Koalice STOP HF spolu se třemi starosty všech průzkumných územích uspěla v senátu. HF lobby však zesílila tlak a získala Hrad. Poslední aktualizace: 29.5.,16:29

Senátoři Jiří Oberfalzer a Petr Pakosta uspořádali v pátek 25.5. veřejné slyšení ke kauze břidličných plynů.  Petr Pakosta připravil samostatný návrh zákona na STOP HF v ČR do senátu. Během tohoto týdne ho sladíme, aby do obou sněmoven šla najednou stejná verze.

Den předem na plynařské konferenci pořádané na Hradě Klaus prohlásil: Namísto dotací obnovitelných zdrojů by se podle něj měla věnovat pozornost
například možnostem těžby břidlicového plynu, který by mohl snížit dovozní
závislost Evropy na Rusku a  zopakoval tak zcela nekompetentní tvzrení České plynárenské unie, která ho získala my víme od koho.

V senátu jsme však uspěli. Zazněla dosud nejlepší souhrnná informace o cuase BP v ČR. ČT 24 má již lepší článek na webu. Bohužel její zpravodajství se ale už vymklo, odchýlilo od info k senátu, nechalo promluvit dlouho ministra ŽP, který označil zákon STOP HF za zákaz myslet. Nechalo promluvit Messinu, který si stěžoval, že nebyl pozván. Dodala snad Hutton Energy 25 tis podpisů do senátu za povolení HF v ČR, ne. Takže velký problém s ČT24 (již druhá stížnost během týdne směřuje na redakci ČT, zatím se snažíme řešit smírně).

V senátu zaznělo

V senátu zástupce MPO sdělil, že zásoby HF nebudou představovat významný zdroj. Zástupce MMR sdělil, že pro těžbu by se musely změnit územně plánovací dokumenty, ale ze strany legislativy MMR nelze stadium průzkumu bránit. Pan ministr ŽP Chalupa popsal známou situaci s jednotlivými průzkumnými územími (jedno zrušeno, další dvě potká patrně obdobný osud). Popsal návrh MŽP, kdy během cca 1,5 roku, kdy požádá vládu o moratotuim na HF metody, bude dokončena legislativa, která patrně dle náznaků pana ministra i vedení MŽP nebude vylučovat možnost těžby na některých územích.

Dále v senátu zazněla prezentace Jiřího Malíka ze STOP HF, která přiblížila poškození ŽP HF metodou v USA, byla vysvětlana podstata HF, cíle Koalice a zdůrazněna nutnost, proč je potřebné přijmout zákon a nejen moratorium (již jen pouze proto, že zákon má nějvyšší právnísílu a moratorium, tak jak ho připravuje MŽP, bude pouhé vládní nařízení). Pan Malík sdělil, že ve všech 3 územích (Trutnovsko, Berounsko, Valašsko) vzhledem k současným veřejným zájmům nebude těžba HF metodou možná.

Poté zazněla klíčová přednáška RNDr. Oldřicha Fatky. V 60% procentech přednášky pan ministr odešel, a přišel tak o možnost zjistit, proč je HF nepřijatelná v ČR a proč je vlastně potřeba zákon. (Jak jsme se dozvěděli později, pan ministr Chalupa patrně odešel hlavně proto, aby mimo buduvu senátu sdělil, proč chce moratorium a proč odmítá zákon (který je předkládán senátory i Koalicí STOP HF). Podle něj znamená černobílé vidění světa a něco jako „zákaz myslet“ (den předtím na jarním setkání nevládních ekologických organizací, pořádáným Zeleným kruhem, ještě kritizoval požadavek Koalice STOP HF, že nechápe, proč chceme zákon, když zároveň tvrdíme, že HF porušuje cca 5 již platných zákonů.

Pan geolog Fatka jasně ozřejmil, jak se vyvíjel americký kontinet a jak evropský. Proč je HF možná v USA a nepřijatelná v ČR  a to zejména kvůli geologické stavbě (ale i hustotě osídlení, jak poukázal Malík). Pan geolog dále zdůraznil, že geologická území, jako např. Barrandien, jsou světově uznávanými oblastmi co se průzkumu a významu geologických struktur týče, což je rovněž v kolizi s HF. Za obdobnou významnou (ohledně vod) a geologicky složitou označil i Trutnovské území.

