
Spolupráce

S PODPOROU MĚSTA
HRADEC KRÁLOVÉFrack Free World.org


Kód pro vložení odkazu na Vaše stránky:

<a href="http://stophf.cz" title="Koalice STOP HF" alt="Koalice STOP HF"><img src="http://stophf.cz/img/stop_hf_color_lo_150.png"></a>
Facebook
Twitter