Pan hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc ve jeho projevu pro senát zdůraznil, že region je turisticky hojně navštěvovaný a HF je kontra těmto snahám. Proti HF stojí i vysoká kvalita života v KHK a vysoká střední délka života. Zdůraznil, že KHK je proti průzkumu či těžbě HF metodou i s ohledem na ohrožení zásob pitné vody.

Přítomní byla dále v senátu osloveni starosty ze všech území ohrožených průzkumem.

Prvním z nich za Trutnovsko byl pan starosta Náchoda Jan Birke. Ten konstatoval selhání státu resp.  MŽP ČR tím, že PÚ vůbec stanovil. MŽP tak předhodilo 56 obcím Trutnovska, Náchodska a Broumovska „pěkný“ vánoční dárek a starostové sami museli studovat problematiku z netu. Velká města se odborným aparátem neváhaly a po odborném vyhodnocení podaly rozklad na MŽP. Rozkladové komise zjistila zásadní rozpory ve zcela nedostatečném hodnocení veřejných zájmů a dále to, že správní řízení bylo vedeno nezákonně!! Metodu HF obce odmítají a to i pro průzkum. I proto, že pro 130 tis obyvatel, kteří jsou napojeni na Chráněnou oblast přirozené akumulace vod Polická pánev, a která se objevila uprostřed průzkumného území na BP, nemá jinou variantu pro pitnou vodu než zmíněný zdroj. Starosta akcentoval i skutečnost, že je ohroženo i ochranné pásmo minerálky IDA, které přechází až do Polska, takže jde i o mezinárodní problém.

Za Berounsko přednesla stanovisko 22 ohrožených obcí paní starostka Šárka Endrlová. Konstatovala, že u nich se obce dozvěděly o stanovení průzkumného území až z médií či ulice. Město Beroun okamžitě iniciovalo řadu besed, jednání a konzultací s vědci, regionálními politiky, zástupci středočeského kraje, obcemi dotčeného území i občany, s cílem získat ucelené informace o výhodách a rizicích těžby, ale i již samotného průzkumu.  Všech 22 dotčených obcí se záhy jednomyslně shodlo na nesouhlasu s jakýmkoli průzkumem či těžbou břidlicových plynů na území CHKO Český kras a v jeho okolí. Tento jednomyslný nesouhlas nevznikl ani jednoduše, ale po důkladných diskuzích s odborníky na geologii, hydrologii, stejně jako na ekonomii a v neposlední řadě na životní prostředí.

Nicméně v otázce průzkumu a následné těžby břidlicových plynů  v naší malé, hustě osídlené zemi, o které navíc renomovaní geologové tvrdí, že tu jsou břidličné plyny většinově netěžitelné, je tolik sporných a nejasných bodů, že nemohu jinak, než bránit z pozice starostky královského města Berouna veřejné zájmy a území svých občanů, před nepřesvědčivými a nekompetentními snahami zahraničních těžařů a některých úředníků.

Pro to všechno tu dnes stojím před vámi, za všechny starosty průzkumného území Berounka a to – zdůrazňuji – zcela napříč politickým spektrem, za všechny tisíce signatářů naší petice a za všechny ty, kteří jsou z hloubi duše a všemi svými znalostmi, zkušenostmi a vědomostmi přesvědčeni o nesmyslnosti těžby břidličných plynů nejen v CHKO Český kras, ale na celém území naší republiky.

Vážení senátoři, dámy a pánové, i mým dnešním cílem je upozornit na konkrétní a nejdůležitější cíl celé kampaně STOP HF pod vlajkou koalice STOP HF, a tím je bezesporu vznik zákona na zákaz metody hydraulického štěpení v České republice.

Věřím v zodpovědný přístup k naší současnosti a budoucnosti, protože na minulosti už rozhodně nic nezměníme.

Žádám tuto vládu i obě komory parlamentu prostřednictvím všech přítomných zákonodárců, aby chránili skutečné zájmy svých občanů a aby pomohli nám, starostům malých a klidně i těch úplně nejmenších měst a obcí činit pro svoje občany a svoji krajinu smysluplná a přínosná rozhodnutí, za která se za nás nebudou naše děti stydět.

Na závěr bych ještě jednou ráda zdůraznila, že nikomu z nás, zástupců samospráv, nejde o iracionální brzdění či blokaci rozvoje nerostného bohatství našeho státu. Dokud ale nebudeme moci sami sobě a budoucím generacím nabídnout zcela jasné, úplné, pravdivé a přesvědčivé argumenty a zodpovědnou metodu těžby břidlicových plynů jako nové komodity tak, aby ekonomický přínos jednoznačně převážil nad riziky a negativními dopady, budu stále opakovat: STOP HF!

Za Valašsko, kde je ohroženo průzkumem dokonce 99 obcí, promluvil starosta Trojanovic i předseda spolku obcí pan Jiří Novotný. Zdůraznil, že oni se potýkají s podobnými problémy na težbu konvenčního plynu a uhlí již 20 let. Odmítl jednoznačně HF na Valašsku i z důvodu ekonomických. Při těžbě jak konvenčních či nekonvenčních zásob plynu dochází k tomu, že nejvíce bohatnou těžaři a stát a regiony, kde je těžba chudnou.

Za Koalici STOP HF promluvila i paní Judr. Bergerová z Berouna, která oznámila, kolik podpisů získalo Berounsko a vyzvala i za petenty, aby byl přijat zákon na zástavu HF v ČR.

Zajímavým nápadem v diskusi byla otázka, zda tu sedí někdo kdo by chtěl HF. Žádná ruka se nezvedla, přesto že v senátu byli i 3 zástupci firmy Grayling, kterou najala firma Hutton Energy, aby jim dělala PR v ČR. (pozn. JM: Ocitají se v nezávíděníhodné roli, pomáhají něčemu, s čím vnitřně nesouhlasí. Přijde mi to obdobné, jako náruživě živit tasemnici).

Na závěr jsme se již v kuloární diskusi s Grayling dozvěděli, že je naše PR kampaň zakopala do kouta, a  že naše info jsou údajně neobjektivní. Oni, že podávají info korektně a objektivně. Krom jiného jsem pan Malík sdělil, že na jejich vedení podá Koalice oficiální stížnost pro odchýlení se od etického kodexu firmy. Místy vzrušenou besedu ukončila slovy uvaděčka: na adresu Grayling sdělila, že si pánové geologové (z Koalice STOP HF) mohou říkat co chtějí (ve smyslu, že jim nemá co kdo zakazovat mluvit) a agenty z Graylingu vyzvala, že pokud se jim něco nelíbí, že od toho měli veřejné slyšení a mohli mluvit tam.

Sepsal: Jiří Malík

 

Uveřejněno v rubrice
2 comments on “Koalice STOP HF spolu se třemi starosty všech průzkumných územích uspěla v senátu. HF lobby však zesílila tlak a získala Hrad. Poslední aktualizace: 29.5.,16:29
  1. Egon Zaoral napsal:

    Že jsme uspěli v Senátu ( ztotož’nuji se s KOALICÍ STOP HF + Prezentací RNDr. Oldřicha Fatky + s prezentacemi příslušných starostů u kraj.hejtmana L.France) je skvělé, postoj MŽP pana Chalupy a odchýlené zpravodajství ČT24 JE PRO MNE ASI JAKO I PRO VĚTŠINU(?)PŘÍTOMNÝCH OPĚT ZARÁŽEJÍCÍ… TAK SI LÁMU HLAVU, CO SE STÍM DÁ DĚLAT…

  2. Egon Zaoral napsal:

    A postoj HUTTON ENERGY mne zaráží také… Nevědeli, že pro ¨Veřejné slyšení“ je třeba patřičný počet hlasů – podpisů?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

 

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Finanční podpora
Zde můžete libovolnou částkou podpořit činnost Koalice STOP HF.  
 Za finanční dary Vám předem děkujeme.
Přihlášení
Spolupráce

S PODPOROU MĚSTA
HRADEC KRÁLOVÉFrack Free World.org


Kód pro vložení odkazu na Vaše stránky:

<a href="http://stophf.cz" title="Koalice STOP HF" alt="Koalice STOP HF"><img src="http://stophf.cz/img/stop_hf_color_lo_150.png"></a>
Facebook
Twitter